Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen – Pressmeddelande

Invigning av EU:s nya byrå för stora it-system

Bryssel den 21 mars 2012. I morgon kommer en ny byrå för den operativa förvaltningen av EU:s stora it-system att invigas i Tallinn i Estland. EU-kommissionens ledamot med ansvar för inrikes frågor, Cecilia Malmström, kommer att närvara. Byråns främsta uppgift blir att ansvara för att informationssystemet för viseringar (VIS) och Eurodac fungerar tjugofyra timmar om dygnet under alla dagar på året. Byrån inleder sin verksamhet i december 2012.

Före byråns första styrelsemöte, där centrala frågor rörande byråns budget, ekonomi och organisation står på dagordningen, kommer Cecilia Malmström att fira det högtidliga ögonblicket genom att hålla ett tal inför företrädare för EU:s medlemsländer, Eurojust och Europol och observatörer från de övriga länder som deltar i systemen.

Förväntningarna är höga och byrån kommer att få många uppgifter, sade Cecilia Malmström. Vi vill alla att byrån snabbt utvecklas till ett kompetenscentrum, som följer den tekniska utvecklingen, undersöker hur de mest lovande tekniska rönen bäst kan tillämpas och garanterar ett nära samarbete med de främsta intressenterna, tillade hon.

Från och med 2013 kommer byrån också att förvalta andra generationen av Schengens informationssystem (SIS II). Dessutom kommer den att ansvara för frågor som rör systemens säkerhet, vissa uppgifter kopplade till kommunikationsinfrastrukturen och olika verksamheter såsom övervakning och rapportering, statistik och utbildningsinsatser riktade till de nationella myndigheterna.

Ett annat viktigt mål, som är särskilt relevant i den rådande ekonomiska krisen, är att aktivt söka och erbjuda kostnadseffektiva lösningar inom byråns samtliga verksamhetsområden.

Efter inledningsfasen kommer byrån successivt att bygga upp sakkunskap och know-how för att till slut bli ett kunskapscentrum som ansvarar för utvecklingen och förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa, och garanterar att de bästa tillgängliga tekniska lösningarna och processerna används.

Byrån kan även få i uppgift att utveckla och förvalta andra it-system inom samma politikområde i framtiden.

Bakgrund

Förordningen om inrättande av byrån (förordning 1077/2011) antogs i oktober 2011.

Det pågår för närvarande intensiva förberedelser för att se till att nödvändig personal, infrastruktur och processer är på plats senast den 1 december 2012 då byrån ska inleda sin verksamhet.

It-byrån har ingen koppling till förslagen rörande ett europeiskt centrum mot it-brottslighet, som kommissionen ska lägga fram inom kort.

Läs mer:

MEMO/12/197

Webbplats för Cecilia Malmström, kommissionsledamot med ansvar för inrikes frågor:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_sv.htm

Webbplats för generaldirektoratet för inrikes frågor:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Kontaktpersoner:

Michele Cercone +32 22980963

Tove Ernst +32 22986764


Side Bar