Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – Tlačová správa

Podpora rastu a zamestnanosti v Grécku – druhá štvrťročná správa pracovnej skupiny pre Grécko

Brusel 15. marca 2012 – Pracovná skupina Komisie pre Grécko dnes predkladá svoju druhú správu o podpore EÚ pre Grécko. Skupina bola vytvorená na pomoc Grécku pri realizácii jeho náročnej reformnej agendy, ktorá má zabezpečiť návrat k rastu a vytvárať pracovné miesta. Pracovná skupina je konkrétnym vyjadrením solidarity EÚ s Gréckom. Úloha pracovnej skupiny je o to významnejšia, že druhý program finančnej pomoci Grécku sa má práve začať realizovať.

Od júla 2011, kedy predseda Komisie Barroso vytvoril túto pracovnú skupinu, sa dosiahol značný pokrok. Táto druhá správa podáva obraz o pokroku dosiahnutom v oblasti zvyšovania schopnosti Grécka čerpať fondy EÚ (nad priemerom EÚ) a v zavádzaní a realizácii technickej pomoci Grécku v deviatich kľúčových oblastiach s podporou približne dvadsiatich členských štátov, Komisie a MMF.

Predseda Komisie Barroso uviedol: „Budúcnosť Grécka spočíva v obnovení finančnej stability i rastového potenciálu. Podpora, ktorú poskytuje pracovná skupina Komisie, je kľúčovým nástrojom na podporu rastu a zamestnanosti v Grécku. Solidarita, ktorú preukázali mnohé členské štáty, Komisia a ďalšie medzinárodné inštitúcie, je veľmi povzbudivým signálom pre túto krajinu. Vybudujme budúcnosť Grécka spoločne.“

Pokračovanie na ďalšej strane

Súvislosti

Predseda Komisie Barroso na základe konzultácie s predsedom vlády Grécka ustanovil 20. júla 2011 pracovnú skupinu pre poskytovanie technickej pomoci Grécku. Európska rada na svojom zasadnutí 21. júla vyjadrila tejto iniciatíve plnú podporu vyhlásením, že „členské štáty a Komisia bezodkladne zmobilizujú všetky zdroje, ktoré sú potrebné na poskytnutie výnimočnej technickej pomoci Grécku pri vykonávaní jeho reforiem“.

Pracovná skupina pre Grécko (TFGR) začala svoju prácu v septembri 2011 a jej úlohou je určovať a koordinovať technickú pomoc, ktorú Grécko potrebuje na splnenie záväzkov, ktoré prijalo vo svojom programe úpravy hospodárstva. Takisto sa usiluje urýchliť čerpanie fondov EÚ s cieľom udržať hospodársky rast, konkurencieschopnosť a zamestnanosť.

Skupina podlieha priamo predsedovi Komisie a pracuje pod politickým vedením podpredsedu Olliho Rehna. Vedúci pracovnej skupiny predkladá gréckym orgánom a Komisii štvrťročné správy o pokroku.

Pracovnú skupinu tvorí približne 45 ľudí a skupina sídli sčasti v Bruseli, sčasti v Aténach.

Pozri aj:

MEMO/12/184, IP/11/1360

Ďalšie informácie:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/taskforce-greece/index_en.htm

Kontaktné osoby:

Olivier Bailly (+32 2 296 8717)

Pia Seppälä (+32 2 299 2488)


Side Bar