Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija – Sporočilo za medije

Podpora rasti in novim delovnim mestom v Grčiji – drugo četrtletno poročilo delovne skupine za Grčijo

V Bruslju, 15. marca 2012 – Delovna skupina Komisije za Grčijo je danes predstavila drugo četrtletno poročilo o podpori EU Grčiji. Delovna skupina je bila vzpostavljena, da bi Grčiji pomagala pri izvajanju zahtevne reforme, s katero naj bi ponovno ustvarili rast in nova delovna mesta. Z ustanovitvijo delovne skupine je EU konkretno izrazila svojo solidarnost do Grčije. Njena vloga je zdaj, ko se bo začel izvajati še drugi program finančne pomoči za Grčijo, še pomembnejša.

Od julija 2011, ko je predsednik Barosso ustanovil to delovno skupino, je bilo veliko doseženega. V drugem poročilu je opisan napredek pri pospeševanju grške absorpcije sredstev EU (ta je nad povprečjem EU) ter pri določanju in izvajanju tehnične pomoči Grčiji na devetih ključnih področjih s podporo približno dvanajstih držav članic, Komisije, Mednarodnega denarnega sklada in EIB.

Predsednik Barroso je pojasnil: „Grška prihodnost je odvisna od ponovne vzpostavitve finančne stabilnosti in potenciala rasti. Podpora, ki jo zagotavlja delovna skupina Komisije, je ključni instrument za podporo rasti in novim delovnim mestom v Grčiji. Solidarnost več držav članic, Komisije in drugih mednarodnih institucij, je velika spodbuda za to državo. Zgradimo grško prihodnost skupaj.“

Več v nadaljevanju

Ozadje

Predsednik Barosso je 20. julija 2011 po posvetovanju z grškim predsednikom vlade ustanovil delovno skupino za zagotovitev tehnične pomoči Grčiji. To pobudo je 21. julija 2011 odločno podprl Evropski svet, ki je izjavil, da „[…] bodo države članice in Komisija nemudoma uporabile vsa potrebna sredstva za zagotovitev izredne tehnične pomoči, da se Grčiji pomaga izvesti njene reforme […]“ (odstavek 4 njegove izjave).

Delovna skupina za Grčijo (DSGR) je začela delovati septembra 2011, njena naloga pa je opredeliti in usklajevati tehnično pomoč, ki jo Grčija potrebuje za izpolnitev obveznosti, ki jih je prevzela v svojem programu gospodarske prilagoditve. Njen namen je tudi pospešiti absorpcijo sredstev EU za vzdrževanje gospodarske rasti, konkurenčnosti in zaposlenosti.

Delovna skupina poroča predsedniku in deluje pod političnim vodstvom podpredsednika Ollia Rehna. Vsako četrtletje vodja delovne skupine grškim organom in Komisiji predloži poročilo o napredku.

V delovni skupini je približno 45 oseb, sedež pa ima hkrati v Bruslju in Atenah.

Glej tudi:

MEMO/12/184, IP/11/1360

Več informacij na:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/taskforce-greece/index_en.htm

Kontakti :

Olivier Bailly (+32 22968717)

Pia Seppälä (+32 22992488)


Side Bar