Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия — Съобщение за медиите

Тържествено откриване на новата агенция на ЕС за управление на широкомащабни информационни системи

Брюксел, 21 март 2012 г. — В присъствието на комисаря по вътрешните работи Сесилия Малмстрьом утре в Талин (Естония) тържествено ще се открие нова агенция за управление на широкомащабни информационни системи на ЕС. Основната задача на агенцията ще бъде да гарантира, че Визовата информационна система (ВИС) и Евродак (Европейската система за сравняване на дактилоскопични отпечатъци на лица, търсещи убежище) функционират денонощно без прекъсване. Агенцията трябва да започне да работи пълноценно от декември 2012 г.

Преди първото заседание на управителния съвет, на което ще се обсъдят ключови бюджетни, финансови и организационни въпроси, комисарят ще произнесе реч пред представители на държавите членки, Комисията, Евроюст и Европол, както и наблюдатели от асоциирани държави.

Очакванията са високи, а задачите — многобройни“, заяви комисар Сесилия Малмстрьом. „Агенцията трябва да отговори на очакванията ни и бързо да се превърне в център за високи постижения, който следи най-обещаващите тенденции в технологичното развитие, набелязва способи за тяхното прилагане и осигурява тясното сътрудничество с основните заинтересовани страни.“

От 2013 г. агенцията ще управлява и Шенгенската информационна система от второ поколение (ШИС II). Тя ще отговаря също така за въпросите, касаещи сигурността на тези системи, за определени задачи, свързани с комуникационната инфраструктура, както и за различни дейности като наблюдение и докладване, изготвяне на статистика и обучение за националните органи.

Друга основна цел на агенцията — от особено значение в условията на продължаващата икономическа криза — ще бъде активното и инициативно търсене и обезпечаване на икономически изгодни решения за пълния спектър на осъществяваните от нея дейности.

След началната фаза от своята дейност агенцията ще е в състояние постепенно да натрупа експертен опит и ноу-хау, за да се превърне впоследствие в център за високи постижения в разработването и управлението на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието, като гарантира, че се използват най-добрите съществуващи технологии и процедури.

В бъдеще агенцията може също така да бъде натоварена с разработването и управлението на други информационни системи в тази област на политиката.

Контекст

Регламентът за създаване на агенцията (Регламент (ЕС) № 1077/2011) бе приет през октомври 2011 г.

Тече усилена подготовка, за да може до 1 декември 2012 г., когато агенцията трябва да започне да функционира пълноценно, необходимият персонал да бъде осигурен, а съответната инфраструктура и процедури — въведени.

Агенцията за управление на широкомащабни информационни системи няма връзка с предложението за създаване на Европейски център по киберпрестъпност, което Комисията трябва да представи съвсем скоро.

За повече информация:

MEMO/12/197

Уебсайт на Сесилия Малмстрьом, комисар по вътрешните работи:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Уебсайт на ГД „Вътрешни работи“:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

За контакти:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar