Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL FI EL LT RO TR

EU-kommisjonen – Pressemelding

Vinnerne av EUs kulturarvpris / Europa Nostra-prisen for 2012 er offentliggjort

Brussel/Haag, 20. mars 2012 – Vinnerne av EUs kulturarvpris / Europa Nostra-prisen for 2012 offentliggjøres i dag av EU-kommisjonen og Europa Nostra (se listen nedenfor). Prisen vil deles ut 1. juni under en seremoni ved Jerónimos-klosteret i Lisboa, med deltakelse fra Androulla Vassiliou, EUs kommissær for utdanning, kultur, flerspråklighet og ungdom og Plácido Domingo, den verdenskjente tenoren og president i Europa Nostra. Arrangementet vil også følges av Portugals president Aníbal Cavaco Silva og EU-kommisjonens president José Manuel Barroso. Av de 28 vinnerprosjektene vil seks tildeles en hovedpris – «Grand Prix» – som de mest fremragende kulturarvprosjektene i 2012.

«Europas kulturarv er unik i verdenssammenheng. EUs kulturarvpris premierer fremragenhet innen bevaring, forskning, utdannelse, opplæring og bevisstgjøring, samt særlig innsats fra enkeltpersoner og grupper. Jeg vil gratulere årets vinnere for at de minner oss på vår utrolig rike og varierte kulturarv, som vi aldri må ta for gitt. Vi har ansvar for å forvalte den for fremtidens generasjoner», sa kommissær Vassiliou.

«Jeg er svært tilfreds med at EU-kommisjonen nok en gang er Europa Nostras samarbeidspartner i feiringen av fremragende arbeid på kulturarvområdet. Jeg ønsker også å gratulere Kommisjonen med å ha bekreftet løftet om å støtte våre felles mål gjennom det foreslåtte "Kreativt Europa"-programmet. Støtten fra europeiske institusjoner er avgjørende; den oppmuntrer til kreativitet og innovasjon, slik at vi kan levendegjøre historien og verne om skattene våre for fremtiden,» la Europa Nostras president, Plácido Domingo, til.

Bakgrunn

De 28 vinnerne ble valgt ut blant 226 innsendte prosjekter fra 31 land. Prisene er delt inn i fire kategorier – bevaring, forskning, særlig innsats og utdannelse, opplæring og bevisstgjøring. For hver kategori finnes det en egen jury, bestående av uavhengige eksperter fra hele Europa. Vinnerne får et merke eller trofé. De seks «Grand Prix»-vinnerne også får 10 000 euro hver.

Bidraget fra kulturarvområdet til jobbskaping og vekst er betydelig – og ofte undervurdert. Sektoren representerer en viktig del av sektoren for kultur og kreativt arbeid, som sysselsetter 8,5 millioner personer i EU og bidrar med opp til 4,5 % av Europas BNP. Det beregnes at offentlige og private aktører bruker 5 milliarder euro på bevaring av kulturarv hvert år. Tall fra OECD viser at 40 % av den globale turismen har et kulturelt aspekt. Kulturarv er også en nøkkelressurs for bærekraftig utvikling og fellesskapsfølelse.

Prisene støttes av EUs kulturprogram, som siden 2007 har investert rundt 30 millioner euro i støtte til prosjekter relatert til kulturarv. Andre EU-støttede programmer bidrar også: Det europeiske regionale utviklingsfondet har satt av 6 milliarder euro til kultur i perioden 2007-2013. Av dette er 3 milliarder euro satt av til vern og beskyttelse av kulturarv, 2,2 milliarder euro skal gå til utvikling av kulturell infrastruktur og 775 millioner euro skal støtte opp om kulturelle tjenester som yrkesopplæring, utdannelse innen kunst og kulturarv, promotering av transportruter som anses som arv osv. Videre er 150 millioner euro siden 1998 blitt gjort tilgjengelig gjennom EUs rammeprogrammer for forskning og teknologisk utvikling.

For mer informasjon:

Presentasjon av hvert vinnerprosjekt (Europa Nostras nettside)

http://ec.europa.eu/culture

Androulla Vassiliou's website (Androulla Vassilious nettside)

Twitter: @VassiliouEU

http://flickr.com/photos/europanostra

http://www.youtube.com/europanostrachannel

For redaktører:

Europa Nostra er en felleseuropeisk ikke-statlig organisasjon som fremmer kulturarv. Det er en paraplyorganisasjon som representerer 250 ikke-statlige og ideelle organisasjoner fra mer enn 50 europeiske land, med et samlet medlemstall på minst 5 millioner europeere. Blant støttespillerne finnes også mer en 150 tilknyttede offentlige myndigheter og selskaper og mer enn 1500 individuelle medlemmer. Organisasjonens brede nettverk av fagfolk og frivillige arbeider for å verne om Europas kulturarv for nåværende og fremtidige generasjoner.

Utdelingen av EUs kulturarvpris / Europa Nostra-prisen for 2012 i Lisboa 1. juni er del av Europa Nostras årlige kulturarvkonferanse.

Fristen for å søke i tilknytning til neste års prisutdeling er 1. oktober 2012. Prisutdelingen er planlagt gjennomført i Athen i juni 2013.

Prisvinnere i 2012 (alfabetisk etter land)

Kategori 1 — Conservation (Bevaring)

Kategori 2 – Research (Forskning)

Kategori 3 — Dedicated service (Særlig innsats)

Kategori 4 — Education, training and awareness-raising (Utdannelse, opplæring og bevisstgjøring)

Kontaktpersoner:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58), Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)

Elena Bianchi +31 703024058, http://twitter.com/europanostra

Giuseppe Simone +31 703024059


Side Bar