Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos pranešimas spaudai

Aplinka. Europiečiai norėtų, kad ES imtųsi ryžtingesnių veiksmų dėl vandens

Briuselis, 2012 m. kovo 22 d. Šiandien paskelbtos „Eurobarometro“ apklausos duomenimis, beveik trys ketvirtadaliai europiečių mano, kad ES turėtų pasiūlyti papildomų priemonių su vandeniu susijusioms Europos problemoms spręsti. Dauguma (68 proc.) mano, kad su vandeniu susijusios problemos yra rimtos. Dideliais sunkumais laikomos sausros, potvyniai ir cheminė tarša. Be to, 62 proc. piliečių jaučiasi nepakankamai gerai informuoti, o 67 proc. mano, kad pati veiksmingiausia su vandeniu susijusių problemų mažinimo priemonė būtų geresnis visuomenės informavimas apie šias problemas. Pritarimo sulaukė ir didesnės baudos teršėjams, sąžiningesnė kainų politika ir finansinės paskatos (atleidimas nuo mokesčių arba subsidijų skyrimas). Esant tokiai padėčiai, 73 proc. europiečių norėtų, kad siekiant sumažinti su vandeniu susijusių problemų būtų imamasi daugiau veiksmų ES lygmeniu.

Europos Komisijos narys Janezas Potočnikas sakė: „Europos Sąjunga jau daug metų uoliai rūpinasi vandens kokybe, ir tai matyti iš rezultatų – geriamojo ir maudyklų vandens kokybė yra daug geresnė nei anksčiau ir labai padaugėjo miestelių ir miestų, kurių vanduo valomas tinkamai. Daugelyje Europos upių vėl atsirado tokių seniai nebematytų žuvų rūšių kaip lašišos. Iš to matyti, kad dirbdami drauge visoje Europoje galime pasiekti apčiuopiamų rezultatų. Tačiau vis dažniau pasitaiko sausrų ir potvynių, be to, Europos vandenis vis labiau veikia tarša ir klimato kaita. Piliečiai tai suvokia ir prašo ES į tai reaguoti. Apklausos rezultatai – svarbus indėlis į būsimą Europos vandenų apsaugos planą.“

Su vandeniu susijusios problemos laikomos rimtomis

Piliečiams nerimą kelia tiek vandens kiekis, tiek jo kokybė. Dėl sausrų labiau susirūpinę Viduržemio jūros valstybių piliečiai – kaip rimtą problemą jas nurodė 96 proc. Portugalijos, 95 proc. Ispanijos ir 94 proc. Italijos piliečių. Potvynius rimta problema laiko didžioji dauguma europiečių (79 proc.), ypač dėl jų susirūpinę Rumunijos (96 proc.), Bulgarijos (94 proc.) ir Lenkijos (94 proc.) piliečiai. Dauguma apklaustųjų mano, kad vandens kokybė per pastaruosius dešimtį metų arba pagerėjo (23 proc.), arba išliko tokia pati (25 proc.), tačiau 44 proc. mano, kad ji pablogėjo. Dauguma europiečių (84 proc.) didžiausia grėsme vandens ištekliams laiko cheminę taršą, taip pat didelėmis grėsmėmis laikomos klimato kaita (55 proc.) ir vandens ekosistemų pokyčiai (49 proc.).

61 proc. apklaustųjų mano nesiimantys pakankamai veiksmų, kad apsaugotų vandens išteklius, tačiau jie taip pat mano, kad reikia daugiau pramonės (65 proc.), žemės ūkio (51 proc.) ir energijos gamintojų (47 proc.) pastangų.

Prašymas pateikti daugiau informacijos

Paklausti apie su vandeniu susijusių problemų sprendimo būdus, 67 proc. europiečių atsakė, kad daugiausia naudos būtų, jei būtų teikiama daugiau informacijos apie vandens naudojimo pasekmes aplinkai. Jie mano, kad pati veiksmingiausia su vandeniu susijusių problemų mažinimo priemonė – geresnis visuomenės informavimas.

Iš tiesų, nors piliečiai imasi smulkių individualių vandens išsaugojimo ir apsaugos veiksmų, įskaitant suvartojamo kiekio ribojimą ar mažesnio pesticidų kiekio naudojimą soduose, dauguma (61 proc.) jaučiasi darą nepakankamai, kad apsaugotų mūsų vandens išteklius. Piliečiai nori daugiau nuveikti vandens išteklių saugojimo srityje ir būti geriau informuoti, kaip tai padaryti.

Tačiau, kad būtų sprendžiamos su vandeniu susijusios problemos, europiečiai taip pat reikalauja padidinti baudas teršėjams, taikyti sąžiningesnę kainų politiką arba finansines paskatas (atleidimą nuo mokesčių arba subsidijų teikimą). Dauguma pritaria, kad vandens kainos turėtų būti grindžiamos suvartojamu kiekiu, taip pat mano, kad kainos turėtų didėti didėjant poveikiui aplinkai.

Tvirta parama ES lygmens veiksmams

73 proc. europiečių mano, kad ES turėtų pasiūlyti papildomų priemonių su vandeniu susijusioms Europos problemoms spręsti. Ši tendencija bendra visam žemynui – dauguma visų valstybių narių piliečių – nuo 55 proc. Estijoje ir 56 proc. JK iki 81 proc. Slovakijoje ir Vokietijoje. Europiečiai mano, kad tokios priemonės daugiausia turėtų būti nukreiptos į pramoninę vandens taršą (69 proc.), žemės ūkį (39 proc.), vandens švaistymą (30 proc.), potvynius ir sausras (24 proc.).

Vandens politikos planas

Į visus šiuos klausimus Europos Komisija atsižvelgs Europos vandenų apsaugos plane, numatomame priimti 2012 m. lapkričio mėn. Šiame plane bus nustatyti dabartiniai trūkumai ir ateities prioritetai, pasiūlytos vandens politikos vystymo valdymo iki 2020 m. priemonės. Planas bus grindžiamas analize, apimančia ekonomikos ir klimato modeliavimą iki 2050 m.

Pagrindiniai faktai

Minėtoji apklausa atlikta 2012 m. kovo 5–7 d. 27 Europos Sąjungos valstybėse narėse. Komisijos vardu gimtąja kalba apklausta maždaug 25 524 asmenų – skirtingų socialinių ir demografinių grupių atstovų.

Daugiau informacijos

http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm

http://ec.europa.eu/environment/water/index_en.htm

http://ec.europa.eu/environment/water/blueprint/index_en.htm

MEMO/12/203

Asmenys ryšiams:

Robert Flies (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar