Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos pranešimas spaudai

Iškilmingas naujos ES didelės apimties IT sistemų agentūros atidarymas

Briuselis, 2012 m. kovo 21 d. Rytoj Estijos sostinėje Taline įvyks iškilmingas naujos ES didelės apimties informacinių sistemų valdymo agentūros atidarymas, kuriame dalyvaus už vidaus reikalus atsakinga Komisijos narė Cecilija Malmström. Pagrindinė agentūros užduotis – užtikrinti, kad visą parą visomis savaitės dienomis veiktų Vizų informacinė sistema ir sistema EURODAC. Agentūra visas savo funkcijas turi pradėti vykdyti nuo 2012 m. gruodžio mėn.

Prieš steigiamąjį valdybos posėdį, kuriame bus aptariami svarbiausi biudžeto, finansų ir organizaciniai klausimai, Komisijos narė Cecilija Malmström kreipsis į valstybių narių, Komisijos, Eurojusto ir Europolo atstovus bei stebėtojus iš asocijuotųjų šalių.

„Turime didelių lūkesčių ir mūsų laukia daug darbų, – sakė Komisijos narė Cecilia Malmström. – Visi tikimės, kad ši agentūra per trumpą laiką taps kompetencijos centru. Ji turi stebėti perspektyviausių technologijų raidą, nustatyti, kaip tas technologijas būtų galima pritaikyti, ir užtikrinti glaudų bendradarbiavimą su svarbiausiais suinteresuotaisiais subjektais.“

Nuo 2013 m. agentūra taip pat valdys antrosios kartos Šengeno informacinę sistemą (SIS II). Be to, ji bus atsakinga už klausimus, susijusius su šių sistemų saugumu, tam tikras su ryšių infrastruktūra susijusias užduotis ir kitą veiklą, kaip antai stebėjimas, ataskaitų teikimas, statistiniai duomenys ir nacionalinių institucijų darbuotojų mokymas.

Kitas svarbus agentūrai iškeltas tikslas, kuris ypač aktualus tebesitęsiant ekonomikos krizei, – aktyviai ieškoti ekonomiškų sprendimų vykdant bet kokią agentūros veiklą ir juos įgyvendinti.

Pasibaigus steigimo etapui agentūra galės palaipsniui kaupti žinias ir praktinę patirtį, kad taptų didelės apimties IT sistemų kūrimo ir valdymo kompetencijos centru laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje ir užtikrintų geriausių technologijų bei procesų taikymą.

Ateityje agentūrai taip pat gali būti pavesta kurti ir valdyti kitas IT sistemas šioje politikos srityje.

Pagrindiniai faktai

Agentūros steigimo reglamentas (Reglamentas (ES) Nr. 1077/2011), priimtas 2011 m. spalio mėn.

Įtemptai dirbama, siekiant užtikrinti, kad iki 2012 m. gruodžio 1 d., nuo kurios agentūra privalo visapusiškai veikti, būtų įdarbinti visi reikalingi darbuotojai, parengta visa infrastruktūra ir procesai.

IT agentūra nesusijusi su pasiūlymais kurti ES kovos su elektroniniu nusikalstamumu centrą, kuriuos Komisija paskelbs visai netrukus.

Daugiau informacijos

MEMO/12/197

Už vidaus reikalus atsakingos Komisijos narės Cecilijos Malmström interneto svetainė

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Vidaus reikalų generalinio direktorato interneto svetainė

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Asmenys ryšiams:

Michele Cercone , tel. +32 2 298 09 63

Tove Ernst, tel. +32 2 298 67 64


Side Bar