Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisijas paziņojums presei

Jaunās Lielapjoma IT sistēmu ES aģentūras atklāšana

Briselē, 2012. gada 21. martā. Rīt Tallinā, Igaunijā, atklās jaunu aģentūru, kas pārvaldīs ES lielapjoma informācijas sistēmas. Atklāšanā piedalīsies iekšlietu komisāre Sesīlija Malmstrēma. Aģentūras galvenais uzdevums būs nodrošināt Vīzu informācijas (VIS) un EURODAC sistēmu darbību 24 stundas diennaktī, septiņas dienas nedēļā. Pilnā apjomā aģentūra darbu uzsāks 2012. gada decembrī.

Komisāre pirms aģentūras valdes atklāšanas sanāksmes uzrunās dalībvalstu, Komisijas, EUROJUST un Eiropola pārstāvjus, kā arī novērotājus no asociētajām valstīm. Šajā sanāksmē tiks apspriesti galvenie budžeta, finanšu un organizatoriskie jautājumi.

"Prasības ir augstas un uzdevumu ir daudz", teica Komisāre Sesīlija Malmstrēma. "Šai aģentūrai ātri jāsasniedz izcilības līmenis, ko mēs visi no tās gaidām, un jāizveido mehānismi, lai apgūtu jaunākās un daudzsološākās tehnoloģijas, identificētu veidus to piemērošanai un nodrošinātu ciešu sadarbību ar ieinteresētajām personām."

No 2013. gada aģentūra pārvaldīs arī otrās paaudzes Šengenas Informācijas sistēmu (SIS II). Turklāt tā būs arī atbildīga par šo sistēmu drošības jautājumiem, atsevišķiem uzdevumiem saistībā ar komunikācijas infrastruktūru un tādām darbībām kā uzraudzība un ziņošana, statistika un mācību organizācija valstu iestādēm.

Viens no aģentūras būtiskākajiem uzdevumiem, kas ir īpaši svarīgs ekonomiskās krīzes apstākļos, būs aktīvi meklēt un rast ekonomiskus risinājumus visiem tās darbības aspektiem.

Pēc darbības sākumposma Aģentūra pakāpeniski uzkrās speciālās zināšanas, lai kļūtu par izcilības centru lielapjoma IT sistēmu izstrādē un pārvaldībā brīvības, drošības un tiesiskuma jomā, un nodrošinātu, ka tiek izmantotas labākās pieejamās tehnoloģijas un procedūras.

Aģentūra tiks aicināta arī izstrādāt un pārvaldīt citas IT sistēmas šajā politikas jomā.

Papildinformācija

Aģentūra tika izveidota ar regulu (Regula 1077/2011), kas tika pieņemta 2011. gada decembrī.

Šobrīd notiek intensīvi sagatavošanas darbi, lai līdz 2012. gada 1. decembrim, kad aģentūrai jāuzsāk darbs pilnā apmērā, būtu nodrošināts vajadzīgais personāls, infrastruktūra un procedūras.

IT aģentūra nav saistīta ar priekšlikumiem par Eiropas kibernoziedzības centru, ko Komisija drīzumā iesniegs.

Papildu informācija

MEMO/12/197

Iekšlietu komisāres Sesīlijas Malmstrēmas tīmekļa vietne

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Iekšlietu ģenerāldirektorāta tīmekļa vietne

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Kontaktpersonas:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar