Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen – pressmeddelande

Stöd till tillväxt och sysselsättning i Grekland – Arbetsgruppen för Grekland lämnar sin andra kvartalsrapport

Bryssel den 15 mars 2012 – Kommissionens arbetsgrupp för Grekland har idag lagt fram sin andra rapport om EU-stödet till Grekland. Arbetsgruppen inrättades för att hjälpa Grekland att genomföra den tuffa reformagenda som ska skapa tillväxt och arbetstillfällen. Arbetsgruppen är ett konkret uttryck för EU:s solidaritet med Grekland. När det andra finansiella stödprogrammet ska genomföras kommer arbetsgruppens roll att bli ännu viktigare.

Mycket har uppnåtts sedan arbetsgruppen inrättades av kommissionens ordförande José Manuel Barroso i juli 2011. I denna andra rapport beskrivs de framsteg som gjorts när det gäller att öka Greklands förmåga att utnyttja EU-medel (högre än EU-genomsnittet), och när det gäller att inrätta och genomföra tekniskt bistånd till Grekland på nio nyckelområden med hjälp av ett tjugotal medlemsstater, kommissionen, Internationella valutafonden och Europeiska centralbanken.

– Greklands framtid är beroende av att både den ekonomiska stabiliteten och tillväxtpotentialen återställs, säger José Manuel Barroso. Stödet från kommissionens arbetsgrupp är ett viktigt instrument för att stödja tillväxt och sysselsättning i Grekland. Den solidaritet som många medlemsstater, kommissionen och andra internationella institutioner har visat prov på är en mycket uppmuntrande signal för Grekland. Låt oss tillsammans bygga en framtid för Grekland.

Forts.

Bakgrund

Arbetsgruppen för Grekland inrättades den 20 juli 2011 av ordförande Barroso efter samråd med den grekiske premiärministern för att ge Grekland tekniskt stöd. Detta initiativ fick starkt stöd av Europeiska rådet (den 21 juli, punkt 4) : ” … Medlemsstaterna och kommissionen ska omedelbart tillhandahålla de medel som behövs för att ge extraordinärt tekniskt stöd som ska hjälpa Grekland att genomföra sina reformer. …”

Arbetsgruppen för Grekland började sitt arbete i september 2011 och har till uppgift att kartlägga och samordna det tekniska bistånd som Grekland behöver för att klara de åtaganden som landet tagit på sig inom ramen för det ekonomiska saneringsprogrammet. Arbetsgruppen har även som mål att öka utnyttjandet av EU-medel för att ekonomisk tillväxt, konkurrenskraft och sysselsättning ska kunna upprätthållas.

Arbetsgruppen rapporterar till ordförande Barroso och arbetar under vice ordförande Olli Rehns politiska vägledning. Gruppens ordförande lämnar varje kvartal en lägesrapport till de grekiska myndigheterna och till kommissionen.

Arbetsgruppen består av cirka 45 personer och är baserad både i Bryssel och i Aten.

Se även

MEMO/12/184, IP/11/1360

Mer information:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/taskforce-greece/index_en.htm

Kontaktpersoner:

Olivier Bailly (+32 22968717)

Pia Seppälä (+32 22992488)


Side Bar