Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio – Lehdistötiedote

Kreikka-työryhmän toinen raportti kasvun ja työllisyyden tukemisesta Kreikassa

Bryssel 15. maaliskuuta 2012 – Komission Kreikka-työryhmä on tänään antanut toisen neljännesvuosiraporttinsa EU:n tuesta Kreikalle. Tuella on tarkoitus auttaa Kreikkaa toteuttamaan haastava uudistusohjelma, jonka tavoitteena on kasvun palauttaminen ja työpaikkojen luominen. Kreikka-työryhmän toiminta on käytännön osoitus EU:n solidaarisuudesta Kreikkaa kohtaan, ja sillä on entistäkin tärkeämpi merkitys nyt, kun Kreikan toista rahoitustukiohjelmaa ollaan käynnistämässä.

Komission puheenjohtaja Barroso perusti työryhmän heinäkuussa 2011. Työryhmän toisessa raportissa kuvataan, miten Kreikan valmiudet käyttää EU:n rahoitusta ovat parantuneet (tavoitteena EU:n keskiarvon ylittyminen), miten teknisen avun järjestämisessä ja toteuttamisessa on edistytty yhdeksällä tärkeällä osa-alueella ja miten parikymmentä jäsenvaltiota, komissio ja Kansainvälinen valuuttarahasto ovat tukeneet prosessia.

Kreikan tulevaisuuden kannalta on välttämätöntä, että maan rahoitusvakaus ja kasvupotentiaali saadaan palautettua. Komission työryhmän tarjoama tuki on olennaisen tärkeää kasvulle ja työllisyydelle Kreikassa. Monien jäsenvaltioiden, komission ja muiden kansainvälisten organisaatioiden osoittama solidaarisuus kannustaa Kreikkaa sen pyrkimyksissä. Olemme yhdessä rakentamassa Kreikan tulevaisuutta”, totesi Barroso.

Jatkuu seuraavalla sivulla

Taustaa

Puheenjohtaja Barroso perusti Kreikan pääministerin kanssa käymiensä keskustelujen jälkeen 20. heinäkuuta 2011 työryhmän, jonka tehtävänä on antaa teknistä apua Kreikalle. Eurooppa-neuvosto tuki tätä aloitetta (21. heinäkuuta antamansa päätöslauselman kohdassa 4) ja totesi, että ”jäsenvaltiot ja komissio ottavat välittömästi käyttöön kaikki tarvittavat voimavarat voidakseen antaa poikkeuksellista teknistä apua Kreikan auttamiseksi näiden uudistusten toteuttamisessa”.

Kreikka-työryhmä aloitti toimintansa syyskuussa 2011. Sen tehtävänä on selvittää, millaista teknistä apua Kreikka tarvitsee voidakseen täyttää talouden sopeutusohjelmassa antamansa sitoumukset. Työryhmä myös koordinoi apua ja pyrkii nopeuttamaan EU:n rahoituksen käyttöä talouskasvun, kilpailukyvyn ja työllisyyden edistämiseen.

Työryhmä työskentelee komission varapuheenjohtajan Olli Rehnin poliittisessa ohjauksessa ja raportoi työstään komission puheenjohtajalle. Työryhmän johtaja antaa neljännesvuosittain tilanneraportin Kreikan viranomaisille ja komissiolle.

Työryhmässä on noin 45 jäsentä, ja sen toimipaikkoina ovat Bryssel ja Ateena.

Katso myös:

MEMO/12/184, IP/11/1360

Lisätietoa:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/taskforce-greece/index_en.htm

Yhteyshenkilöt:

Olivier Bailly (+32 2 296 87 17)

Pia Seppälä (+32 2 299 24 88)


Side Bar