Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság – Sajtóközlemény

Lépések az árnyékbanki tevékenységek kapcsán a pénzügyi szektorban jelentkező új kockázati források elkerülésére

Brüsszel, 2012. március 19. – Annak érdekében, hogy minden lehetséges tapasztalatot levonjon a válságból, az EU ambiciózus szabályozási reformokat hajt végre általánosságban a pénzügyi szektorra, mindenekelőtt pedig a bankszektorra vonatkozóan. Ez hozzájárul a reálgazdaság szolgálatában álló, erősebb és stabilabb pénzügyi szektor létrehozásához. Itt az ideje, hogy e reformok részeként a nem banki hitelezési tevékenység, az úgynevezett árnyékbanki tevékenység egyre növekvő területével is foglalkozzunk – ez eddig nem tartozott a prudenciális szabályozás és felügyelet elsődleges célterületei közé. Az árnyékbanki tevékenység bizonyos szempontból fontos szerepet tölt be a pénzügyi rendszerben: többek között kiegészítő finanszírozási forrásokat teremt, a befektetőknek pedig alternatív befektetési lehetőségeket kínál a bankbetétek mellett. Ugyanakkor potenciális veszélyt is jelent a hosszú távú pénzügyi stabilitásra nézve, mivel a pénzügyi szektorban ismeretlen kockázati források kumulálódnak, bizonyos hatások pedig továbbgyűrűzhetnek az árnyékbanki szektorból a rendes banki szektorba.

A G20-ak által 2010-ben Szöulban, majd 2011-ben Cannes-ban megfogalmazott felhívásra válaszul a Pénzügyi Stabilitási Tanács (FSB) jelenleg ajánlásokat dolgoz ki az árnyékbanki tevékenység és az ezt folytató szervezetek felügyeletére és szabályozására vonatkozóan. A zöld könyvvel mai napon útjára indított konzultáció révén a Bizottság tevékenyen részt vesz az FSB folyamatban lévő munkájában.

Michel Barnier, a belső piacért és a szolgáltatásokért felelős biztos kijelentette: „Az Európai Unió globális vezető szerepet vállalt a pénzügyi szabályozás, különösen a bankok szabályozása terén hozott ambiciózus reformok végrehajtásában. Nem szeretnénk, ha a pénzügyi tevékenységek és intézmények megkerülnék a már hatályos és a tervezett szabályokat, és ezzel lehetővé tennék, hogy új kockázati források halmozódjanak fel a pénzügyi szektorban. Éppen ezért pontosabb képet kell alkotnunk arról, mit is takarnak az árnyékbanki tevékenységek, továbbá hogy milyen módú és szintű szabályozás és felügyelet lenne ezekkel kapcsolatban megfelelő. A pénzügyi szektor minden szegletét górcső alá kell vennünk.”

Háttérinformációk

A Pénzügyi Stabilitási Tanács az árnyék-bankrendszer fogalmát „a rendes bankrendszeren kívüli szervezetek és tevékenységek bevonásával történő hitelközvetítés rendszereként” határozta meg. Az árnyékbanki tevékenységek és entitások lehetnek például a következők:

  • pénzpiaci alapok (MMF) és egyéb típusú befektetési alapok vagy betétekhez hasonló jellemzőkkel bíró termékek;

  • hitelt nyújtó vagy tőkeáttételt alkalmazó befektetési alapok, ideértve a tőzsdén forgalmazott alapokat (ETF) és a fedezeti alapokat is;

  • hitelt vagy hitelgaranciát nyújtó, vagy likviditási és/vagy lejárati transzformációt végző pénzügyi vállalatok és értékpapír-társaságok, amelyek nincsenek úgy szabályozva, mint a bankok;

  • biztosító- és viszontbiztosító társaságok, amelyek hiteltermékeket bocsátanak ki, vagy ilyenekhez garanciát nyújtanak; valamint

  • értékpapírosítási ügyletek és értékpapír-kölcsönzési és visszavásárlási megállapodások (repoügyletek).

A mai napon közzétett zöld könyv bemutatja, hogyan kezelik a meglévő és tervezett uniós intézkedések az árnyékbanki tevékenységeket. A mérlegen kívüli gazdasági egységek, mint a különleges célú gazdasági egységek szabályozása például közvetetten, a banki szabályozáson keresztül történik. A fedezetialap-kezelőket közvetlenül szabályozza az alternatívbefektetésialap-kezelőkről szóló irányelv, amely számos árnyékbanki tevékenységre vonatkozó rendelkezést tartalmaz. Egyes tagállamok rendelkeznek kiegészítő nemzeti szabályokkal azon pénzügyi szervezetek és tevékenységek felügyelete tekintetében, amelyek nincsenek uniós szinten szabályozva.

Bár ezen intézkedések bizonyos mértékig kezelni képesek az árnyékbanki szervezeteket és tevékenységeket, az árnyék-bankrendszer folyamatosan változó jellege miatt, illetve felhalmozódó tapasztalataink alapján további lépésekre van szükség. Az FSB-vel, a standardokat kialakító szervezetekkel és az érintett uniós felügyeleti és szabályozó hatóságokkal egyeztetve a Bizottság munkája jelenleg a meglévő intézkedések alapos vizsgálatára, illetve az árnyékbankrendszer átfogó felügyeletét biztosító, hatékony szabályozási keretet is magában foglaló alkalmas megközelítésről szóló javaslat kidolgozására irányul.

E kontextusban a Bizottság öt kulcsfontosságú területen (banki tevékenységek, eszközkezelés, értékpapír-kölcsönzési és visszavásárlási megállapodások, értékpapírosítás és egyéb árnyékbanki tevékenységek) tovább vizsgálja a lehetőségeket és a meghozandó intézkedéseket.

A következő lépések

Az érdekeltek a konzultáció keretében 2012. június 1-jéig tehetik meg észrevételeiket.

Április 27-én Brüsszelben konferenciát rendeznek az árnyékbanki tevékenységekről.

Mindezek eredményei beleépülnek a Bizottság nemzetközi színtéren képviselt álláspontjába és alapul szolgálnak a megfelelő további intézkedésekre vonatkozó döntéséhez.

Lásd még: MEMO/12/191

További információk:

http://ec.europa.eu/internal_market/bank/shadow_banking/index_en.htm

Kapcsolattartók:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)


Side Bar