Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия — Съобщение за медиите

Подпомагане на икономическия растеж и работните места в Гърция — втори тримесечен доклад на работната група за Гърция

Брюксел, 15 март 2012 г. — днес работната група на Комисията за Гърция представя втория си доклад за помощта, която ЕС предоставя на Гърция. Тя бе сформирана, за да помогне на Гърция да изпълни трудната си програма за реформи, която има за цел възстановяване на икономическия растеж и създаване на работни места. Работната група е конкретният израз на солидарността на ЕС с Гърция. Тъй като втората програма за финансово подпомагане за Гърция скоро ще започне да се изпълнява, ролята на работната група става още по-важна.

След създаването на групата от председателя на Комисията Барозу през юли 2011 г. е постигнато много. Този втори доклад описва напредъка, постигнат по отношение на подобряването на капацитета на Гърция за усвояване на средства на ЕС (над средния за ЕС) и по отношение на определянето и предоставянето на техническа помощ за Гърция в девет ключови области с подкрепата на около двадесет държави членки, Комисията и МВФ.

Председателят на Комисията Барозу заяви: „Бъдещето на Гърция минава през възстановяването както на финансовата стабилност, така и на потенциала за растеж. Подкрепата, която оказва работната група на Комисията, е ключов инструмент за подпомагането на икономическия растеж и работните места в Гърция. Солидарността, която показват много държави членки, Комисията и други международни институции, е много окуражаващ сигнал за тази държава. Нека заедно изградим бъдеще за Гърция.

Контекст

На 20 юли 2011 г., след консултации с гръцкия министър-председател, председателят Барозу създаде работната група с цел предоставяне на техническа помощ на Гърция. Тази инициатива получи твърдата подкрепа на Европейския съвет (21 юли, параграф 4), който заяви: „…Държавите членки и Комисията незабавно ще мобилизират всички ресурси, необходими за предоставяне на извънредна техническа помощ, за да се помогне на Гърция да осъществи своите реформи…

Работната група за Гърция започна работа през месец септември 2011 г. и мандатът ѝ е да определи и координира техническата помощ, от която се нуждае Гърция, за да изпълни поетите от нея ангажименти в рамките на програмата за икономическо приспособяване. Освен това тя ще се опита да ускори усвояването на средства на ЕС, за да се подкрепят икономическият растеж, конкурентоспособността и заетостта.

Тя докладва за работата си пред председателя и работи под политическото ръководство на заместник-председателя Оли Рен. Ръководителят на работната група представя тримесечни доклади на гръцките органи и на Комисията.

Работната група се състои от около 45 души и дейността ѝ се извършва както в Брюксел, така и в Атина.

Вж. също:

MEMO/12/184, IP/11/1360

За повече информация:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/taskforce-greece/index_en.htm

За контакт:

Olivier Bailly (+32 2 296 87 17)

Pia Seppälä (+32 2 299 24 88)


Side Bar