Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE DA ES FI EL LT RO NO TR

Europese Commissie - Persbericht

Winnaars van de EU-prijs voor cultureel erfgoed/Europa Nostra-prijzen van 2012 bekendgemaakt

Brussel/Den Haag, 20 maart 2012 – De winnaars van de EU-prijs voor cultureel erfgoed/Europa Nostra-prijzen van 2012 worden vandaag bekendgemaakt door de Europese Commissie en Europa Nostra (zie de lijst met winnaars hieronder). De prijzen worden op 1 juni uitgereikt tijdens een ceremonie in het Hiëronymietenklooster in Lissabon en in aanwezigheid van Androulla Vassiliou, EU-Commissaris voor Onderwijs, cultuur, meertaligheid en jeugdzaken, en Plácido Domingo, de wereldbekende tenor en tevens voorzitter van Europa Nostra. Het evenement vindt plaats onder het hoge beschermheerschap van Aníbal Cavaco Silva, president van Portugal, die ook aanwezig zal zijn en van José Manuel Barroso, voorzitter van de Commissie. Van de 28 winnende projecten krijgen er zes een hoofdprijs als meest opmerkelijke erfgoedprojecten van 2012.

"Het Europese culturele erfgoed is uniek in de wereld. De EU-prijs voor cultureel erfgoed is een blijk van erkenning voor buitengewone prestaties op het gebied van behoud, onderzoek, onderwijs, opleiding en bewustmaking en voor de bijzondere inzet van individuen en groepen. Ik feliciteer de winnaars van dit jaar, die ons herinneren aan ons bijzonder rijke en gevarieerde erfgoed, dat we nooit als vanzelfsprekend mogen beschouwen. Wij hebben het in bewaring voor de toekomstige generaties," aldus commissaris Vassiliou.

"Het verheugt me zeer dat de Europese Commissie opnieuw de partner van Europa Nostra is bij het belonen van bijzondere prestaties op het gebied van cultureel erfgoed. Ook ben ik de Commissie dankbaar dat zij dat zij haar engagement heeft bevestigd om onze gezamenlijke doelstellingen te ondersteunen door middel van het voorgestelde programma Creatief Europa. Een Europese financiële bijdrage is essentieel: deze bevordert creativiteit en innovatie, wat ons helpt om ons verleden levend te houden en onze erfenis te bewaren voor de toekomst," voegde de voorzitter van Europa Nostra, Plácido Domingo, hieraan toe.

Achtergrond

De 28 winnaars zijn gekozen uit 226 projecten uit 31 landen. De prijzen worden verdeeld in vier categorieën: behoud, onderzoek, bijzondere inzet, en onderwijs, opleiding en bewustmaking. Voor elke categorie is er een gespecialiseerde jury, bestaande uit onafhankelijke deskundigen uit heel Europa. Alle winnaars ontvangen een gedenkplaat of een trofee. De zes hoofdprijswinnaars ontvangen bovendien ieder 10 000 euro.

Cultureel erfgoed levert een aanzienlijke – en vaak onderschatte – bijdrage aan economische groei en aan de schepping van arbeidsplaatsen. De sector vertegenwoordigt een belangrijk deel van de culturele en creatieve bedrijfstakken, die werkgelegenheid bieden aan 8,5 miljoen mensen in de EU en goed zijn voor 4,5% van het Europese bbp. Uitgaven voor het behoud van cultureel erfgoed door publieke en particuliere instellingen bedragen ongeveer vijf miljard euro per jaar. Cijfers gepubliceerd door de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), tonen aan dat 40% van het wereldwijde internationale toerisme een culturele dimensie heeft. Cultureel erfgoed is ook een essentiële hulpbron voor duurzame ontwikkeling en sociale samenhang.

De prijzen worden ondersteund door het programma Cultuur van de Europese Unie, dat sinds 2007 ongeveer 30 miljoen euro heeft geïnvesteerd in de medefinanciering van erfgoedprojecten. Andere door de EU gefinancierde programma’s bieden eveneens steun: het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling heeft voor de periode 2007-2013 een bedrag van 6 miljard euro uitgetrokken voor cultuur. Hiervan is 3 miljard euro bestemd voor de bescherming en de instandhouding van cultureel erfgoed, 2,2 miljard euro voor de ontwikkeling van culturele infrastructuur en 775 miljoen euro voor de medefinanciering van culturele diensten zoals beroepsopleiding, onderwijs op het gebied van kunst en erfgoed, de bevordering van erfgoedroutes, enz. Voorts is sinds 1998 nog eens 150 miljoen euro beschikbaar gesteld door middel van de EU-kaderprogramma's voor onderzoek en technologische ontwikkeling.

Voor meer informatie:

Presentaties over elk winnend project (website van Europa Nostra)

http://ec.europa.eu/culture

Website van Androulla Vassiliou

Twitter: @VassiliouEU

http://flickr.com/photos/europanostra

http://www.youtube.com/europanostrachannel

Noot voor redacteuren:

Europa Nostra is een pan-Europese ngo die optreedt als pleitbezorger van het cultureel erfgoed. Het is een verzameling van 250 niet-gouvernementele organisaties zonder winstoogmerk uit meer dan 50 landen in Europa, waarvan in totaal meer dan 5 miljoen inwoners lid zijn. Ook kan deze ngo rekenen op de steun van meer dan 150 geassocieerde overheden en organisaties en meer dan 1500 individuele leden. Haar uitgebreide netwerk van beroepskrachten en vrijwilligers zet zich in voor de bescherming van het culturele erfgoed van Europa voor de huidige en toekomstige generaties.

De uitreikingsceremonie van de EU-prijs voor cultureel erfgoed/Europa Nostra-prijzen van in Lissabon op 1 juni maakt deel uit van het jaarlijkse Europees Erfgoedcongres van Europa Nostra.

De uiterste termijn om mee te dingen naar de prijzen van volgend jaar is 1 oktober 2012. De prijsuitreiking vindt naar verwachting plaats in Athene in juni 2013.

De winnaars van de prijzen in 2012 (alfabetisch gerangschikt naar land)

Categorie 1 — Instandhouding

Categorie 2 — Onderzoek

Categorie 3 — Bijzondere inzet

Categorie 4 — Onderwijs, opleiding en bewustmaking

Contact :

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58), Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)

Elena Bianchi +31 703024058, http://twitter.com/europanostra

Giuseppe Simone +31 703024059


Side Bar