Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska – Komunikat prasowy

Wspieranie wzrostu gospodarczego i tworzenie miejsc pracy w Grecji – drugie sprawozdanie kwartalne grupy zadaniowej ds. Grecji

Bruksela, dnia 15 marca 2012 r. – w dniu dzisiejszym powołana przez Komisję grupa zadaniowa ds. Grecji przedstawia swoje drugie sprawozdanie na temat wsparcia UE dla Grecji. Grupa ta powstała, aby wspomóc Grecję w realizacji jej ambitnego programu reform, których celem jest przywrócenie wzrostu gospodarczego i tworzenie miejsc pracy. Działalność grupy zadaniowej jest konkretnym wyrazem solidarności UE z Grecją. W kontekście drugiego programu pomocy finansowej dla Grecji, którego wdrażanie ma się wkrótce rozpocząć, rola grupy nabiera jeszcze większego znaczenia.

Od momentu powołania grupy zadaniowej przez przewodniczącego José M. Barroso w lipcu 2011 r. jej działania były bardzo skuteczne. Wspomniane drugie sprawozdanie opisuje postępy poczynione w zakresie przyspieszenia absorpcji środków unijnych przez Grecję (powyżej średniej UE), a także w zakresie opracowywania i wdrażania pomocy technicznej dla Grecji w około dziewięciu zasadniczych obszarach przy wsparciu około 20 państw członkowskich, Komisji i MFW.

Przewodniczący Komisji José M. Barroso powiedział: „Przyszłość Grecji zależy zarówno od przywrócenia stabilności finansowej, jak i potencjału wzrostu. Wsparcie udzielane przez grupę zadaniową Komisji jest kluczowym narzędziem służącym wspieraniu wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy w Grecji. Solidarność wielu państw członkowskich, Komisji i innych instytucji międzynarodowych jest bardzo pozytywnym sygnałem dla tego kraju. Wspólnie budujmy przyszłość Grecji!”.

CDN

Kontekst

Dnia 20 lipca 2011 r., po konsultacji z premierem Grecji, José M. Barroso powołał grupę zadaniową do spraw świadczenia pomocy technicznej dla Grecji. Inicjatywa ta spotkała się ze zdecydowanym poparciem Rady Europejskiej (21 lipca ust. 4), która stwierdziła, że „ … państwa członkowskie i Komisja niezwłocznie uruchomią wszystkie środki konieczne do zapewnienia wyjątkowej pomocy technicznej, aby wspomóc Grecję w przeprowadzaniu reform … "

Grupa zadaniowa ds. Grecji rozpoczęła działanie we wrześniu 2011 r., a do jej zadań należy określenie i koordynacja pomocy technicznej, niezbędnej do tego, aby Grecja mogła wypełnić zobowiązania podjęte w programie dostosowania gospodarczego. Ma ona również dążyć do przyspieszenia absorpcji środków unijnych w celu podtrzymania wzrostu, konkurencyjności i zatrudnienia.

Grupa ta jest odpowiedzialna wobec przewodniczącego Komisji, a polityczne kierownictwo nad jej działaniami sprawuje wiceprzewodniczący Olli Rehn. Co kwartał szef grupy zadaniowej przekazuje władzom greckim oraz Komisji sprawozdania okresowe.

Grupa zadaniowa składa się z około 45 osób, które pracują zarówno w Brukseli, jak i Atenach.

Zob. także:

MEMO/12/184, IP/11/1360

Więcej informacji można znaleźć na stronie:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/taskforce-greece/index_en.htm

Kontakt:

Olivier Bailly (+32 2 296 87 17)

Pia Seppälä (+32 2 299 24 88)


Side Bar