Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisijas paziņojums presei

Atbalsts izaugsmei un nodarbinātībai Grieķijā – darba grupas Grieķijas jautājumā otrais ceturkšņa ziņojums

Briselē, 2012. gada 15. martā – Šodien Komisijas darba grupa Grieķijas jautājumā iesniedz otro ziņojumu par ES atbalstu Grieķijai. Tā tika izveidota, lai palīdzētu Grieķijai īstenot vērienīgo reformu programmu, kas ir paredzēta izaugsmes atjaunošanai un darbavietu radīšanai. Darba grupa ir ES solidaritātes ar Grieķiju konkrēta izpausme. Tā kā īstenos otro finanšu palīdzības programmu Grieķijai, darba grupas loma ir vēl svarīgāka.

Daudz ir sasniegts, kopš 2011. gada jūlijā priekšsēdētājs Barrozu izveidoja darba grupu. Šajā otrajā ziņojumā aprakstīts progress, kas gūts, lai paātrinātu Grieķijai piešķirto ES līdzekļu apguvi (virs ES vidējā līmeņa) un izveidotu un īstenotu tehnisko palīdzību Grieķijai deviņās galvenajās jomās ar aptuveni 20 dalībvalstu, Komisijas un SVF atbalstu.

Priekšsēdētājs Barrozu teica: Grieķijas nākotne ir saistīta ar finanšu stabilitātes un izaugsmes potenciāla atjaunošanu. Komisijas darba grupas sniegtais atbalsts ir svarīgs instruments, lai atbalstītu izaugsmi un nodarbinātību Grieķijā. Daudzu dalībvalstu, Komisijas un citu starptautisko iestāžu paustā solidaritāte ir ļoti stimulējoša šai valstij. Veidosim Grieķijas nākotni kopā!

Turpinājums seko

Pamatinformācija

2011. gada 20. jūlijā pēc apspriedes ar Grieķijas premjerministru priekšsēdētājs Barrozu izveidoja darba grupu, lai sniegtu tehnisko palīdzību Grieķijai. Šo iniciatīvu ir apņēmīgi atbalstījusi Eiropadome (21. jūlijā, 4. punkts), kas paziņoja, ka „..dalībvalstis un Komisija nekavējoties mobilizēs visus vajadzīgos resursus, lai varētu sniegt ārkārtas tehnisko palīdzību, atbalstot Grieķiju reformu īstenošanā..”

Darba grupa Grieķijas jautājumā sāka darbu 2011. gada septembrī, un tās mandāts ir noteikt un koordinēt tehnisko palīdzību, kas Grieķijai ir vajadzīga, lai izpildītu saistības, ko tā ir uzņēmusies ekonomikas stabilizācijas programmā. Tā arī cenšas paātrināt ES līdzekļu apguvi, lai atbalstītu ekonomisko izaugsmi, konkurētspēju un nodarbinātību.

Tā atskaitās priekšsēdētājam un darbojas priekšsēdētāja vietnieka Olli Rēna politiskajā vadībā. Darba grupas vadītājs iesniedz ceturkšņa progresa ziņojumus Grieķijas iestādēm un Komisijai.

Darba grupā ir apmēram 45 cilvēki, un tā ir izvietota Briselē un Atēnās.

Skatīt arī:

MEMO/12/184, IP/11/1360

Papildu informācijai:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/taskforce-greece/index_en.htm

Kontaktpersonas:

Olivier Bailly (+32 2 296 87 17)

Pia Seppälä (+32 2 299 24 88)


Side Bar