Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE

Europese Commissie - Persbericht

Belastingen: Commissie verzoekt België discriminerende regels inzake personenbelasting te schrappen

Brussel, 22 maart 2012 – De Europese Commissie heeft België formeel verzocht zijn regionale en federale wetgeving te wijzigingen die een discriminatie inhoudt van niet-ingezeten belastingbetalers van wie de inkomsten helemaal of bijna helemaal in België zijn verdiend.

Op grond van de regionale wetgeving is een vermindering van de personenbelasting toegestaan wanneer burgers in Wallonië aandelen of obligaties van beleggingsfondsen kopen. Ingezetenschap van het Waalse Gewest is een voorwaarde om deze vermindering te genieten. De Commissie is van oordeel dat het uitsluiten van niet-ingezetenen die al of bijna al hun inkomsten in het Waalse Gewest verdienen van het genot van de vermindering discriminerend is.

De federale wetgeving kent een belastingkrediet toe voor ingezeten belastingplichtigen van wie de jaarlijkse inkomsten niet meer dan 18.730 euro bedragen. Niet-ingezetenen die al of bijna al hun inkomsten in België verdienen en aan dezelfde voorwaarde van lage inkomsten voldoen, zijn uitgesloten van het genot van het belastingkrediet.

De Commissie is van oordeel dat deze uitsluiting discriminerend is en ziet geen mogelijke rechtvaardiging voor deze discriminaties. In beide gevallen is er sprake van schending van de EU-regels door beperking van het vrij verkeer van werknemers. In het tweede geval is er ook sprake van een ongerechtvaardigde beperking van de vrijheid van vestiging.

De verzoeken van de Commissie nemen de vorm aan van met redenen omklede adviezen (de tweede stap in de EU-inbreukprocedure). In beide gevallen mag de Commissie, als zij binnen twee maanden geen bevredigend antwoord ontvangt, België voor het Hof van Justitie van de Europese Unie brengen.

Achtergrond

Voor persmededelingen over inbreukprocedures op het gebied van belastingen en douane zie:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/infringements/infringement_cases/index_en.htm

Voor meer informatie over EU-inbreukprocedures, zie MEMO/12/200

Voor de laatste algemene informatie over inbreukmaatregelen tegen lidstaten:

http://ec.europa.eu/eu_law/infringements/infringements_nl.htm

Contacts :

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)

Natasja Bohez Rubiano (+32 2 296 64 70)


Side Bar