Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE EL

Európai Bizottság – Sajtóközlemény

Közlekedés: A Bizottság négy tagállamnak indokolással ellátott véleményt címez a lobogó szerinti államként rájuk háruló kötelezettségek kapcsán

Brüsszel, 2012. március 22. – A Bizottság ma indokolással ellátott véleményt címzett Ausztriának, Ciprusnak, Magyarországnak és Luxemburgnak a lobogó szerinti állammal szembeni követelményekkel kapcsolatos 2009/21/EK irányelvet átültető intézkedéseik bejelentésének elmulasztása miatt. Ez a megszokott eljárás olyankor, ha egy tagállam a neki címzett felszólítás ellenére sem jelenti be a szóban forgó intézkedéseket. Az indokolással ellátott vélemény megküldése az utolsó eljárási szakasz a Bírósághoz történő keresetbenyújtás előtt.

Az Európai Unióban hatályos szabályozás

A 2009/21/EK irányelvnek az a célja, hogy a tagállamok eredményesen és következetesen teljesítsék a lobogó szerinti államként rájuk háruló kötelezettségeket, különösen a vonatkozó nemzetközi egyezmények alkalmazása révén. Az irányelv értelmében a tagállamoknak hatályba kell léptetniük azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy az irányelvnek 2011. június 17-ig megfeleljenek. Az irányelvből eredő kötelezettségek valamennyi olyan tagállamra vonatkoznak, amely rendelkezik vagy rendelkezhet saját lobogója alatt közlekedő hajóflottával. A szóban forgó irányelv az Európai Parlament és a Tanács által 2009-ben elfogadott harmadik tengerbiztonsági csomaghoz tartozik.

Az átültetés elmulasztásának gyakorlati következménye

A 2009/21/EK irányelv a tagállamok lobogója alatt közlekedő hajók biztonságosabbá tételét és az általuk előidézett szennyezés megelőzését szolgálja azáltal, hogy a nemzeti tengerészeti hatóságokat bizonyos ilyen irányú intézkedések megtételére kötelezi (például a hajóknak egyik államból a másikba való átlajstromozásakor vagy zár alá vételekor). A szükséges intézkedések megtételét elmulasztó tagállamok tehát aláássák flottájuk minőségi színvonalának ellenőrzését.

Következő lépések

Az uniós jogsértési eljárás rendjének megfelelően a Bizottság indokolással ellátott véleményben fordul a tagállamokhoz. Ha Ausztria, Ciprus, Magyarország és Luxemburg nem küld két hónapon belül értesítést az uniós jognak való teljes megfelelés érdekében tett intézkedéseiről, a Bizottság az Európai Unió Bíróságához fordulhat.

További részletek a jogsértési eljárásokról: MEMO/12/200

Kapcsolattartók :

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar