Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL EL LT RO NO TR

Euroopan komissio – Lehdistötiedote

Euroopan unionin vuoden 2012 Europa Nostra ‑kulttuuriperintöpalkinnon voittajat julistettu

Bryssel/Haag 20. maaliskuuta 2012 – Euroopan komissio ja Europa Nostra -järjestö julkistavat tänään Euroopan unionin vuoden 2012 Europa Nostra ‑kulttuuriperintöpalkinnon voittajat (ks. luettelo jäljempänä). Palkinnot annetaan 1. kesähttp://www.europanostra.org/heritage-awards/kuuta Jerónimos-luostarissa Lissabonissa pidettävässä palkintojenjakotilaisuudessa. Paikalla ovat myös koulutuksesta, kulttuurista, monikielisyydestä ja nuorisoasioista vastaava komissaari Androulla Vassiliou ja Europa Nostran puheenjohtaja, maailmankuulu tenori Plácido Domingo. Tilaisuuden suojelijoina toimivat Portugalin presidentti Aníbal Cavaco Silva, joka on myös läsnä tilaisuudessa, ja komission puheenjohtaja José Manuel Barroso. Tilaisuudessa nimetään voittaneiden 28 hankkeen joukosta kuusi pääpalkinnon saajaa, joiden saavutukset kulttuuriperinnön alalla ovat vuonna 2012 olleet erityisen merkittävät.

”Euroopan kulttuuriperintö on maailmassa ainutlaatuinen. Euroopan unionin kulttuuriperintöpalkinto tuo esille huippuosaamista konservoinnin, tutkimuksen, koulutuksen ja tietoisuuden lisäämisen aloilla samoin kuin kulttuuriperintöä säilyttävien yksilöjen ja ryhmien työtä. Haluaisin lämpimästi onnitella tämänvuotisia voittajia ja kiittää heitä siitä, että he ovat muistuttaneet meitä rikkaasta ja monipuolisesta kulttuuriperinnöstämme, jota emme saisi koskaan pitää itsestään selvänä. Vastuullamme on säilyttää se tuleville sukupolville,” totesi komissaari Vassiliou.

”Olen hyvin iloinen siitä, että Euroopan komissio on jälleen kerran Europa Nostran yhteistyökumppani ja että voimme yhdessä juhlistaa merkittävää työtä kulttuuriperinnön alalla. Haluan lisäksi onnitella komissiota sen vahvistettua sitoumuksensa tukea yhteisiä tavoitteitamme ehdottamansa Luova Eurooppa ‑ohjelman avulla. Euroopan tason rahoitus on olennaisen tärkeä, koska sillä edistetään luovuutta ja innovointia, joiden ansiosta menneisyytemme herää elämään ja voimme turvata aarteemme tulevia aikoja ajatellen”, lisäsi Europa Nostran puheenjohtaja Plácido Domingo.

Taustaa

Palkinnon 28 voittajaa valittiin noin 226:sta kilpailuun osallistuneesta hankkeesta. Osallistujia oli kaiken kaikkiaan 31 maasta. Palkintoja jaetaan neljässä luokassa: konservointi, tutkimus, kulttuuriperinnön säilyttämiselle omistettu työ sekä koulutus ja tietoisuuden lisääminen. Kussakin luokassa oli oma tuomaristonsa, joka muodostui riippumattomista asiantuntijoista eri puolilta Eurooppaa. Kaikki voittajat saavat laatan tai palkintopokaalin. Kuusi pääpalkinnon voittajaa saavat lisäksi 10 000 euroa kukin.

Kulttuuriperinnön panos työpaikkojen syntymiseen ja kasvuun on huomattava – mutta usein aliarvostettu. Sektori on merkittävä osa kulttuuri- ja luovan alan teollisuutta, joka tarjoaa työpaikan 8,5 miljoonalle ihmiselle EU:ssa ja tuottaa jopa 4,5 prosenttia Euroopan bruttokansantuotteesta. Julkiset ja yksityiset tahot käyttävät kulttuuriperinnön säilyttämiseen arviolta 5 miljardia euroa vuodessa. Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön OECD:n julkaisemat luvut osoittavat, että 40 prosentilla kansainvälisestä matkailusta on kulttuuriin liittyvä ulottuvuus. Kulttuuriperintö on myös keskeinen resurssi kestävän kehityksen ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden kannalta.

Palkintoja tuetaan Euroopan unionin Kulttuuri-ohjelmasta, josta on yhteisrahoitettu kulttuuriperintöön liittyviä hankkeita noin 30 miljoonalla eurolla vuodesta 2007. Myös muista EU-rahoitteisista ohjelmista myönnetään tukea: Euroopan aluekehitysrahasto on osoittanut 6 miljardia euroa kulttuurille vuosina 2007–2013. Näistä varoista 3 miljardia euroa käytetään kulttuuriperinnön suojeluun ja säilyttämiseen, 2,2 miljardilla eurolla autetaan kehittämään kulttuuri-infrastruktuuria, ja 775 miljoonalla eurolla yhteisrahoitetaan kulttuurialan palveluja, kuten ammatillista koulutusta, taiteita ja kulttuuriperintöä koskevaa koulutusta, kulttuuriperintöreittien markkinointia jne. Lisäksi EU:n tutkimuksen ja teknologisen kehittämisen puiteohjelmasta on vuodesta 1998 lähtien asetettu käytettäväksi 150 miljoonaa euroa.

Lisätietoja:

Kunkin voittaneen hankkeen esittely (Europa Nostran verkkosivusto)

http://ec.europa.eu/culture

Androulla Vassilioun verkkosivusto

Twitter: @VassiliouEU

http://flickr.com/photos/europanostra

http://www.youtube.com/europanostrachannel

Lisätietoja toimittajille:

Europa Nostra on yleiseurooppalainen kansalaisjärjestö, joka toimii Euroopan kulttuuriperinnön äänitorvena. Siihen kuuluu 250 kansalaisjärjestöä ja voittoa tavoittelematonta yhteisöä yli 50:stä Euroopan maasta. Niissä on yhteensä jäseninä ainakin 5 miljoonaa kansalaista. Lisäksi järjestö saa tukea yli 150 viranomaistaholta ja yritykseltä ja yli 1 500 yksittäiseltä jäseneltä. Sen laaja ammattilaisten ja vapaaehtoisten verkosto on sitoutunut turvaamaan Euroopan kulttuuriperinnön nykyisille ja tuleville sukupolville.

Euroopan unionin vuoden 2012 Europa Nostra -kulttuuriperintöpalkinnon palkintojenjakotilaisuus Lissabonissa 1. kesäkuuta on osa Europa Nostran vuosittaista Euroopan kulttuuriperintökongressia.

Määräaika seuraavalle palkintokierrokselle hakemista varten on 1. lokakuuta 2012. Palkintojenjakotilaisuus pidetään Ateenassa kesäkuussa 2013.

Vuoden 2012 voittajat (aakkosjärjestyksessä maittain)

Luokka 1 — Konservointi

Luokka 2 — Tutkimus

Luokka 3 — Kulttuuriperinnön säilyttämiselle omistettu työ

Luokka 4 — Koulutus ja tietoisuuden lisääminen

Yhteyshenkilöt:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58), Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)

Elena Bianchi +31 703024058, http://twitter.com/europanostra

Giuseppe Simone +31 703024059


Side Bar