Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie — Persbericht

Nieuw EU-agentschap voor grootschalige IT-systemen gaat van start

Brussel, 21 maart 2012 — In Tallinn (Estland) wordt morgen een nieuw agentschap voor het beheer van grootschalige EU-informatiesystemen geopend, in aanwezigheid van EU-commissaris Cecilia Malmström (Binnenlandse zaken). Het agentschap moet er in de eerste plaats voor zorgen dat het Visuminformatiesysteem (VIS) en Eurodac 24 uur per dag en zeven dagen per week operationeel zijn. Het moet in december 2012 volledig operationeel zijn.

Vóór de openingsvergadering van de raad van bestuur spreekt commissaris Malmström vertegenwoordigers van de lidstaten, de Europese Commissie, Eurojust en Europol en waarnemers van de geassocieerde landen toe. Op de vergadering zullen vooral op budgettair, financieel en organisatorisch gebied belangrijke zaken aan de orde komen.

“De verwachtingen zijn hooggespannen, en het agentschap heeft taken te over”, aldus Malmström. “Dit agentschap moet snel het center of excellence worden waar iedereen op zit te wachten. Het moet de meestbelovende ontwikkelingen op technologiegebied oppikken, bekijken hoe die kunnen worden toegepast en zorgen voor nauwe samenwerking met de direct betrokkenen.”

Vanaf 2013 beheert het agentschap ook het Schengeninformatiesysteem van de tweede generatie (SIS II). Daarnaast is het verantwoordelijk voor de beveiliging van de systemen, heeft het taken in verband met de communicatie-infrastructuur en zorgt het voor zaken als monitoring en rapportage, statistieken en opleiding voor de nationale autoriteiten.

Het agentschap heeft ook de belangrijke opdracht om proactief te zoeken naar betaalbare oplossingen voor al zijn activiteiten, wat vooral gezien de economische crisis zeer relevant is.

Na de opstartfase kan het agentschap geleidelijk expertise en kennis opbouwen, en uiteindelijk uitgroeien tot een center of excellence voor de ontwikkeling en het beheer van grootschalige IT-systemen voor de ruimte van vrijheid, veiligheid en recht. Zo zorgt het ervoor dat de beste technologieën en processen worden toegepast.

Het agentschap kan later ook worden gevraagd andere IT-systemen op dit beleidsgebied te ontwikkelen en beheren.

Achtergrond

De verordening tot oprichting van het agentschap (Verordening 1077/2011) is vastgesteld in oktober 2011.

Er wordt hard gewerkt om ervoor te zorgen dat op 1 december 2012, als het agentschap volledig operationeel moet zijn, alle noodzakelijke personeel, infrastructuur en processen aanwezig zijn.

Dit IT-agentschap houdt geen verband met de voorstellen voor een Europees centrum voor de bestrijding van cybercriminaliteit die de Commissie zeer binnenkort bekend zal maken.

Voor meer informatie

MEMO/12/197

Homepage van EU-commissaris voor Binnenlandse Zaken Cecilia Malmström:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Homepage van DG Binnenlandse Zaken:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Contact:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar