Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE DA ES NL FI EL RO NO TR

Europos Komisijos pranešimas spaudai

Paskelbti ES ir „Europa Nostra“ 2012 m. kultūros paveldo apdovanojimų laureatai

Briuselis, Haga, 2012 m. kovo 20 d. Šiandien Europos Komisija ir „Europa Nostra“ paskelbė Europos Sajungos ir „Europa Nostra“ kultūros paveldo apdovanojimų laureatus (sąrašas pridedamas). Lisabonos Šv. Jeronimo vienuolyne vyksiančiose apdovanojimų įteikimo iškilmėse dalyvaus už švietimą, kultūrą, daugiakalbystę ir jaunimą atsakinga Komisijos narė Androulla Vassiliou ir „Europa Nostra“ pirmininkas, pasaulinio garso tenoras Plácido Domingo. Renginio globėjai – Portugalijos Prezidentas Aníbalas Cavaco Silva, kuris asmeniškai dalyvaus renginyje, ir Europos Komisijos Pirmininkas José Manuelis Barroso. Pagrindiniais prizais už reikšmingiausius 2012 m. kultūros paveldo srities pasiekimus bus apdovanoti šeši iš 28 atrinktų projektų.

„Europa pasaulyje garsėja unikaliu kultūros paveldu. Europos Sąjungos kultūros paveldo apdovanojimais, skiriamais už laimėjimus paveldo išsaugojimo, mokslinių tyrimų, švietimo ir mokymo srityse, taip pat už ypatingus nuopelnus, pagerbiami pavieniai asmenys ar asmenų grupės. Norėčiau širdingai pasveikinti šiųmečių apdovanojimų laureatus, priminusius mums, kad turime be galo turtingą ir įvairų paveldą ir kad neturėtume jo laikyti savaime suprantamu dalyku. Turime išsaugoti jį ateities kartoms“, – kalbėjo Komisijos narė A. Vassiliou.

„Labai džiaugiuosi, kad Europos Komisija ir vėl drauge su „Europa Nostra“ viešina iškilius kultūros paveldo srities projektus. Taip pat džiaugiuosi, kad Komisija, vykdydama savo įsipareigojimą padėti siekti bendrų tikslų, pasiūlė programą „Kūrybiška Europa“. Europos lėšos yra gyvybiškai svarbios. Jos padeda skatinti kūrybiškumą ir inovacijas, o tai savo ruožtu padeda prikelti praeitį ir išsaugoti kultūros lobius ateities kartoms“, – pridūrė tinklo „Europa Nostra“ pirmininkas Plácido Domingo.

Pagrindiniai faktai

28 laimėtojai atrinkti įvertinus 31 šalies pateiktus 226 projektus. Apdovanojimai yra keturių kategorijų: paveldo išsaugojimas, moksliniai tyrimai, ypatingi nuopelnai bei švietimas, mokymas ir informavimas. Už kiekvieną šių kategorijų atsako atskira specialistų komisija, sudaryta iš nepriklausomų Europos ekspertų. Visi laureatai gaus po atminimo lentelę arba taurę, o šešiems pagrindinių apdovanojimų laimėtojams bus įteikta po 10 000 EUR.

Nors tai dažnai neįvertinama, kultūros paveldo srities veikla labai prisidedama prie darbo vietų kūrimo ir ekonomikos augimo. Šis ES sektorius sudaro svarbią kultūros ir kūrybos pramonės dalį – jame dirba 8,5 mln. darbuotojų ir sukuriama 4,5 proc. Europos bendrojo vidaus produkto. Viešųjų organizacijų ir privačių asmenų išlaidos, skiriamos kultūros paveldui išsaugoti, per metus sudaro apie 5 mlrd. EUR. Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (OECD) duomenimis, 40 proc. keliautojų į svečias šalis vyksta kultūros tikslais. Be to, kultūros paveldas – svarbi darnaus vystymosi ir socialinės sanglaudos užtikrinimo priemonė.

Kultūros paveldo apdovanojimams lėšų skirta pagal Europos Sąjungos programą „Kultūra“, kurios indėlis į bendrą paveldo projektų finansavimą nuo 2007 m. – maždaug 30 mln. EUR. Ši sritis remiama ir pagal kitas ES finansuojamas programas, pavyzdžiui, iš Europos regioninės plėtros fondo kultūrai 2007–2013 m. skirta 6 mlrd. EUR. Iš jų 3 mlrd. EUR kultūros paveldui saugoti, 2,2 mlrd. EUR kultūros infrastruktūrai plėtoti ir 775 mln. EUR kultūros paslaugoms, kaip antai profesiniam mokymui, švietimui meno ir paveldo klausimais, paveldo maršrutams ir kt., bendrai finansuoti. Be to, nuo 1998 m. skirta dar 150 mln. EUR pagal ES mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros bendrąsias programas.

Daugiau informacijos

Visų atrinktų projektų pristatymas („Europa Nostra“ svetainė)

http://ec.europa.eu/culture

Androullos Vassiliou svetainė

Twitter: @VassiliouEU

http://flickr.com/photos/europanostra

http://www.youtube.com/europanostrachannel

Pastaba redaktoriams

„Europa Nostra“ – visos Europos NVO, kurios pagrindinė veiklos sritis – kultūros paveldas. Ji atstovauja į tinklą susibūrusioms 250 nevyriausybinių ir ne pelno organizacijų (daugiau kaip 50 Europos šalių), o jos veikloje vienaip ar kitaip dalyvauja ne mažiau kaip 5 mln. piliečių. Prie jos veiklos prisideda daugiau kaip 150 valdžios institucijų ir įmonių bei per 1 500 pavienių narių. Šis didžiulis specialistų ir savanorių tinklas yra įsipreigojęs išsaugoti Europos kultūros paveldą esamoms ir būsimoms kartoms.

2012 m. Europos Sajungos ir „Europa Nostra“ kultūros paveldo apdovanojimų teikimo iškilmės, vyksiančios birželio 1 d. Lisabonoje, yra kasmetinio „Europa Nostra“ Europos paveldo kongreso dalis.

Paraiškas kitų metų konkursui galima teikti iki 2012 m. spalio 1 d. Apdovanojimų teikimo iškilmes planuojama surengti 2013 m. birželio mėn. Atėnuose.

2012 m. nugalėtojai (abėcėlės tvarka pagal šalis)

1 kategorija. Paveldo išsaugojimas

2 kategorija. Moksliniai tyrimai

3 kategorija. Ypatingi nuopelnai

4 kategorija. Švietimas, mokymas ir informavimas

Asmenys ryšiams:

Dennis Abbott, tel. +32 2 295 92 58, „Twitter“: @DennisAbbott

Dina Avraam, tel. +32 2 295 96 67

Elena Bianchi , tel. +31 703024058, http://twitter.com/europanostra

Giuseppe Simone , tel. +31 703024059


Side Bar