Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija – Sporočilo za medije

Z delovanjem začenja nova agencija EU za obsežne informacijske sisteme

Bruselj, 21. marca 2012 – Jutri bo v estonskem glavnem mestu Talinu uradno začela delovati nova agencija EU za upravljanje obsežnih informacijskih sistemov, uvodne slovesnosti pa se bo udeležila tudi evropska komisarka za notranje zadeve Cecilia Malmström. Glavna naloga agencije bo zagotavljati neprekinjeno delovanje vizumskega informacijskega sistema (VIS) in sistema Eurodac. Agencija naj bi postala popolnoma operativna decembra 2012.

Komisarka bo pred uvodno sejo, na kateri bo upravni odbor obravnaval najpomembnejša proračunska, finančna in organizacijska vprašanja, nagovorila predstavnike držav članic, Komisije, Eurojusta in Europola ter opazovalce pridruženih držav.

„Pričakovanja so velika, veliko pa je tudi nalog,“ je dejala komisarka Cecilia Malmström. „Od agencije pričakujemo, da se bo hitro razvila v center odličnosti. Sledila bo najobetavnejšim tehnološkim dognanjem in proučevala možnosti za njihovo uporabo v praksi, zagotavljala pa bo tudi tesno sodelovanje z najpomembnejšimi zainteresiranimi stranmi.“

Od leta 2013 bo agencija upravljala tudi schengenski informacijski sistem druge generacije (SIS II). Poleg tega bo zadolžena za vprašanja v zvezi z varnostjo teh sistemov, opravljala bo nekatere naloge v povezavi s komunikacijsko infrastrukturo ter izvajala različne druge dejavnosti, na primer spremljanje in poročanje, statistiko in usposabljanje nacionalnih organov.

Poleg tega bo agencija na vseh področjih svojega delovanja aktivno iskala stroškovno učinkovite rešitve, kar je v času gospodarske krize še zlasti pomembno.

Po začetni fazi bo lahko agencija postopoma izgradila strokovno znanje in izkušnje ter se razvila v center odličnosti za razvoj in upravljanje obsežnih informacijskih sistemov na področju svobode, varnosti in pravice. Zagotavljala bo uporabo najboljših razpoložljivih tehnologij in postopkov.

V prihodnje bi bila lahko agencija zadolžena tudi za razvoj in upravljanje drugih informacijskih sistemov na tem področju politike.

Ozadje

Oktobra 2011 je bila sprejeta uredba o ustanovitvi agencije (Uredba št. 1077/2011).

V teku so intenzivne priprave, da bodo do 1. decembra 2012, ko bo agencija popolnoma operativna, na voljo potrebno osebje, infrastruktura in postopki.

Agencija za informacijske sisteme se ne navezuje na predlog za ustanovitev evropskega centra za kibernetski kriminal, ki ga bo Komisija kmalu predstavila.

Dodatne informacije

MEMO/12/197

Domača spletna stran evropske komisarke za notranje zadeve Cecilie Malmström:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Domača spletna stran Generalnega direktorata za notranje zadeve:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Kontakti:

Michele Cercone (+32 22980963)

Tove Ernst (+32 22986764)


Side Bar