Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon – Pressiteade

Majanduskasvu ja töökohtade loomise toetamine Kreekas – Kreeka rakkerühma teine kvartaliaruanne

Brüssel, 15. märts 2012. Täna esitleb komisjoni Kreeka rakkerühm oma teist aruannet Kreekale antava ELi toetuse kohta. Rakkerühm loodi selleks, et aidata Kreekal rakendada oma pingutustnõudvat reformikava majanduskasvu taastamiseks ja töökohtade loomiseks. Rakkerühma kaudu väljendab EL konkreetselt oma solidaarsust Kreekaga. Pidades silmas asjaolu, et Kreeka teist finantsabi programmi hakatakse peagi rakendama, on rakkerühma roll veelgi olulisem.

Pärast seda, kui president Barroso rühma 2011. aasta juulis lõi, on palju ära tehtud. Avaldatud teises aruandes kirjeldatakse 20 liikmesriigi, komisjoni ja IMFi toetusel tehtud edusamme Kreeka võime suurendamiseks (üle ELi keskmise) võtta vastu ELi vahendeid ja Kreekale antava tehnilise abi loomiseks ja rakendamiseks üheksas põhivaldkonnas.

President Barroso sõnul tuleb Kreeka tuleviku kindlustamiseks taastada nii finantsstabiilsus kui ka majanduskasvu potentsiaal. ”Komisjoni rakkerühm on ülioluline vahend, millega toetada majanduskasvu ja töökohtade loomist Kreekas. Liikmesriikide, komisjoni ja teiste rahvusvaheliste institutsioonide üles näidatud solidaarsus on selle riigi jaoks väga julgustav märk. Loome üheskoos Kreekale kindla tuleviku.”

Jätkub

Taustteave

Pärast konsulteerimist Kreeka peaministriga lõi president Barroso 20. juulil 2011 rakkerühma, et anda Kreekale tehnilist abi. Euroopa Ülemkogu näitas selle suhtes üles tugevat toetust (21. juuli, punkt 4) ja teatas: „Liikmesriigid ja komisjon koondavad otsekohe kõik vajalikud vahendid selleks, et osutada Kreekale erakorralist abi reformide elluviimiseks …”

Kreeka rakkerühm alustas tegutsemist 2011. aasta septembris ja selle ülesanne on määrata kindlaks ja koordineerida tehnilist abi, mida Kreeka vajab majanduse kohandamise programmiga võetud kohustuste täitmiseks. Samuti püüab ta suurendada riigi võimet võtta vastu ELi vahendeid, et säilitada majanduskasv, konkurentsivõime ja tööhõivevõimalused.

Rakkerühm annab aru Euroopa Komisjoni presidendile ja tegutseb asepresident Olli Rehni poliitilisel juhtimisel. Rakkerühma juht esitab igas kvartalis eduaruande Kreeka ametiasutustele ja komisjonile.

Rakkerühm koosneb ligikaudu 45 isikust ja selle asukoht on nii Brüsselis kui ka Kreekas.Vt ka:

MEMO/12/184, IP/11/1360

Lisateave:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/taskforce-greece/index_en.htm

Kontaktisikud:

Olivier Bailly (+32 2 296 87 17)

Pia Seppälä (+32 2 299 24 88)


Side Bar