Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Европейска комисия — Съобщение за медиите

ЕС увеличава помощта си за пострадалите от хуманитарната криза в Сирия

Брюксел, 22 март 2012 г. – В отговор на непрекъснатото влошаване на хуманитарната ситуация в Сирия и по нейните граници Европейската комисия отпуска допълнителни 7 млн EUR, за да финансира животоспасяваща помощ за тези, които са били ранени или са били принудени да избягат заради продължаващото насилие в страната. Така общият размер на отпуснатите от Комисията средства достига 10 млн. EUR.

Кристалина Георгиева, европейски комисар по въпросите на международното сътрудничество, хуманитарната помощ и реакцията при кризи, която неведнъж е призовавала за неограничен и независим достъп за хуманитарните работници, заяви: „С всеки изминал ден ситуацията в Сирия става все по-драматична. Продължилото една година ескалиране на напрежение причини огромно страдание на сирийския народ. Загинаха прекалено много цивилни. Прекалено много семейства са принудени да напуснат домовете си. Голяма част от населението страда в момента от недостиг на храна, гориво и медицински грижи.

Сериозно съм загрижена за хората, които се нуждаят спешно от хуманитарна помощ, за да оцелеят. Именно заради тях увеличаваме подкрепата си за Международния комитет на Червения кръст (МКЧК) и други хуманитарни организации и подкрепяме всички инициативи, чиято цел е да улеснят спешният достъп за хуманитарните работници. Осигуряването на всекидневно хуманитарно примирие е от първостепенно значение,за да се предостави помощ на хората, когато имат най-голяма нужда от нея. Европейската комисия е напълно мобилизирана, за да помогне да се отговори на хуманитарните нужди на сирийците както в страната, така и извън нея, чрез дейността на хуманитарните организации в съответствие с хуманитарните принципи на неутралност и безпристрастност“.

С новото финансиране ще продължат да се подпомагат десетките хиляди сирийци, напуснали страната, за да потърсят закрила в Ливан, Турция, Йордания и Ирак. С него ще се окаже и допълнителна помощ на хората, които са останали в Сирия, веднага щом бъде получен безпрепятствен достъп.

Заради силно ограничения достъп на хуманитарните агенции до районите, обхванати от насилие, информацията за действителното положение на място в Сирия придължава да е оскъдна. Благодарение на частичен достъп до пострадалите, първото решение за финансиране в размер на 3 млн EUR беше използвано за защита на медицински мисии и оказване на медицинска помощ за болници и лечебни заведения, както и за защита на хората,напуснали домовете си и намерили убежище в съседни страни.

Комисията ще насочи финансирането чрез хуманитарните си партньори, включително МКЧК и Върховния комисариат за бежанците на ООН, за да гарантира, че хуманитарната помощ се доставя въз основа на принципите на хуманност, неутралност, безпристрастност и независимост.

Финансирането ще осигури спешна медицинска помощ, дейности за защита (главно посещения на задържани лица) и продоволствено подпомагане във вътрешността на Сирия. В съседните страни подпомагането ще включва спешна медицинска помощ, регистрация на бежанците,продоволствено подпомагане както за сирийските бежанци, така и за семействата, които са им дали подслон, както и раздаването на одеяла, кухненско оборудване, гориво. Планирано е финансирането на помощ за преодоляване на травми.

Контекст

От началото на 2011 г. Сирия е сцена на ожесточени сблъсъци между антиправителствени демонстранти и силите за сигурност. Според данни на ООН вследствие на убийства и нарушения на човешките права в Сирия са загинали повече от 9381 души. Смята се, че между 1,5 и 3 милиона души са били засегнати от насилието.

Повече от 36000 души вече са потърсили убежище в съседни страни, главно в Турция, Ливан и Йордания, но също така и в Ирак и Либия. Приемащите бежанците държави се стараят да посрещнат техните най-основни нужди и да гарантират тяхната защита.

Увеличаването на насилието ограничава възможностите на хуманитарните работници в Сирия да предоставят помощ от първа необходимост на нуждаещите се. Липсата на информация до момента не позволява на международната общност да анализира и следи пълния набор от нужди и възпрепятства пълноценното предоставяне на хуманитарна помощ.

Европейската комисия предоставя хуманитарна помощ на иракски бежанци в Сирия от 2003 г. Тази помощ включва психологическа помощ за травмирани деца и техните семейства, достъп до първични здравни грижи и продоволствена подкрепа чрез пари в брой и ваучери.

За повече информация:

Уебсайт на комисар Георгиева:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/georgieva/index_bg.htm

Уебсайт на Европейската комисия, посветен на хуманитарната помощ и гражданската защита:

http://ec.europa.eu/echo/index_en.htm

За контакт:

David Sharrock (+32 2 296 89 09)

Ирина Новакова (+32 2 295 75 17)


Side Bar