Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Uusi tietotekniikkavirasto aloittaa toimintansa

Bryssel 21. maaliskuuta 2012 – EU:n laaja-alaisten tietojärjestelmien hallinnoinnista vastaava uusi virasto aloittaa toimintansa huomenna. Tallinnassa järjestettävään avajaistilaisuuteen osallistuu sisäasioista vastaava komissaari Cecilia Malmström. Viraston ensisijaisena tehtävänä on varmistaa, että viisumitietojärjestelmä (VIS) ja Eurodac-järjestelmä toimivat ympäri vuorokauden jokaisena viikonpäivänä. Viraston on tarkoitus olla täydessä toimintavalmiudessa joulukuussa 2012.

Ennen viraston hallintoneuvoston ensimmäistä kokousta järjestetään tilaisuus, jossa puhuu komissaari Malmström ja johon osallistuvat jäsenvaltioiden, komission, Eurojustin ja Europolin edustajat. Lisäksi mukana on tarkkailijoita viraston toimintaan osallistuvista EU:n ulkopuolisista maista. Hallintoneuvoston ensimmäisessä kokouksessa on tarkoitus käsitellä keskeisiä viraston rahoitukseen ja toimintaan liittyviä kysymyksiä.

Malmströmin mukaan virastoon kohdistuu suuria odotuksia ja sille on osoitettu paljon tehtäviä. ”Virastosta on tarkoitus tulla nopeasti huippuyksikkö, joka seuraa lupaavimpia teknologisia suuntauksia ja hyödyntää niitä toiminnassaan sekä tekee läheistä yhteistyötä tärkeimpien sidosryhmien kanssa”, Malmström toteaa.

Vuodesta 2013 lähtien virasto hallinnoi myös toisen sukupolven Schengenin tietojärjestelmää (SIS II). Lisäksi virasto huolehtii järjestelmien turvallisuuteen liittyvistä seikoista, joistakin viestintäinfrastruktuuriin liittyvistä tehtävistä ja useista muista toiminnoista, kuten seurannasta ja raportoinnista, tilastoinnista ja kansallisten viranomaisten kouluttamisesta.

Viraston keskeisiä tavoitteita on pyrkiä ennakoivasti löytämään kustannustehokkaita ratkaisuja kaikilla sen toimintaan liittyvillä aloilla. Tämä on erityisen tärkeää nykyisessä talouskriisissä.

Viraston asiantuntemusta ja taitotietoa on tarkoitus käynnistysvaiheen jälkeen vähitellen kehittää, jotta siitä tulisi vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien kehittämisen ja hallinnoinnin alan huippuyksikkö, joka hyödyntää parhaita saatavilla olevia teknologioita ja menetelmiä.

Virastoa voidaan jatkossa myös pyytää kehittämään ja hallinnoimaan muita sisäasioiden alan tietojärjestelmiä.

Tausta

Viraston perustamisasetus (asetus (EU) N:o 1077/2011) annettiin lokakuussa 2011.

Tehokkailla valmisteluilla pyritään nyt varmistamaan, että tarvittava henkilöstö, infrastruktuuri ja menettelyt ovat valmiina 1. joulukuuta 2012, jolloin viraston on tarkoitus olla täydessä toimintavalmiudessa.

Tietotekniikkavirasto ei liity millään tavoin Euroopan verkkorikoskeskukseen, jota koskevat ehdotukset komissio esittää piakkoin.

Lisätietoja

MEMO/12/197

Sisäasioista vastaavan komissaarin Cecilia Malmströmin kotisivut:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Sisäasioiden pääosaston kotisivut:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Yhteyshenkilöt:

Michele Cercone +32 2 298 09 63

Tove Ernst +32 2 298 67 64


Side Bar