Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – Tisková zpráva

Řecko: Druhá čtvrtletní zpráva hlásí podporu růstu a pracovních míst

Brusel 15. března 2012 – Pracovní skupina pro Řecko při Evropské komisi dnes představila druhou zprávu o podpoře, kterou této zemi poskytuje EU. Úkolem skupiny je pomoci Řecku realizovat jeho náročný reformní program, který má oživit hospodářský růst a vytvářet pracovní místa. Pracovní skupina je tak konkrétním výrazem solidarity EU s Řeckem a její úlohu ještě umocňuje nadcházející realizace druhého programu finanční pomoci této zemi.

Od července 2011, kdy předseda Komise Barroso skupinu ustavil, se už podařilo mnohého dosáhnout. Ve své druhé zprávě skupina popisuje pokrok, jehož Řecko dosáhlo díky schopnosti rychleji využívat prostředky z EU – toto tempo je v rámci EU nadprůměrné. Země pokročila i při zavádění a realizaci technické pomoci v devíti hlavních oblastech. Děje se tak za podpory zhruba dvacítky členských států, Komise a Mezinárodního měnového fondu.

Předseda Komise Barroso prohlásil: „Budoucnost Řecka se odvíjí od obnovy finanční stability a růstového potenciálu. Při podpoře hospodářského růstu a pracovních míst v této zemi sehrává důležitou roli právě naše pracovní skupina. Solidarita, kterou Řecku projevuje mnoho členských států, Komise i mezinárodní instituce, je pro tuto zemi velmi povzbudivým signálem. Pojďme pracovat na řecké budoucnosti společně.“

Souvislosti

Pracovní skupinu, která má Řecku poskytovat technickou pomoc, ustavil předseda Komise Barroso po konzultaci s řeckým premiérem dne 20. července 2011. Této iniciativě se dostalo silné podpory od Evropské rady, jež po svém zasedání 21. července 2011 prohlásila: „Členské státy a Komise bezodkladně zmobilizují veškeré potřebné zdroje pro mimořádnou technickou pomoc Řecku, která mu pomůže reformy uskutečnit...

Pracovní skupina zahájila svou činnost v září 2011. Jejím úkolem je určovat, jakou technickou pomoc Řecko potřebuje k tomu, aby splnilo své závazky z programu na ozdravení ekonomiky. Vytipovanou pomoc skupina poté koordinuje. Snaží se i o to, aby Řecko využívalo prostředky EU rychleji, tak aby si zachovalo hospodářský růst, konkurenceschopnost i zaměstnanost.

Skupina podléhá přímo předsedovi Komise a pracuje pod politickým vedením místopředsedy Komise Olliho Rehna. Jednou čtvrtletně předkládá její vedoucí řeckým orgánům a Komisi zprávy o pokroku.

Skupina má zhruba 45 členů a působí v Bruselu a Aténách.

Viz dále:

MEMO/12/184, IP/11/1360

Další informace jsou k dispozici na této internetové stránce:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/taskforce-greece/index_en.htm

Kontaktní osoby:

Olivier Bailly (+32 22968717)

Pia Seppälä (+32 22992488)


Side Bar