Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Eiropas Komisijas paziņojums presei

Digitalizācijas programma: Komisija uzstāj, ka Latvijas patērētājiem ir tiesības izmanot savienotu mobilo tīklu priekšrocības

Briselē, 2012. gada 14. martā. Eiropas Komisija ir apturējusi Latvijas Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) plānus, kas apgrūtinātu Latvijas iedzīvotāju iespējas sazināties ar draugiem, ģimeni vai uzņēmumiem, kuri izmanto citu mobilo sakaru tīklu.

SPRK vēlas 13 Latvijas mobilo sakaru tīklu operatorus atbrīvot no ES telekomunikāciju noteikumos paredzētā regulatīvā pienākuma savā tīklā atļaut savienojumus pabeigt arī konkurentiem. Telekomunikāciju tīklu operatoriem parasti ir monopolstāvoklis balss savienojumu pabeigšanas tirgū savā tīklā. Tāpēc nacionālie regulatori parasti nosaka, ka tiem ir pienākums piešķirt citiem operatoriem piekļuvi saviem tīkliem, lai nodrošinātu savienojumu un viena tīkla klienti varētu zvanīt citu tīklu klientiem.

Komisijai ir nopietnas bažas par Latvijas priekšlikumu neizmantot t.s. "piekļuves saistības" (tās paredz ES Piekļuves direktīva 2002/19/EK). Komisija ir īpaši noraizējusies par to, ka, ja šādas saistības (kas ir standarta procedūra vairumā citu dalībvalstu) netiks noteiktas, tad nebūs iespējams ātri atrisināt piekļuves problēmas; rezultātā patērētājiem var būt liegta iespēja piezvanīt uz citiem tīkliem. Bez tam, ja SPRK priekšlikumu īstenos, varētu rasties situācija, kad mobilo tīklu operatori atsaka vai aizkavē piekļuvi saviem tīkliem, lai no tirgus izspiestu tiešos konkurentus.

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietniece Nēlī Krusa, kas atbild par digitalizācijas programmu, sacīja: "Ir absolūti nepieņemami, ka pastāv iespēja, ka klientiem būtu liegts zvanīt, kam vien tie vēlas. Tāpēc monopola apstākļos, kādi pastāv mobilo savienojumu pabeigšanas tirgos, mums ir jāgarantē, ka tīklam var piekļūt visi operatori un visi klienti."

Ciešā sadarbībā ar BEREC (Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādi) Komisija ar SPRK apspriedīs konstatētās problēmas un iespējamos grozījumus ierosinātajos pasākumos, lai panāktu to atbilstību ES tiesību aktiem un novērstu šķēršļus Eiropas vienotajam tirgum, ko tie varētu radīt. Paziņoto pasākumu padziļināta izvērtēšana ilgs līdz pat trim mēnešiem. Pēc tam Komisija var izdot ieteikumu, kurā prasa, lai nacionālais regulators grozītu vai atceltu plānotos pasākumus.

Pamatinformācija

Telekomunikāciju pamatdirektīvas 7. pants paredz, ka nacionālajiem telekomunikāciju regulatoriem ir jāpaziņo Komisijai, BEREC un telekomunikāciju regulatoriem citās ES dalībvalstīs par plānotajiem pasākumiem, lai atrisinātu tirgus problēmas.

Komisija nopietnas šaubas par SPRK plānoto pasākumu paudusi vēstulē, kas sagatavota saskaņā ar grozīto "7. panta procedūru" ES telekomunikāciju pamatdirektīvā; procedūra stājās spēkā 2011. gada maijā. 7. panta procedūra dod regulatoriem zināmu rīcības brīvību izvēlēties pieeju, lai panāktu efektīvu konkurenci valsts telekomunikāciju tirgos, taču tā arī nosaka, ka regulatoriem par plānotājiem pasākumiem ir jāziņo Komisijai, lai panāktu konsekvenci visā ES. Ja pasākumi attiecas uz tirgu definīciju un analīzi par būtisku ietekmi tirgū, Komisija pēc divus mēnešus ilgām plašām konsultācijām var prasīt, lai regulators pasākumu atceļ. Ja tie skar regulatīvus pasākumus (kā šajā gadījumā), Komisija var paust nopietnas šaubas un uzsākt padziļinātu izvērtēšanu, kas var ilgt pat 3 mēnešus. Izvērtēšanas gaitā Komisija, BEREC un attiecīgais regulators cieši sadarbojas, lai apzinātu vispiemērotākos un efektīvākos pasākumus atbilstīgi ES tiesiskā regulējuma mērķiem, tajā pašā laikā ņemot vērā tirgus dalībnieku viedokli un nepieciešamību nodrošināt saskanīga un konsekventa regulējuma veidošanos.

Jaunie noteikumi ļauj Komisijai pieņemt arī citus saskaņošanas pasākumus (ieteikumus vai (saistošus) lēmumus), ja Eiropas Savienībā nacionālie regulatori ilgāku laiku izmanto atšķirīgu pieeju un līdzekļus (tostarp nosaka atšķirīgas saistības).

Noderīgas saites

Vēstule, ko Komisija nosūtījusi Latvijas regulatoram, atrodama šeit: https://circabc.europa.eu/w/browse/0fc4cbf9-3412-45fe-84bb-e6d7ba2f010e

Digitalizācijas programmas tīmekļa vietne: http://ec.europa.eu/digital-agenda

Nēlī Krusas tīmekļa vietne: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Nēlī Krusas tvīti: http://twitter.com/neeliekroeseu

Kontaktpersonas:

Ryan Heath (+32 2 296 17 16); Twitter: @ECspokesRyan;

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar