Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL FI EL LT RO NO TR

Europa-Kommissionen – Pressemeddelelse

Vinderne af EU's kulturarvspris/Europa Nostra-prisen 2012

Bruxelles/Haag, den 20. marts 2012 - Vinderne af EU's kulturarvspris/Europa Nostra-prisen 2012 blev offentliggjort i dag af Europa-Kommissionen og Europa Nostra (se vinderlisten nedenfor). Priserne uddeles den 1. juni ved et arrangement i Jerónimos-klostret i Lissabon under overværelse af Androulla Vassiliou, EU-kommissær for uddannelse, kultur, flersprogethed og ungdom, og Plácido Domingo, verdensberømt tenor og formand for Europa Nostra. Til stede er også Portugals præsident, Aníbal Cavaco Silva, der er protektor for arrangementet, og Europa-Kommissionens formand, José Manuel Barroso. 6 af de 28 vinderprojekter får en hovedpris som de mest fremragende kulturarvsprojekter i 2012.

"Europas kulturarv er unik i verden. EU's kulturarvspris sætter fokus på de ypperste resultater inden for bevarelse, forskning og pædagogiske tiltag samt enkeltpersoners og gruppers særlige præstationer. Et stort tillykke til dette års vindere og tak for, at de har mindet os om vores fantastisk rige og forskelligartede kulturarv, som vi aldrig bør tage for givet. Vi har kulturarven til låns fra kommende generationer," sagde EU-kommissær Androulla Vassiliou.

"Jeg er meget glad for, at Kommissionen igen er sammen med Europa Nostra om at fejre fremragende arbejde vedrørende kulturarv. Jeg vil også gerne rose Kommissionen for at have bekræftet sit tilsagn om at støtte vores fælles mål gennem det foreslåede program "Et kreativt Europa". Finansiering fra EU er af afgørende betydning. Den fremmer kreativitet og innovation, som hjælper os med at gøre vores fortid levende og sikre vores kulturskatte for fremtiden", tilføjede formanden for Europa Nostra, Plácido Domingo.

Baggrund

De 28 vindere er blevet udvalgt blandt 226 indsendte projekter i 31 lande. Prisen uddeles inden for 4 kategorier: bevarelsesarbejde, forskning, særlige præstationer samt pædagogiske tiltag og oplysningskampagner. Hver kategori har sin egen specialiserede jury, der består af uafhængige eksperter fra hele Europa. Alle vinderne modtager en mindeplade eller et sejrstrofæ. Seks projekter modtager desuden hver en hovedpris på 10 000 EUR.

Kulturarven yder et betydeligt – og ofte undervurderet – bidrag til vækst og jobskabelse. Sektoren tegner sig for en stor del af de kulturelle og kreative industrier, som beskæftiger 8,5 mio. mennesker i EU og bidrager med op til 4,5 % af EU's BNP. Det skønnes, at det offentlige og private årligt bruger 5 mia. EUR på at bevare kulturarven. Tal fra OECD viser, at 40 % af den internationale turisme har en kulturel dimension. Kulturarven er desuden en vigtig kilde til bæredygtig udvikling og social sammenhængskraft.

Priserne finansieres gennem EU's kulturprogram, som siden 2007 har investeret ca. 30 mio. EUR til medfinansiering af kulturarvsprojekter. Der ydes også støtte fra andre EU-programmer: Den Europæiske Fond for Regionaludvikling har givet 6 mia. EUR til kultur i 2007-2013. Heraf går 3 mia. EUR til beskyttelse og bevarelse af kulturarv, 2,2 mia. EUR til udvikling af kulturel infrastruktur og 775 mio. EUR til medfinansiering af kulturelle tjenester som f.eks. erhvervsuddannelse, kunst- og kulturarvsuddannelse, fremme af kulturarvsruter osv. Yderligere 150 mio. EUR er blevet ydet via EU's rammeprogrammer for forskning og teknologisk udvikling siden 1998.

Yderligere oplysninger:

Præsentationer af vinderprojekterne (Europa Nostras websted)

http://ec.europa.eu/culture

Androulla Vassilious websted

Twitter: @VassiliouEU

http://flickr.com/photos/europanostra

http://www.youtube.com/europanostrachannel

Baggrundsoplysninger:

Europa Nostra er en paneuropæisk ngo, der fungerer som talerør for kulturarven. Den samler og repræsenterer 250 ikke-statslige organisationer og nonprofitorganisationer fra mere end 50 europæiske lande, som i alt har mindst 5 millioner medlemmer. Desuden har den støtte fra over 150 associerede offentlige myndigheder og organisationer og mere end 1 500 individuelle medlemmer. Dens store netværk af fagfolk på området og volontører arbejder intenst på at beskytte Europas kulturarv for nuværende og kommende generationer.

Uddelingen af EU's kulturarvspris/Europa Nostra-prisen 2012 i Lissabon den 1. juni indgår i Europa Nostras årlige europæiske kulturarvskongres.

Fristen for at ansøge om næste års priser er den 1. oktober 2012. Prisuddelingen forventes at foregå i Athen i juni 2013.

Prisvinderne i 2012 (ordnet alfabetisk efter land)

Kategori 1 — Bevarelsesarbejde

Kategori 2 — Forskning

Kategori 3 — Særlige præstationer

Kategori 4 — Pædagogiske tiltag og oplysningskampagner

Kontaktpersoner:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58), Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)

Elena Bianchi +31 703024058, http://twitter.com/europanostra

Giuseppe Simone +31 703024059


Side Bar