Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Sprijinirea creșterii economice și a ocupării forței de muncă în Grecia - al doilea raport trimestrial al grupului operativ pentru Grecia

Bruxelles, 15 martie 2012 - Grupul operativ al Comisiei Europene pentru Grecia prezintă, astăzi, al doilea raport privind sprijinul acordat Greciei de către UE. Grupul a fost înființat în scopul de a ajuta Grecia să își pună în aplicare ambițiosul program de reforme, prin care se vizează revenirea la creșterea economică și la crearea de locuri de muncă. Grupul operativ reprezintă manifestarea concretă a solidarității UE față de Grecia. Rolul grupului operativ este cu atât mai important, cu cât este pe cale de a fi pus în aplicare cel de al doilea program de asistență financiară pentru Grecia.

Din iulie 2011, adică de la crearea grupului operativ de către președintele Barroso, s-au înfăptuit multe. În acest al doilea raport sunt descrise progresele înregistrate în procesul de accelerare a capacității Greciei de absorbție a fondurilor UE (peste media UE) și de organizare și punere în aplicare a asistenței tehnice pentru Grecia în nouă domenii-cheie, cu sprijinul a aproximativ douăzeci de state membre, al Comisiei și al FMI.

Președintele Barroso a declarat: „Viitorul Greciei este strâns legat atât de reinstaurarea stabilității financiare, cât și de refacerea potențialului de creștere economică. Sprijinul oferit de grupul operativ al Comisiei este un instrument esențial pentru susținerea creșterii economice și a ocupării forței de muncă în Grecia. Solidaritatea de care dau dovadă numeroase state membre, Comisia și alte instituții internaționale este un semn foarte încurajator pentru această țară. Să construim împreună un viitor pentru Grecia!”

Continuare pe pagina următoare

Context

La 20 iulie 2011, în urma consultării cu prim-ministrul grec, președintele Barroso a instituit un grup operativ cu misiunea de a furniza asistență tehnică Greciei. Această inițiativă a fost puternic susținută de către Consiliul European (concluziile din 21 iulie, punctul 4) care a declarat că „[…] statele membre și Comisia vor mobiliza imediat toate resursele necesare pentru a furniza asistență tehnică excepțională destinată sprijinirii Greciei în punerea în aplicare a reformelor […]”.

Grupul operativ pentru Grecia a devenit operațional în septembrie 2011 și are mandatul de a identifica și de a coordona asistența tehnică de care Grecia are nevoie pentru a-și duce la îndeplinire angajamentele asumate în cadrul programului său de ajustare economică. De asemenea, grupul are misiunea de a accelera absorbția fondurilor UE, în vederea susținerii creșterii economice, a competitivității și a ocupării forței de muncă.

Grupul se află în subordinea președintelui și își desfășoară activitatea sub îndrumarea politică a vicepreședintelui, comisarul Olli Rehn. Șeful grupului operativ prezintă autorităților elene și Comisiei rapoarte trimestriale privind progresele înregistrate.

Grupul operativ este alcătuit din aproximativ 45 de persoane și are sediul în Bruxelles și în Atena.

A se vedea și:

MEMO/12/184, IP/11/1360

Pentru informații suplimentare:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/taskforce-greece/index_en.htm

Persoane de contact:

Olivier Bailly (+32 2 296 87 17)

Pia Seppälä (+32 2 299 24 88)


Side Bar