Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – Tisková zpráva

Slavnostní otevření nové agentury pro rozsáhlé informační systémy

Brusel 21. března 2012 – Zítra dojde k inauguraci nové agentury se sídlem v Tallinu v Estonsku, jejímž úkolem bude řízení rozsáhlých informačních systémů EU. Inaugurace se zúčastní i Cecilia Malmströmová, komisařka odpovědná za vnitřní věci. Hlavním cílem agentury bude zajišťovat, aby Vízový informační systém (VIS) a systém Eurodac byly funkční 24 hodin denně a sedm dní v týdnu. Agentura by se měla stát plně funkční od prosince 2012.

Ještě před zahajovacím zasedáním správní rady Komisařka osloví v projevu představitele členských států, Komise, Eurojustu, Europolu a také pozorovatele z přidružených zemí. Na programu zasedání budou klíčové rozpočtové, finanční a organizační záležitosti.

Očekávání jsou vysoká a úkolů je mnoho“, uvedla komisařka Cecilia Malmströmová. „Agentura se musí, jak si všichni přejeme, rychle stát střediskem excelence disponujícím mechanismy, jež umožní mapovat nejslibnější technologické vývojové trendy, hledat způsoby jejich uplatnění ve vlastní operacích a zajišťovat jejich provádění v úzké spolupráci s hlavními zúčastněnými stranami.“

Od roku 2013 bude agentura také řídit druhou generaci Schengenského informačního systému (SIS II). Bude taktéž odpovědná za záležitosti související se zabezpečením těchto systémů a připadnou jí některé další úkoly týkající se komunikační infrastruktury a rozličných činností, jako např. monitorování a podávání zpráv, statistika a odborná příprava vnitrostátních orgánů.

Další klíčový cíl agentury, obzvláště významný s ohledem na probíhající hospodářskou krizi, bude spočívat v aktivním hledání a realizaci hospodárných řešení napříč celou škálou jejích operací.

Po počáteční fázi si bude agentura stále více rozšiřovat svou expertízu a know-how tak, aby se jednou stala střediskem excelence pro vývoj a řízení rozsáhlých informačních systémů v oblasti svobody, bezpečnosti a práva. Bude tak zajišťovat, že se budou využívat nejlepší dostupné technologie a procesy.

Agentura může rovněž být povolána k tomu, aby v budoucnu vyvíjela a řídila další informační systémy v této oblasti politiky.

Souvislosti

Nařízení, kterým se agentura zřizuje (nařízení 1077/2011), bylo přijato v říjnu 2011.

Probíhají intenzivní přípravy, aby byly do 1. prosince 2012, kdy má být agentura plně funkční, k dispozici nezbytný personál, infrastruktury a procesy.

Agentura v oblasti informačních technologií nemá spojitost s návrhy na vytvoření centra pro počítačovou trestnou činnost, které má Komise předložit v brzké době.

Další informace:

MEMO/12/197

Internetové stránky komisařky pro vnitřní věci Cecilie Malmströmové:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Internetové stránky Generálního ředitelství pro vnitřní věci:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Kontaktní údaje :

Michele Cercone (+32 22980963)

Tove Ernst (+32 22986764)


Side Bar