Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság – Sajtóközlemény

Az Európai Bizottság egyenlő feltételeket teremt az európai vállalkozások számára a nemzetközi beszerzési piacokon

Brüsszel, 2012. március 21. – Az Európai Bizottság javaslatot tesz az uniós cégek beszerzési piacokon belüli üzleti lehetőségeinek növelésére. A kezdeményezés fő célkitűzése a világ közbeszerzési piacainak megnyitása és az európai vállalkozások e piacokhoz való megfelelő mértékű hozzáférésének előmozdítása. A javaslat emellett annak biztosítására is törekszik, hogy minden (európai és harmadik országbeli) vállalkozás egyenlő feltételek mellett pályázhasson az EU jövedelmező közbeszerzési piacán.

A közbeszerzés a világkereskedelmi folyamatok jelentős részére kihat, és évente mintegy 1 000 milliárd EUR-t tesz ki; nagyságrendje az EU-ban eléri a GDP 19%-át, és elengedhetetlenül fontos eszköz a növekedés újbóli beindításához, különösen a gazdasági válság idején. Az uniós közbeszerzési piac hagyományosan nagyon nyitott. Az Unió kereskedelmi partnerei azonban nem minden esetben biztosítják piacaik hasonló szintű nyitottságát. Világviszonylatban a beszerzési piacok csak mintegy negyede áll nyitva a nemzetközi verseny előtt. Az Unió kereskedelmi partnerei által alkalmazott korlátozások olyan ágazatokat érintenek, ahol az EU kiemelten versenyképes (ilyen terület például az építőipar, a tömegközlekedés, az orvostechnikai eszközök, a villamosenergia-termelés és a gyógyszeripar).

A Bizottság által ma javasolt új kezdeményezés további ösztönzőket fogalmaz meg az EU kereskedelmi partnerei számára, hogy megnyissák közbeszerzési piacaikat az uniós ajánlattevők előtt. Lehetővé teszi az európai uniós vállalkozások számára, hogy a belső piacon egyenlő feltételek mellett versenyezzenek a külföldi vállalkozásokkal. A kezdeményezés várhatóan növelni fogja az uniós vállalkozások üzleti lehetőségeit az uniós és a nemzetközi piacokon egyaránt, fokozza a kis- és középvállalkozások működési potenciálját a globalizált gazdaságban, fellendíti a foglalkoztatottságot, és ösztönzi az innovációt az EU-ban.

Michel Barnier, a belső piacért és a szolgáltatásokért felelős biztos kijelentette: „Az EU-nak szakítania kell a naiv szemlélettel, és a világkereskedelem terén a tisztességre és kölcsönösségre kell törekednie. Kezdeményezésünk arra az európai meggyőződésre épül, hogy a közbeszerzés megnyitása világ- és európai szinten is előnyökkel jár. Nyitottak vagyunk az üzleti lehetőségekre, és hajlandóak vagyunk piacainkat még nyitottabbá tenni, de csak akkor, ha a vállalkozások egyenlő feltételek mellett versenghetnek. A Bizottság továbbra is őrködik majd az európai érdekek, az európai vállalkozások és munkahelyek felett.”

Karel De Gucht, a kereskedelemért felelős európai biztos így nyilatkozott: „Őszintén hiszem, hogy szabad kereskedelmi forgalmat kell biztosítani, és a kormányzati beszerzésnek fontos szerepet kell vállalnia a világ nyitott kereskedelmi piacain. Jót tesz az üzletnek, hasznos a fogyasztóknak, az adófizetők számára pedig kedvezőbb ár-érték arányt jelent. A javaslat révén nő az Európai Unió befolyása a nemzetközi és az uniós partnerekkel folytatott, a beszerzési piacok európai vállalkozások előtt történő megnyitására vonatkozó tárgyalásokon. Biztos vagyok benne, hogy ezáltal egyenlő lehetőségek nyílnak az uniós vállalkozások előtt a közbeszerzési szerződések elnyerése és így a munkahelyteremtés terén.”

A kezdeményezés teljes mértékben tiszteletben tartja a WTO Kormányzati Beszerzési Megállapodásában és a kétoldalú kereskedelmi megállapodásokban vállalt uniós kötelezettségeket. A kezdeményezés jogilag kötelező erejű jelleggel teszi egyértelművé az európai ajánlatkérők számára az EU nemzetközi kötelezettségvállalásait.

A rendeletjavaslat főbb elemei a következők:

  • A javaslat megerősíti az uniós közbeszerzési piac nyitottságának fontosabb szintjeit.

  • A Bizottság jóváhagyhatja az uniós ajánlatkérők arra irányuló döntését, hogy az 5 millió EUR érték feletti szerződések esetében kizárják azokat az ajánlatokat, amelyek jelentős részét olyan külföldi áruk és szolgáltatások teszik ki, amelyekre vonatkozóan nincsen hatályos nemzetközi megállapodás.

  • Az uniós szállítók harmadik ország általi ismételt és súlyos megkülönböztetése esetén a Bizottság az uniós piachoz való hozzáférés korlátozását lehetővé tévő mechanizmushoz folyamodhat, amennyiben az adott harmadik ország elzárkózik a piaci hozzáférés terén tapasztalható egyenlőtlenségek kezelése érdekében folytatandó tárgyalásoktól. A Bizottság célzott korlátozó intézkedéseket tesz: ilyen lehet például a harmadik országból érkező ajánlatok kizárása vagy az árhoz kapcsolódó büntetés kiszabása.

  • Végezetül a javaslat növeli az átláthatóságot a kirívóan alacsony ár vonatkozásában, ezáltal segítve a harmadik országbeli szállítók által az európai piacon folytatott tisztességtelen versennyel szembeni küzdelmet.

Előzmények

Az egységes piaci intézkedéscsomagról szóló 2011-es, valamint a kereskedelemről, növekedésről és globális ügyekről szóló 2010-es bizottsági közlemény a tisztességes versenyt és a közbeszerzési piacokhoz való hozzáférést egyaránt a gazdasági növekedés és a munkahelyteremtés kulcsfontosságú eszközeként említette, különösen a közelmúltbeli gazdasági válsággal összefüggésben.

Az Európai Tanács 2011. október 23-i következtetéseiben a közbeszerzési piacnak a verseny előtti megnyitását szolgáló uniós eszközre vonatkozó javaslat kidolgozására szólította fel a Bizottságot, rámutatva, hogy Európa továbbra is a szabad, tisztességes és nyitott kereskedelem elősegítésére fog törekedni, ugyanakkor érdekeit – a viszonosság és kölcsönös előnyök szellemében – határozottan érvényesíti majd a világgazdasági nagyhatalmakkal szemben.

Az Európai Bizottság 2011 decemberében átfogó programot tett közzé az uniós közbeszerzések korszerűsítésére vonatkozóan (IP/11/1580). A ma közreadott kezdeményezés a beszerzési politika külső vonatkozásait érintő szabálykészlettel egészíti ki ezt a belső piacra irányuló törekvést.

Az EU mindig is támogatta a nyitott gazdaságot és a szabad kereskedelmet, e körbe tartozik a közbeszerzés is. Világszinten azonban nem ért mindenki egyet az uniós megközelítéssel. Az EU legtöbb jelentős kereskedelmi partnere korlátozó közbeszerzési gyakorlatot folytat, amely hátrányos megkülönböztetést jelent az uniós szállítók szempontjából. A jelenlegi gazdasági válság következtében a partnerek még inkább e gyakorlatok használatához folyamodnak.

Lásd még: MEMO/12/201

További információ

http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/modernising_rules/international_access/index_en.htm

http://ec.europa.eu/trade/creating-opportunities/trade-topics/public-procurement/

Kapcsolattartók:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

John Clancy (+32 2 295 37 73)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)

Florian Schubert (+32 2 299 13 62)


Side Bar