Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Európai Bizottság – Sajtóközlemény

Digitális politika: bírósági eljárás Magyarország ellen a távközlési szolgáltatókra kivetett különadó miatt

Brüsszel, 2012. március 22. – A Bizottság az Európai Bíróság elé idézte Magyarországot, mert a tagállam az uniós szabályokat megszegve továbbra is árbevételen alapuló különadó-fizetésre kötelezi a távközlési szolgáltatókat. A különadó a 2010 októberében bevezetett ún. „válságadó” egyik eleme, amelyet Magyarország az államháztartás egyensúlyának javítása érdekében a gazdaság három fő ágazatára (a bolti kiskereskedelmi tevékenységre, a távközlési tevékenységre és az energiaellátók teljes vállalkozási tevékenységére) vetett ki, a Bizottság véleménye szerint jogtalanul. Az uniós távközlési jogszabályok értelmében ugyanis az ágazatspecifikus díjak kizárólag az ágazat szabályozásával összefüggésben felmerült költségek fedezetéül szolgálhatnak, nem lehetnek eszközei az államkassza gyarapításának. Ha a távközlési szolgáltatókra nagyobb anyagi terhek nehezednek, az kihathat a fogyasztói számlákra is, torzíthatja a versenyt és eltántoríthatja a befektetőket egy olyan ágazatban, amelynek az európai digitális menetrend szerint a növekedés motorjaként kellene működnie.

Magyarországot a Bizottság amiatt is elmarasztalta, hogy uniós jogból fakadó kötelezettségét nem teljesítve nem egyeztetett megfelelő módon az érdekelt felekkel a távközlési szolgáltatókat érintő díjtételek változásairól.

A távközlési szolgáltatókra kivetett adó mértéke a (héa nélkül számított) bruttó árbevételtől függően 0 % és 6,5 % között változik. A különadóból befolyó költségvetési bevétel nagysága (amely meghaladja az évi 200 millió eurót) erősíti e díjtétel versenytorzító hatását, és jelentősen akadályozza a digitális menetrend célkitűzéseinek elérését.

A Bizottság 2011 márciusában indított jogsértési eljárást Magyarországgal szemben a távközlési különadóval összefüggésben (lásd IP/11/308). Ezt követően 2011 szeptemberében indokolással ellátott vélemény formájában szólította fel Magyarországot a távközlési különadó megszüntetésére (lásd IP/11/1108).

Előzmények

Az uniós távközlési szabályozás és különösen az ún. engedélyezési irányelv (2002/20/EK) 12. cikke pontosan meghatározza, hogy a tagállamok milyen igazgatási díjakat vethetnek ki a távközlési szolgáltatókra és hálózatüzemeltetőkre. A távközlési szolgáltatók által fizetendő díjakból csak bizonyos igazgatási és szabályozási költségek fedezhetők. Felszámításuknak emellett tárgyilagosnak, átláthatónak és arányosnak kell lennie, mértékük indokolt esetben módosítható. Ezenfelül a díjak bárminemű változásával kapcsolatban lehetőséget kell biztosítani az érdekelt feleknek az egyeztetésre.

A Bizottság 2011 márciusában már az Európai Bíróság elé idézte Spanyolországot és Franciaországot az uniós távközlési szabályozást sértő díjak kivetése miatt (lásd IP/11/309).

Hasznos linkek:

A távközlés területén indított jogsértési eljárások összefoglalása

További információk az uniós jogsértési eljárásokkal kapcsolatban a MEMO/12/200 dokumentumban találhatók.

Az európai digitális menetrend honlapja

Kapcsolattartók:

Ryan Heath (+32 2 296 17 16), Twitter: @ECspokesRyan

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar