Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE SV

European Commission - Press release

Statsstøtte: Kommissionen indleder tilbundsgående undersøgelse af finansieringen af multiarenaerne i København og Uppsala

Bruxelles, 21. marts 2012. Europa-Kommissionen har indledt to separate undersøgelser med henblik på at undersøge, om den offentlige støtte til opførelsen af multiarenaerne i København og Uppsala er i overensstemmelse med EU's regler for statsstøtte. Kommissionen er på nuværende tidspunkt bekymret over, om den offentlige støtte kan give de nye multiarenaer en urimelig økonomisk fordel i forhold til deres konkurrenter og dermed fordreje konkurrencen på det indre marked. De tilbundsgående undersøgelser giver interesserede tredjeparter mulighed for at fremsætte bemærkninger om de undersøgte foranstaltninger. Undersøgelserne foregriber ikke sagernes udfald.

Kommissionens næstformand, konkurrencekommissær Joaquín Almunia, udtaler, at "Kommissionen glæder sig over, at der opføres anlæg til sport og andre offentlige arrangementer til glæde for offentligheden. Medlemsstaterne skal imidlertid sikre, at statsstøtte til sådanne investeringer virkelig er nødvendig, og at den ikke i urimelig grad fordrejer konkurrencen i forhold til andre faciliteter og investorer."

I Danmark planlægger Københavns Kommune at opføre en multiarena af international standard med faciliteter til musik, kultur og sport. Projektets væsentligste partnere er Københavns Kommune og den private fond Realdania, som leverer en del af finansieringen. By & Havn, der ejes af Københavns Kommune og den danske stat, indrømmer vederlagsfrit brugsretten til den jord, hvorpå multiarenaen skal bygges. Multiarenaens operatør vælges gennem en åben og gennemsigtig udbudsrunde. Kommissionen har modtaget to klager vedrørende finansieringen af den nye multiarena.

Multiarenaen i Uppsala vil blive designet til at huse flere forskellige sportsgrene (ishockey, basketball), underholdningsarrangementer, diverse mødetyper (konferencer, messer), osv. Uppsala Kommune indgår i finansieringen gennem et direkte tilskud. Den vil som modydelse få en købsoption på Fastighetsbolaget, som bliver multiarenaens ejer. Eftersom multiarenaen skal opføres på kommunens område, vil kommunen indgå en forpagtningskontrakt med Fastighetsbolaget. Kommunen vil også indgå en forpagtningskontrakt med multiarenaens operatør, Evenemangsbolaget.

Efter at have foretaget indledende undersøgelser af begge arenaprojekter er Kommissionen i tvivl om, hvorvidt behovet for nye multiarenaer ville kunne opfyldes af private aktører eller ved brug af eksisterende faciliteter. Hvad angår multiarenaen i Uppsala, kunne det også være en mulighed at udvide eller renovere de eksisterende faciliteter.

Baggrund

Den ikke-fortrolige udgave af beslutningerne vil kunne findes under sagsnumrene SA.33728 (København) og SA.33618 (Uppsala) i statsstøtteregisteretkonkurrencegeneraldirektoratets webside, så snart eventuelle spørgsmål om fortrolighed er blevet afklaret. Det elektroniske nyhedsbrev State Aid Weekly e-News. indeholder en oversigt over de seneste statsstøttebeslutninger, der er offentliggjort på nettet og i EU-Tidende.

Contacts :

Antoine Colombani (+32 2 297 45 13)

Maria Madrid Pina (+32 2 295 45 30)


Side Bar