Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Δελτίο Τύπου

Περιβάλλον: οι Ευρωπαίοι ζητούν δυναμικότερες επεμβάσεις της ΕΕ στον τομέα των υδάτων

Βρυξέλλες, 22 Μαρτίου 2012 – Σύμφωνα με έρευνα του Ευρωβαρομέτρου που δημοσιεύθηκε σήμερα, σχεδόν οι τρεις στους τέσσερις Ευρωπαίους πιστεύουν ότι η ΕΕ πρέπει να προτείνει επιπρόσθετα μέτρα για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα υδάτων στην Ευρώπη. Μια σεβαστή πλειοψηφία – ποσοστό 68% – θεωρεί ότι τα συναφή με τα ύδατα προβλήματα είναι σοβαρά. Ξηρασίες, πλημμύρες και ρύπανση από χημικές ουσίες θεωρούνται ως σοβαρές προκλήσεις. Οι πολίτες σε ποσοστό 62% αισθάνονται επίσης ότι δεν είναι επαρκώς ενημερωμένοι, ενώ ποσοστό 67% νομίζει ότι το πλέον αποτελεσματικό μέσο περιστολής των συναφών με τα ύδατα προβλημάτων θα ήταν η αύξηση της ευαισθητοποίησης στα προβλήματα αυτά. Όλο και περισσότεροι τάσσονται επίσης υπέρ της καθιέρωσης βαρύτερων προστίμων για όσους ρυπαίνουν, δικαιότερης πολιτικής τιμολόγησης και οικονομικών κινήτρων (φοροαπαλλαγές ή επιδοτήσεις). Με το ανωτέρω υπόβαθρο, οι Ευρωπαίοι ζητούν σε ποσοστό 73% τη λήψη περισσότερων μέτρων σε επίπεδο ΕΕ για την περιστολή των προβλημάτων ως προς τα ύδατα.

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος κ. Janez Potocnik δήλωσε: «Η Ευρωπαϊκή Ένωση εργάζεται επί έτη για να βελτιώσει την ποιότητα των υδάτων, έχουμε μάλιστα επιτύχει συγκεκριμένα αποτελέσματα – η ποιότητα του πόσιμου νερού και των υδάτων κολύμβησης είναι τώρα πολύ καλύτερη απ’ ό,τι στο παρελθόν, πολύ περισσότερες δε πόλεις διαθέτουν σωστά συστήματα επεξεργασίας των ακαθάρτων υδάτων που παράγουν. Είδη όπως ο σολομός επανεμφανίσθηκαν σε ορισμένους ευρωπαϊκούς ποταμούς απ’όπου είχαν εκλείψει. Αυτό δείχνει ότι η συνεργασία ανά την Ευρώπη μπορεί να αποφέρει πραγματικά αποτελέσματα. Οι ξηρασίες όμως και οι πλημμύρες καθίστανται συχνότερες, και στα ύδατα τη Ευρώπης ασκείται όλο και μεγαλύτερη πίεση από προκλήσεις όπως η ρύπανση και η κλιματική αλλαγή. Οι πολίτες το συνειδητοποιούν και ζητούν από την ΕΕ να αντιδράσει. Τα ανωτέρω αποτελέσματα αποτελούν σημαντική παράμετρο που θα συνεκτιμηθεί στο αναμενόμενο προσχέδιο για τη διαφύλαξη των υδατικών πόρων της Ευρώπης.»

Τα συναφή με τα ύδατα προβλήματα θεωρούνται ως σοβαρά

Οι πολίτες ανησυχούν και για την ποσότητα και για την ποιότητα των υδάτων. Οι ξηρασίες αποτελούν εντονότερη πηγή ανησυχίας στις χώρες της Μεσογείου, όπου οι πολίτες στην Πορτογαλία (96%), στην Ισπανία (95%) και στην Ιταλία (94%) αναφέρουν ότι το πρόβλημα αυτό είναι σοβαρό. Οι πλημμύρες θεωρούνται σοβαρό πρόβλημα από μεγάλη πλειοψηφία Ευρωπαίων (79%), το ζήτημα αποτελεί μάλιστα μείζονα πηγή ανησυχίας για τη συντριπτική πλειοψηφία των κατοίκων της Ρουμανίας (96%), της Βουλγαρίας (94%) και της Πολωνίας (94%). Η πλειοψηφία θεώρησε ότι κατά την παρελθούσα δεκαετία η ποιότητα των υδάτων είτε βελτιώθηκε (23%) είτε παρέμεινε αμετάβλητη (25%), ενώ ποσοστό 44% πιστεύει ότι τα ύδατα υποβαθμίστηκαν. Η ρύπανση από χημικές ουσίες αναφέρεται ως η σοβαρότερη απειλή για τους υδατικούς πόρους από το πλείστο των Ευρωπαίων (84%), με επόμενη θεωρούμενη απειλή την κλιματική αλλαγή (55%) και τις αλλαγές στα υδάτινα οικοσυστήματα (49%).

Ποσοστό 61% εκείνων από τους οποίους ελήφθη συνέντευξη είχε την εντύπων όμως επίσης ότι χρειάζονται περισσότερες προσπάθειες εκ μέρους της βιομηχανίας (65%), της γεωργίας (51%) και των παραγωγών ενέργειας (47%).

Αίτημα για καλύτερη ενημέρωση

Στην ερώτηση για λύσεις στις προκλήσεις που θέτουν τα ύδατα, οι Ευρωπαίοι σε ποσοστό 67% θεωρούν ότι θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμη η παροχή περισσότερων πληροφοριών σχετικά με τις περιβαλλοντικές συνέπειες της χρήσης των υδάτων. Θεωρούν την αύξηση της ευαισθητοποίησης ως το αποτελεσματικότερο μέσο περιστολής των συναφών με τα ύδατα προβλημάτων.

Όντως, μολονότι οι πολίτες αναλαμβάνουν μικρές μεμονωμένες δράσεις για την εξοικονόμηση και την προστασία των υδάτων, συμπεριλαμβανομένου του περιορισμού των χρησιμοποιούμενων ποσοτήτων ή της χρήσης λιγότερων παρασιτοκτόνων στους κήπους τους, μια πλειοψηφία 61% θεωρεί ότι πράττει αρκετά για να προστατεύσει τους υδατικούς μας πόρους. Οι πολίτες επιθυμούν να αναλάβουν περισσότερες πρωτοβουλίες για να τους προστατεύσουν και καλύτερη ενημέρωση ώστε να το πράξουν.

Για να αντιμετωπίσουν όμως τα προβλήματα ως προς τα ύδατα, οι Ευρωπαίοι ζητούν επίσης την πρόβλεψη βαρύτερων προστίμων για όσους ρυπαίνουν, δικαιότερη πολιτική τιμολόγησης και οικονομικά κίνητρα (φοροαπαλλαγές ή επιδοτήσεις). Η πλειοψηφία τάσσεται υπέρ της τιμολόγησης του ύδατος με βάση τον χρησιμοποιούμενο όγκο, συμφωνεί δε ότι θα πρέπει να αυξηθούν οι τιμές, καθώς μεγαλώνουν οι επιπτώσεις στο περιβάλλον.

Ισχυρή στήριξη για δράση σε επίπεδο ΕΕ

Οι Ευρωπαίοι σε ποσοστό 73% θεωρούν ότι η ΕΕ πρέπει να προτείνει πρόσθετα μέτρα για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα ως προς τα ύδατα στην Ευρώπη. Η τάση αυτή επιβεβαιώθηκε σε όλη την ήπειρο, καθώς η πλειοψηφία των πολιτών σε όλα τα κράτη μέλη θεωρεί ότι το ζήτημα πρέπει να αντιμετωπιστεί σε επίπεδο ΕΕ, με ποσοστά που κυμαίνονται από 55% στην Εσθονία και 56% στο ΗΒ, μέχρι 81% στη Σλοβακία και τη Γερμανία. Οι Ευρωπαίοι θεωρούν ότι τα εν λόγω μέτρα πρέπει να επικεντρωθούν κυρίως στη ρύπανση των υδάτων από τη βιομηχανία (69%), τη γεωργία (39%), την καταχρηστική κατανάλωση ύδατος (30%), τις πλημμύρες και τις ξηρασίες (24%).

Ένα προκαταρκτικό σχέδιο για πολιτική υδάτων

Τα ανωτέρω ζητήματα θα εξετασθούν όλα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο «Προσχέδιο για τη διαφύλαξη των υδατικών πόρων της Ευρώπης» που προγραμματίζεται για τον Νοέμβριο 2012. Στο προσχέδιο θα εντοπιστούν τα σημερινά κενά και οι μελλοντικές προτεραιότητες, θα προταθούν δε μέτρα για την καθοδήγηση της χάραξης πολιτικής υδάτων μέχρι το 2020. Το έγγραφο θα βασιστεί σε ανάλυση στην οποία εντάσσεται η κατάρτιση οικονομικών και κλιματικών μοντέλων στο χρονικό διάστημα μέχρι το 2050.

Ιστορικό

Η έρευνα διενεργήθηκε και στα 27 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο διάστημα μεταξύ 5 και 7 Μαρτίου 2012. Ελήφθη συνέντευξη για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από 25.524 άτομα στη μητρική τους γλώσσα, τα οποία ανταποκρίθηκαν και προέρχονταν από διαφορετικές κοινωνικές και δημογραφικές ομάδες πληθυσμού.

Για περισσότερες πληροφορίες, βλ.:

http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm

http://ec.europa.eu/environment/water/index_en.htm

http://ec.europa.eu/environment/water/blueprint/index_en.htm

MEMO/12/203

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Robert Flies (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar