Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos pranešimas spaudai

Parama Graikijos ekonomikos augimui ir darbo vietų kūrimui. Graikijos reikalų darbo grupės antroji ketvirčio ataskaita

Briuselis, 2012 m. kovo 15 d. Šiandien Komisijos Graikijos reikalų darbo grupė pateikė antrąją ES paramos Graikijai ataskaitą. Ši darbo grupė sukurta siekiant padėti Graikijai įgyvendinti plačių užmojų reformų programą, kuria siekiama užtikrinti, kad ekonomika vėl pradėtų augti ir būtų kuriamos darbo vietos. Darbo grupė – tai konkreti ES solidarumo su Graikija išraiška. Jos vaidmuo dar svarbesnis dėl to, kad netrukus turėtų būti įgyvendinta antroji finansinės pagalbos Graikijai programa.

Daug nuveikta nuo 2011 m. liepos mėn., kuomet Komisijos Pirmininkas J. M. Barroso sukūrė darbo grupę. Antrojoje ataskaitoje nurodoma, jog padaryta pažanga stiprinant Graikijos gebėjimą įsisavinti ES lėšas (kuris viršija ES vidurkį) ir rengiant bei įgyvendinant techninę pagalbą Graikijai devyniose svarbiose srityse. Prie šios pagalbos prisideda maždaug dvidešimt valstybių narių, Komisija ir TVF.

Komisijos Pirmininkas J. M. Barroso sakė: „Graikijos ateitis priklauso nuo finansinio stabilumo atkūrimo ir ekonomikos augimo potencialo išnaudojimo. Komisijos darbo grupės teikiama parama yra svarbi priemonė Graikijos ekonomikos augimui ir darbo vietų kūrimui skatinti. Daugelio valstybių narių, Komisijos ir kitų tarptautinių institucijų demonstruojamas solidarumas – labai padrąsinantis signalas Graikijai. Kurkime Graikijos ateitį drauge“.

Toliau kitame puslapyje

Pagrindiniai faktai

2011 m. liepos 20 d. po konsultacijų su Graikijos Ministru Pirmininku Komisijos Pirmininkas J. M. Barroso sukūrė darbo grupę techninei pagalbai Graikijai teikti. Šią iniciatyvą tvirtai palaikė Europos Vadovų Taryba (liepos 21 d., 4 pastraipa), pareiškusi, kad „... valstybės narės ir Komisija nedelsdamos sutelks visus reikiamus išteklius, kad suteiktų Graikijai išimtinę techninę pagalbą ir padėtų jai įgyvendinti reformas...“.

Graikijos reikalų darbo grupė pradėjo veikti 2011 m. rugsėjo mėn. Ji įgaliota nustatyti ir koordinuoti techninę pagalbą, kurios Graikijai reikia, kad ji galėtų vykdyti ekonomikos koregavimo programoje prisiimtus įsipareigojimus. Ji taip pat siekia paspartinti ES lėšų įsisavinimą, kad būtų užtikrintas ekonomikos augimas, konkurencingumas ir užimtumas.

Darbo grupė pavaldi Komisijos pirmininkui ir dirba vadovaudamasi Komisijos pirmininko pavaduotojo Olli Rehno nustatytomis politinėmis gairėmis. Darbo grupės vadovas teikia ketvirčio pažangos ataskaitas Graikijos valdžios institucijoms ir Komisijai.

Darbo grupę sudaro maždaug 45 asmenys, ji įsikūrusi Briuselyje ir Atėnuose.

Taip pat žr.

MEMO/12/184, IP/11/1360

Daugiau informacijos

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/taskforce-greece/index_en.htm

Asmenys ryšiams:

Olivier Bailly(+32 2 296 87 17)

Pia Seppälä(+32 2 299 24 88)


Side Bar