Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen – Pressemeddelelse

Støtte til vækst og arbejdspladser i Grækenland – anden kvartalsrapport fra taskforcen for Grækenland

Bruxelles, den 15. marts 2012 – Kommissionens taskforce for Grækenland fremlagde i dag sin anden rapport om EU's støtte til Grækenland. Den blev oprettet for at hjælpe Grækenland med at gennemføre de svære reformplaner, der skal skabe vækst og arbejdspladser igen. Taskforcen er det konkrete udtryk for EU's solidaritet med Grækenland. Nu, hvor det andet finansielle støtteprogram for Grækenland er ved at blive gennemført, er taskforcens rolle endnu vigtigere.

Der er opnået mange resultater, siden Kommissionens formand Barroso oprettede taskforcen i juli 2011. I denne anden rapport beskrives de fremskridt, der er gjort med hensyn til at fremskynde Grækenlands kapacitet til at absorbere EU-midler (større end gennemsnittet i EU) og med hensyn til at oprette og gennemføre den tekniske bistand til Grækenland på ni nøgleområder med støtte fra omkring tyve medlemsstater, Kommissionen og IMF.

José Manuel Barroso sagde: "Grækenlands fremtid sikres ved at genskabe både den økonomiske stabilitet og vækstpotentialet. Støtten fra Kommissionens taskforce er et vigtigt instrument til at støtte vækst og arbejdspladser i Grækenland. Den solidaritet, som mange medlemsstater, Kommissionen og andre internationale institutioner udviser, er et meget opmuntrende signal, der sendes til Grækenland. Lad os sammen bygge en fremtid for Grækenland."

Fortsættes

Baggrund

Den 20. juli 2011 oprettede Kommissionens formand José Manuel Barroso efter drøftelser med Grækenlands statsminister taskforcen, der skal give teknisk bistand til Grækenland. Dette initiativ fik stor støtte fra Det Europæiske Råd (21. juli, afsnit 4), der erklærede, at "Medlemsstaterne og Kommissionen vil straks mobilisere alle de nødvendige ressourcer med henblik på at yde ekstraordinær teknisk bistand for at hjælpe Grækenland med at gennemføre sine reformer."

Taskforcen for Grækenland startede sit arbejde i september 2011 og har til opgave at kortlægge og koordinere den tekniske bistand, som Grækenland har brug for til at leve op til de forpligtelser, som landet har påtaget sig i sit økonomiske tilpasningsprogram. Den skal også fremskynde absorptionen af EU-midler for at opretholde økonomisk vækst, konkurrenceevne og beskæftigelse.

Den aflægger rapport til Kommissionens formand og arbejder i henhold til de politiske retningslinjer, som næstformand Olli Rehn udstikker. Formanden for taskforcen fremlægger kvartalsrapporter til de græske myndigheder og til Kommissionen.

Taskforcen består af omkring 45 personer og er baseret både i Bruxelles og i Athen.

Se også:

MEMO/12/184, IP/11/1360

Yderligere oplysninger:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/taskforce-greece/index_en.htm

Kontaktpersoner:

Olivier Bailly (+32 2 296 87 17)

Pia Seppälä (+32 2 299 24 88)


Side Bar