Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisijas paziņojums presei

Eiropas Komisija padara taisnīgākus Eiropas uzņēmumu konkurences apstākļus starptautiskajos iepirkuma tirgos

Brisele, 2012. gada 21. marts. Eiropas Komisija ierosina uzlabot ES uzņēmumu darbības iespējas iepirkuma tirgos. Iniciatīvas galvenie mērķi ir palīdzēt atvērt pasaules publiskā iepirkuma tirgus un nodrošināt Eiropas uzņēmumiem taisnīgu piekļuvi tiem. Priekšlikuma mērķis ir arī nodrošināt, lai visiem uzņēmumiem (gan Eiropas, gan citu reģionu) būtu līdzvērtīgi konkurences apstākļi, sacenšoties par līgumiem ES dāsnajā publiskā iepirkuma tirgū.

Publiskais iepirkums ietekmē ievērojamu daļu no pasaules tirdzniecības plūsmām un aptver 1000 miljardus eiro gadā. Eiropas Savienībā publiskais iepirkums veido līdz 19 % no IKP, un tas ir būtisks instruments, ar ko no jauna uzjundīt izaugsmi, it īpaši ekonomikas krīzes laikā. Tradicionāli ES publiskā iepirkuma tirgus ir plaši atvērts. Tomēr tam ne vienmēr atbilst tāda pati mūsu tirdzniecības partneru atvērtība. Pasaules mērogā tikai viena ceturtdaļa no visa iepirkuma tirgus ir atvērta starptautiskai konkurencei. Ierobežojumi, ko piemēro mūsu tirdzniecības partneri, skar nozares, kurās ES ir ļoti konkurētspējīga, piemēram, būvniecība, sabiedriskais transports, medicīnas ierīces, elektroenerģijas ražošana un farmaceitiskie līdzekļi.

Komisijas šodien ierosinātā jaunā iniciatīva palielinās stimulu ES tirdzniecības partneriem atvērt savus publiskā iepirkuma tirgus pretendentiem no ES valstīm. Tā nodrošinās, ka ES uzņēmumi iekšējā tirgū spēs ar vienādiem nosacījumiem konkurēt ar ārvalstu uzņēmumiem. Šī iniciatīva uzlabos ES uzņēmumu darbības iespējas gan Eiropas Savienībā, gan starptautiski, palielinās mazo un vidējo uzņēmumu iespējas darboties globalizētā ekonomikā un Eiropas Savienībā paplašinās nodarbinātību un veicinās inovācijas.

Par Eiropas iekšējo tirgu un pakalpojumiem atbildīgais Komisijas loceklis Mišels Barnjē ir paziņojis: "ES vairs nevajadzētu būt naivai un būtu jātiecas uz taisnīgumu un savstarpību pasaules tirdzniecībā. Mūsu iniciatīvas pamatā ir Eiropas pārliecība, ka publiskā iepirkuma atvēršana rada labumu pasaules un Eiropas līmenī. Mēs esam atvērti sadarbībai un gatavi atvērties vēl vairāk, bet tikai tad, ja uzņēmumiem būs vienlīdzīgas iespējas ar konkurentiem. Komisija saglabās modrību, aizsargājot Eiropas intereses un Eiropas uzņēmumus un darba vietas."

Karels de Gihts — par tirdzniecību atbildīgais Eiropas Komisijas loceklis — saka: "Es stingri ticu, ka tirdzniecības plūsma ir jāpadara brīva un publiskajam iepirkumam visā pasaulē ir jābūt svarīgai atvērtas tirdzniecības daļai. Tas dos labumu gan uzņēmējdarbībai, gan patērētājiem, un atmaksāsies nodokļu maksātājiem. Šis priekšlikums uzlabos Eiropas Savienības spēju starptautiskās sarunās un sarunās ar mūsu partneriem panākt, lai to iepirkuma tirgi būtu atvērti Eiropas uzņēmumiem. Esmu pārliecināts, ka Eiropas uzņēmumi tādējādi gūs labas iespējas izcīnīt iepirkuma līgumus aizjūras zemēs un tādējādi radīt darba vietas."

Šī iniciatīva pilnībā respektē ES saistības, kas ietvertas PTO Valsts iepirkuma nolīgumā un divpusējos tirdzniecības nolīgumos. Iniciatīva izskaidro ES starptautiskās saistības Eiropas līgumslēdzējām iestādēm juridiski saistošā veidā.

Galvenie regulas priekšlikuma aspekti ir šādi:

  • tiek apstiprināta ES publiskā iepirkuma tirgus būtiska atvērtība;

  • Komisija var dot piekrišanu, lai saistībā ar līgumiem, kuru vērtība pārsniedz 5 miljonus eiro, ES līgumslēdzējas iestādes varētu izslēgt piedāvājumus, kuros ievērojamu daļu veido ārvalstu preces un pakalpojumi, ja šiem līgumiem nav piemērojami esošie starptautiskie nolīgumi;

  • ja atkārtosies nopietna diskriminācija pret Eiropas piegādātājiem valstīs, kuras nav ES dalībvalstis, Komisijas rīcībā būs mehānisms, kas tai ļaus ierobežot piekļuvi ES tirgum, ja valsts, kura nav ES dalībvalsts, neiesaistīsies sarunās, lai novērstu tirgus piekļuves nelīdzsvarotību; ierobežojošie pasākumi būs konkrēti mērķēti, piemēram, tiks izslēgti piedāvājumi, kuru izcelsme ir valstī, kas nav ES dalībvalsts, vai tiks noteikts cenas sods;

  • visbeidzot, priekšlikums vairo pārredzamību attiecībā uz nepamatoti lētiem piedāvājumiem, lai apkarotu trešo valstu piegādātāju negodīgu konkurenci Eiropas tirgū.

Vispārīga informācija

Komisijas 2011. gada paziņojumā "Vienotā tirgus akts" un 2010. gada paziņojumā "Tirdzniecība, izaugsme un pasaules norises" uzsvērta godīga konkurence un piekļuve publiskā iepirkuma tirgiem kā viens no galvenajiem ekonomikas izaugsmes un darba vietu radīšanas līdzekļiem, it īpaši saistībā ar neseno ekonomikas krīzi.

Eiropadome savos 2011. gada 23. oktobra secinājumos aicināja Komisiju izstrādāt ES instrumentu publiskā iepirkuma atvēršanai, norādīdama, ka "Eiropa turpinās veicināt brīvu, taisnīgu un atvērtu tirdzniecību, vienlaikus aizstāvot savas intereses savstarpības un savstarpēja izdevīguma garā attiecībās ar pasaules lielākajām tautsaimniecībām".

Pagājušā gada decembrī Eiropas Komisija iesniedza vispārēju programmu publiskā iepirkuma procedūru modernizācijai ES (IP/11/1580). Šāsdienas iniciatīva šo pašmāju pasākumu papildina ar noteikumu kopumu, kas attiecas uz iepirkuma politikas ārējo dimensiju.

ES tradicionāli ir bijusi atvērta ekonomika un brīvās tirdzniecības aizstāve. Tas ietver arī publisko iepirkumu. Taču ES pieeja netiek piemērota visā pasaulē. Vairums ES lielāko tirdzniecības partneru piekopj ierobežojošu publiskā iepirkuma praksi, kas diskriminē ES piegādātājus. Pašreizējā ekonomikas krīze ir paplašinājusi tādas prakses izmantošanu.

Sk. arī MEMO/12/201

Plašāka informācija

http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/modernising_rules/international_access/index_en.htm

http://ec.europa.eu/trade/creating-opportunities/trade-topics/public-procurement/

Kontaktpersonas:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

John Clancy (+32 2 295 37 73)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)

Florian Schubert (+32 2 299 13 62)


Side Bar