Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE PT EL

Europese Commissie - Persbericht

Vervoer: de Commissie stuurt drie lidstaten een met redenen omkleed advies betreffende onderzoeken na ongevallen op zee

Brussel, 22 maart 2012 – Vandaag heeft de Europese Commissie een met redenen omkleed advies gestuurd aan België, Cyprus en Portugal wegens de niet-mededeling van maatregelen tot omzetting van Richtlijn 2009/18 betreffende onderzoeken na ongevallen op zee. Het gaat om een normale procedure in gevallen waarin ondanks een aanmaning nog steeds geen maatregelen zijn meegedeeld. Het sturen van een met redenen omkleed advies is de laatste procedurele fase voordat een zaak eventueel bij het Hof van Justitie aanhangig wordt gemaakt.

De Europese regelgeving

Bij Richtlijn (EG) nr. 2009/18 zijn de grondbeginselen vastgesteld voor onderzoeken van ongevallen in de maritieme sector. Daarin is bepaald dat de lidstaten de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking moesten doen treden om uiterlijk op 17 juni 2011 aan de richtlijn te voldoen. Die richtlijn maakt deel uit van het derde pakket voor de maritieme veiligheid, dat het Europees Parlement en de Raad in 2009 hebben goedgekeurd.

Praktische gevolgen van niet-omzetting

Richtlijn (EG) nr. 2009/18 beoogt de maritieme veiligheid te verhogen en verontreiniging door schepen te voorkomen door te eisen dat in de lidstaten veiligheidsonderzoeken worden verricht na zeer ernstige ongevallen op zee. Deze onderzoeken, die losstaan van eventuele strafrechtelijke onderzoeken en door onafhankelijke instanties worden verricht, dienen om de oorzaken van de ongevallen vast te stellen en daaruit lering te trekken om de maritieme veiligheid in de toekomst te verbeteren. De resultaten ervan moeten openbaar bekend worden gemaakt. Doordat de lidstaten nalaten de nodige maatregelen te nemen, verhinderen zij dat een dergelijke onderzoeksregeling wordt ingesteld.

Volgende stappen

Het verzoek van de Commissie heeft de vorm van een ”met redenen omkleed advies” in het kader van de Europese inbreukprocedures. Als België, Cyprus en Portugal de Commissie niet binnen twee maanden in kennis stellen van de maatregelen die zij hebben genomen om de wetgeving van de Unie volledig na te leven, kan de Commissie de zaak aanhangig maken bij het Hof van Justitie van de Europese Unie.

Nadere informatie over inbreukprocedures: MEMO/12/200

Contact:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar