Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE PL

Evropská komise – Tisková zpráva

Energetické štítkování: Komise vyzvala Českou republiku a Polsko, aby přijaly právní předpisy vstřícné ke spotřebiteli

Brusel, 22. března 2012 – Směrnice o energetických štítcích je klíčovým nástrojem při podporování energetické účinnosti a zvyšování informovanosti spotřebitelů. Energetický štítek dává spotřebitelům srovnávací informace o tom, jakou mají kupované výrobky spotřebu energie. Spotřebitelé se tak mohou při koupi ve zvýšené míře rozhodovat pro výrobky, které jsou nákladově efektivní a zároveň šetří energii. Štítek navíc motivuje výrobce k vývoji produktů s dobrým hodnocením energetické účinnosti. Stanovení společných prahových hodnot pro energetickou účinnost (B, A, A+ apod.) v EU poskytuje členským státům jednoznačný rámec pro požadavky při pořizování. Tento rámec je užitečný také pro další zúčastněné subjekty, např. pro soukromé společnosti, jimž pomáhá při propagačních činnostech.

Cílem právních předpisů EU je poskytnout tyto možnosti všem zemím. Přestože k tomu byly dne 18. července 2011 úředně vyzvány dopisem, Česká republika ani Polsko dosud neinformovaly Komisi o úplné transpozici směrnice do svých vnitrostátních právních předpisů.

Komise se proto dnes rozhodla těmto členským státům zaslat odůvodněné stanovisko. Pokud členské státy nesplní svůj právní závazek ve lhůtě dvou měsíců, může se Komise obrátit na Soudní dvůr.

Souvislosti

Řízení o nesplnění povinnosti se týkají směrnice 2010/30/EU o energetických štítcích, která upravuje všechny výrobky spojené se spotřebou energie, jejich propagaci a jejich využití při zadávání veřejných zakázek.

EU se zavázala do roku 2020 snížit své emise skleníkových plynů o 20 % oproti úrovním roku 1990 a zároveň o 20 % snížit spotřebu energie prostřednictvím lepší energetické účinnosti. Energetické štítky mají pro splnění těchto cílů zásadní význam.

Díky opatřením, jež byla doposud zavedena v rámci staré směrnice 92/75/EHS o energetických štítcích (pro chladničky a mrazničky, pračky, bubnové sušičky, myčky nádobí, osvětlení pro domácnost, klimatizační systémy v místnostech a elektrické trouby), se v současnosti ušetří okolo 40–50 terawatthodin ročně, což odpovídá roční spotřebě elektrické energie Portugalska.

Další informace

Text směrnice o energetických štítcích naleznete zde.

Internetové stránky Komise o energetických štítcích:

http://ec.europa.eu/energy/efficiency/labelling/labelling_en.htm

Stručné informace o fázích řízení o nesplnění povinnosti jsou k dispozici zde.

Aktuální údaje o nesplnění povinnosti lze nalézt na této internetové stránce:

http://ec.europa.eu/eu_law/infringements/infringements_cs.htm

Další informace o řízeních EU o nesplnění povinnosti viz: MEMO/12/200

Kontaktní osoby:

Marlene Holzner (+32 22960196)

Nicole Bockstaller (+32 22952589)


Side Bar