Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska – Komunikat prasowy

Uroczyste rozpoczęcie działalności przez Europejską Agencję ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi

Bruksela, dnia 21 marca 2012 r. – Jutro w Tallinie (Estonia) odbędzie się otwarcie nowej agencji odpowiedzialnej za zarządzanie operacyjne wielkoskalowymi systemami informatycznymi Unii Europejskiej; swoją obecność na tej uroczystości zapowiedziała Cecilia Malmström, unijna komisarz do spraw wewnętrznych. Nadrzędnym zadaniem agencji będzie dopilnowanie, aby wizowy system informacyjny (VIS) oraz system Eurodac działały przez 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu. Agencja będzie realizować pełen zakres swoich zadań począwszy od grudnia 2012 r.

Zanim rozpocznie się inauguracyjne spotkanie zarządu, podczas którego omówione zostaną kluczowe zagadnienia budżetowe, finansowe i organizacyjne, komisarz zwróci się do przedstawicieli państw członkowskich, Komisji, Eurojustu oraz Europolu, a także obserwatorów z państw stowarzyszonych.

„Oczekiwania są duże, a zadania liczne”, powiedziała komisarz Cecilia Malmström. „Wszyscy oczekujemy, że agencja szybko stanie się ośrodkiem doskonałości; będzie ona śledzić najbardziej obiecujące rozwiązania technologiczne, określać metody ich stosowania i gwarantować ścisłą współpracę z najważniejszymi spośród zainteresowanych podmiotów.”

Począwszy od 2013 r. agencja będzie zarządzać również systemem informacyjnym Schengen drugiej generacji (SIS II). Ponadto agencja będzie odpowiedzialna za kwestie związane z bezpieczeństwem tych systemów, określonymi zadaniami dotyczącymi infrastruktury łączności oraz różnymi innymi działaniami, takimi jak monitorowanie i sprawozdawczość, sporządzanie danych statystycznych oraz szkolenia organów państwowych.

Kolejnym nadrzędnym celem działania agencji – szczególnie istotnym w obliczu trwającego kryzysu gospodarczego – będzie aktywne poszukiwanie i opracowywanie rozwiązań efektywnych pod względem kosztów w odniesieniu do wszystkich jej działań.

Po zakończeniu etapu początkowego działalności agencja będzie stopniowo gromadzić wiedzę fachową i know-how i stanie się centrum doskonałości w zakresie rozwoju wielkoskalowych systemów informatycznych w obszarze wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości oraz zarządzania nimi. Agencja zapewni wykorzystywanie najnowszych dostępnych technologii i procesów.

W przyszłości agencja może zostać również wezwana do opracowania innych systemów informatycznych w tym obszarze polityki oraz do zarządzania nimi.

Kontekst

Rozporządzenie ustanawiające agencję (rozporządzenie 1077/2011) zostało przyjęte w październiku 2011 r.

Trwają intensywne przygotowania mające na celu zapewnienie niezbędnych pracowników, infrastruktur i procesów. Mają być one gotowe do dnia 1 grudnia 2012 r., kiedy agencja rozpocznie swój pełen zakres działalności.

Agencja informatyczna nie jest powiązana z wnioskiem dotyczącym europejskiego centrum ds. walki z cyberprzestępczością, który zostanie przedstawiony przez Komisję w najbliższym czasie.

Dodatkowe informacje:

MEMO/12/197

Strona internetowa komisarz do spraw wewnętrznych, Cecilii Malmström:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Strona Dyrekcji Generalnej do Spraw Wewnętrznych:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Kontakt:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar