Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană – Comunicat de presă

Comisia lansează o dezbatere privind restructurarea întreprinderilor: ce învățăminte se pot desprinde din criză?

Strasbourg, 17 ianuarie 2012 – Comisia Europeană a lansat o dezbatere publică la nivel european privind restructurarea întreprinderilor și anticiparea schimbărilor. Consultarea se va încheia la 30 martie 2012. Obiectivul este de a identifica practici și politici de succes în materie de restructurare și adaptare la schimbare. Rezultatele vor fi valorificate în cadrul viitorului pachet privind ocuparea forței de muncă și ar trebui să contribuie la îmbunătățirea cooperării ulterioare între reprezentanții lucrătorilor și angajatorilor, guvern, autorități regionale și locale și instituțiile UE. De asemenea, consultarea va contribui la identificarea măsurilor specifice de restructurare care ar putea ajuta la rezolvarea problemelor sociale și de ocupare a forței de muncă și ar ajuta întreprinderile europene să-și îmbunătățească competitivitatea prin inovare și o adaptare rapidă dar fără dificultăți la schimbări.

Restructurarea reprezintă o parte a ciclului de viață al întreprinderii și una dintre modalitățile importante de a menține competitivitatea unei întreprinderi. Criza economică și financiară a exercitat o presiune suplimentară asupra întreprinderilor: din 2002 până în 2010, s-au înregistrat la Monitorul restructurării europene peste 11 000 de cazuri de restructurare, cu un raport de aproape două locuri de muncă pierdute pentru fiecare loc de muncă creat (1,8:1). Între 2008 și 2010, acest raport a crescut la 2,5:1. Numeroase întreprinderi și lucrătorii acestora au găsit soluții inovatoare pentru a limita pierderea locurilor de muncă. În aceasta, partenerii sociali au jucat un rol esențial. Gama acestor inițiative cuprinde modificarea timpului de lucru și un dialog social intensificat, măsuri de ajustare sau intervenția serviciilor publice de ocupare a forței de muncă. Totuși, acestea pot fi mai puțin eficace în contextul unei cereri constant reduse.

László Andor, comisarul UE pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale și incluziune a prezentat cartea verde spunând: „Pentru a fi în măsură să reacționăm mai bine pe viitor, trebuie să înțelegem motivele succesului anumitor măsuri în unele țări sau sectoare pe perioada crizei. Trebuie să vedem cum pot fi folosite măsuri precum șomajul parțial pentru a rezolva problemele cu care probabil că ne vom confrunta în perioada următoare”. El a adăugat: „Dorim, de asemenea, să vedem cum putem anticipa mai bine necesitățile viitorului în ceea ce privește ocuparea forței de muncă și competențele, mai ales ținând cont de noile probleme și inegalitățile sociale tot mai mari între statele membre. Și, în cele din urmă, dar nu în ultimul rând, dorim să vedem cum se poate limita impactul social al restructurării.

De asemenea, comisarul a evidențiat modul în care UE este pregătită să ajute și să sprijine statele membre prin intermediul politicii de coeziune, în mod special prin Fondul european de ajustare la globalizare, precum și prin Fondul social european.

Conținutul cărții verzi:

Cartea verde conține o serie de întrebări. În mod special, ea tratează următoarele chestiuni:

  • Învățăminte de pe urma crizei – sunt adecvate măsurile politice și practicile existente? Care sunt factorii de succes și problemele viitoare? Cum funcționează sistemele de șomaj parțial în timpul crizei și cât de bine fac față unei cereri constant reduse?

  • Ajustare economică și industrială – care sunt de condițiile-cadru relevante și bunele practici existente privind accesul la finanțare, pentru a sprijini ajustarea structurală?

  • Adaptabilitatea întreprinderilor și capacitatea de inserție profesională a lucrătorilor – este mai bună o abordare anticipativă? Ar putea fi necesar să se actualizeze orientările existente cu privire la restructurare și mijloacele de asigurare a punerii în aplicare a acestora?

  • Crearea de sinergii în procesul mutațiilor industriale – cum să se îmbunătățească sinergiile între întreprinderi, autorități locale și alți actori locali? Cum să se dezvolte formarea profesională ca o caracteristică permanentă a gestionării resurselor umane?

  • Rolul autorităților locale și regionale – cum să se încurajeze rolul de sprijin al autorităților publice, luând în considerare tradițiile naționale diferite?

  • Impactul operațiunilor de restructurare – ce pot face întreprinderile și angajații pentru a reduce la minimum impactul social și asupra locurilor de muncă al operațiunilor de restructurare și ce rol pot juca politicile publice pentru a facilita aceste schimbări?

Cartea verde este susținută de documentul de lucru al serviciilor Comisiei „Restructurarea în Europa 2011” Restructurarea in Europa 2011, care se bazează pe principalele lecții învățate în ultimii ani privind anticiparea și gestionarea schimbărilor și restructurărilor.

Perioada de consultare se va încheia la 30 martie 2012. În această perioadă, oricine este interesat de subiect își poate exprima punctul de vedere prin e-mail sau prin poștă.

Context

Comisia Europeană a abordat restructurarea în inițiativa sa emblematică privind politica industrială din octombrie 2010, în inițiativa emblematică „O agendă pentru noi competențe și locuri de muncă”, precum și în Actul privind piața unică. Comisia dorește să reînnoiască dezbaterea privind restructurarea ținând cont de învățămintele desprinse din experiența recentă.

Rezultatele acestei consultări se vor valorifica în cadrul viitorului pachet privind ocuparea forței de muncă și în agenda revizuită privind flexisecuritatea. Ele ar putea duce la o dezbatere reînnoită la nivelul UE privind un posibil nou cadru pentru restructurare.

Pentru mai multe informații:

Cartea verde: Restructurare și anticiparea schimbărilor: învățăminte desprinse din criza economică: http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7310&langId=en

Document de lucru al serviciilor Comisiei: Restructurarea în Europa 2011

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7311&langId=en

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=333&langId=ro

Consultare privind restructurarea și anticiparea schimbărilor

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=ro&catId=699&consultId=9&furtherConsult=yes

A se vedea și:

Documente esențiale privind restructurarea:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=782&langId=ro

Persoană de contact :

Cristina Arigho (+32 2 298 53 99)


Side Bar