Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen – Pressemeddelelse

Indvielse af det nye EU-agentur for store it-systemer

Bruxelles, den 21. marts 2012 – I morgen indvies et nyt agentur for forvaltning af store it-systemer i Tallinn i Estland under deltagelse af Cecilia Malmström, EU-kommissær for indre anliggender. Agenturets hovedopgave er at sikre, at visuminformationssystemet (VIS) og Eurodacsystemet fungerer døgnet rundt alle ugens dage. Agenturet bliver fuldt operationelt fra december 2012.

Kommissæren vil tale til repræsentanter for medlemsstaterne, Kommissionen, Eurojust og Europol samt observatører fra associerede lande forud for det indledende bestyrelsesmøde, hvor man vil drøfte vigtige budgetmæssige, økonomiske og organisatoriske spørgsmål.

"Der er høje forventninger og mange opgaver", siger kommissær Cecilia Malmström. "Det er vigtigt, at agenturet hurtigt udvikler sig til det ekspertisecenter, vi alle ønsker det skal blive. Det skal spotte den mest lovende udvikling inden for ny teknologi, finde måder, hvorpå den kan anvendes, og sikre et tæt samarbejde med de vigtigste interesserede parter."

Fra 2013 skal agenturet også forvalte anden generation af Schengeninformationssystemet (SIS II). Det vil også få ansvaret for spørgsmål vedrørende disse systemers sikkerhed, visse opgaver vedrørende kommunikationsinfrastruktur og forskellige opgaver, såsom overvågning, rapportering og statistik samt uddannelse af de nationale myndigheder.

En anden af agenturets vigtige opgaver, som er særlig relevant i betragtning af den eksisterende økonomiske krise, vil være aktivt at søge og levere omkostningseffektive løsninger i forbindelse med alle agenturets opgaver.

Efter opstartsfasen vil agenturet gradvis kunne opbygge sin ekspertise og knowhow, således at det kan blive et ekspertisecenter for udvikling og forvaltning af store it-systemer inden for området frihed, sikkerhed og retfærdighed, og sikre, at de bedste teknologier og processer anvendes.

Agenturet vil muligvis også blive bedt om at udvikle og forvalte andre it-systemer inden for dette politiske område i fremtiden.

Baggrund

Forordningen om oprettelse af agenturet (forordning (EU) nr. 1077/201) blev vedtaget i oktober 2011.

Der er store forberedelser i gang for at sikre, at personale, infrastruktur og processer er på plads den 1. december 2012, hvor agenturet forventes at blive fuldt ud operationelt.

It-agenturet har ingen forbindelse til forslagene om et europæisk center for bekæmpelse af internetkriminalitet.

Yderligere oplysninger

MEMO/12/197

Websted for Cecilia Malmström, kommissær for indre anliggender:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Websted for Generaldirektoratet for Indre Anliggender:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Kontaktpersoner:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar