Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия — Съобщение за медиите

MEDIA Mundus: Комисията отпуска 5 млн. евро за стимулиране на международни филмови проекти

Брюксел, 13 март 2012 г. — 35 проекта за филми ще получат финансиране с общ размер от 5 млн. евро по линия на „Media mundus“ — програмата на ЕС за международно сътрудничество и обмен в областта на аудиовизуалната индустрия (вж. списъка по-долу). Проектите ще спомогнат да се разшири разпространението на европейски филми на пазарите извън Европа и обратно, разпространението на неевропейски филми на европейския пазар.

„Всеки обича да гледа хубави филми по кината и по телевизията. „MEDIA Mundus“ – аналог в международен план на нашата успешна програма „MEDIA“– насърчава международните съвместни продукции, стимулира разпространението на филмите в целия свят и повишава конкурентоспособността на аудиовизуалната индустрия. Идеята е на публиката да се предложи по-голям избор и възможност да гледа филми от цял свят“ – заяви Андрула Василиу, европейски комисар по въпросите на образованието, културата, многоезичието и младежта.

Ето няколко от проектите, избрани за съфинансиране:

- IPEDA MUNDUS“

С този проект се улеснява пускането на европейски филми в най-големите интернет платформи за видеоразпространение в САЩ и Канада. Същевременно се улеснява и достъпът на североамериканските филмови творци до европейските им партньори.

- „EYE ON FILMS (Поглед към филмите)“

Това е международна мрежа от разпространители и фестивали, с помощта на която се разпространяват дебютни игрални филми в повече от 20 страни.

- "DOCSTORIES"

Семинар за обучение, чиято цел е да разработва творчески проекти в областта на документалното кино и иновативни документални програми в държавите от Черноморския регион (Русия, Турция, Украйна, Румъния, България, Беларус, Азербайджан, Грузия, Молдова и Армения). Проектът „Docstories“ ще спомогне също така за създаването на мрежа за подпомагане на движението на документални филми и на обмена на най-добри практики.

Контекст

През последните две десетилетия филмовото пространство се промени значително в резултат на технологични достижения като многоканалната цифрова телевизия, цифровото кино и системата „видео по заявка“.

Програмата „MEDIA Mundus“ разполага с бюджет от 15 млн. евро за период от 3 години (2011—2013 г.) и финансира проекти, с които се насърчават мобилността и обменът между европейските филмови творци и техните партньори от цял свят.

В предложената от Комисията програма „Творческа Европа“, чието изпълнение трябва да започне през 2014 г., се предвижда предоставянето на над 900 млн. евро за дейности по програмите „MEDIA“ и „MEDIA Mundus“. Решение за размера на окончателния бюджет ще бъде взето от Европейския парламент и държавите-членки.

За повече информация:

Уебсайт на Европейската комисия за програмата „MEDIA Mundus“

Уебсайт на Европейската комисия за програмата „MEDIA“

Уебсайт на комисар Андрула Василиу

Туитър: @VassiliouEU

За контакти:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58), Туитър: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)

Списък на проектите, които ще бъдат финансирани по програма „MEDIA Mundus“ през 2012 г.

TITLE OF THE PROJECT

Coordinator

Origin of the coordinator

Total cost of the project (in €)*

EU funding (in €)*

EAVE FILM FINANCE FORUM INTERNATIONAL

EAVE

European Audiovisual Entrepreneurs

European network

20 000

14 000

EURODOC INTERNATIONAL 2012

EURODOC

France

85 000

60 000

EAVE EUROPEAN PRODUCERS WORKSHOP INTERNATIONAL

EAVE

European Audiovisual Entrepreneurs

European network

40 000

28 350

SCRIPT&PITCH INTERNATIONAL

Museo Nazionale del Cinema

Italy

58 000

33 000

ACE MUNDUS 4

ACE

ATELIERS DU CINEMA EUROPEEN

European network 

105 000

58 704

MASTER IN EUROPEANROPEAN AUDIOVISUAL MASTER (MEGA)

MBS

MEDIA BUSINESS SCOOL

Spain

65 000

30 000

THE EP2C TRAINING PROGRAMME

Entre Chien et Loup

Belgium 

43 000

30 315

INTERCHANGE: TFL/DIFF/EAVE DEVELOPMENT & CO-PRODUCTION WORKSHOPS FOR THE ARAB WORLD

Museo Nazionale del Cinema

Italy

222 000

110 000

THE ACE CO-PRODUCTION LABS

ACE

ATELIERS DU CINEMA EUROPEEN

European network

195 000

136 419

BEST PRACTICE EXCHANGE

ACE

ATELIERS DU CINEMA EUROPEEN

European network

104 000

35 000

DOCSTORIES – STORYTELLING IN DOCUMENTARY FILM

ART-DOC

Romania

107 000

73 333

S3D WORLD

CIANT

INTERNATIONAL CENTRE FOR ART AND NEW TECHNOLOGIES

Czech republic

200 000

100 000

TIES THAT BIND ASIA EUROPE PRODUCERS WORKSHOP

Fondo Audiovisivo Friuli Venezia Giulia

Italy

180 000

126 000

CENTEAST

Warszawska Fundacja Filmowa

Poland

113 000

79 100

PRODUCERS LAB TORONTO 2012

EFP

EUROPEAN FILM PROMOTION

European network

130 000

90 188

4È LATIN SIDE OF THE DOC

DOC SERVICES

France

236 000

130 000

WORLD DOCUMENTARY EXCHANGE

IDFA

INTERNATIONAL DOCUMENTARY FILM FESTIVAL AMSTERDAM

Netherlands

195.000

100 000

EYE ON FILMS

WIDE Management

France

2 100 000

220 835

IPEDA MUNDUS – CROSS-BORDER CIRCULATION AND DISTRIBUTION OF FEATURE FILMS IN VIDEO ON DEMAND.

IPEDA

France

885 000

200 000

OPERATION KINO

Romanian Film Promotion

Romania

600 000

200 000

DISTRIBUTION 2.0

Match Factory

Germany

590 000

218 993

VENTANA SUR: ECHANGES EUROPE-AMERIQUE LATINE

AFFIF

Association Française du Festival International du Film

France

1 380 000

180 000

FESTIVAL SCOPE: TELESCOPE

Moving Scope

France

268 000

100 000

TAP 2012

EPI

ERICH POMMER INSTITUT

Germany

237 000

160 000

PUENTES-AUSTRALAB

EAVE

European Audiovisual Entrepreneurs

European network

295 000

155 000

BALTIC BRIDGE EAST BY WEST

Baltic Event MTÜ

Estonia

120 000

80 000

COLLAB: ROTTERDAM LAB - TALLER COLON - DURBAN FILMMART

Stichting Filmfestival Rotterdam

Netherlands

97 000

30 000

PRIMEXCHANGE EUROPE – INDIA

CO-PRODUCTION WORKSHOP AND CO-PRODUCTION MARKET ACCESS FOR INDEPENDENT EUROPEAN FILM PRODUCERS

Primehouse

Germany

215 000

100 000

BERLINALE FILMMAKERS-IN-RESIDENCE PROGRAMME

Internationale Filmfestspiele Berlin

Germany

222.000

154 000

BOOST! A ROUTE FOR FUNDING, SCRIPT COACHING AND INTERNATIONAL FINANCING TO GIVE FILM PROJECTS A BOOST!

Stichting Filmfestival Rotterdam

Netherlands

120 000

83 813

DOX:LAB

CPH:DOX

Denmark

240 000

96 000

CARTOON CONNECTION 2012

CARTOON

European network

450 000

210 000

EUROPA DISTRIBUTION INTERNATIONAL 2012

Europa Distribution

European network

865 000

310 000

EUROPA CINEMAS INTERNATIONAL

EUROPA CINEMAS

European network

2 400 000

1 100 000

CSF

ARCALT

France

512 000

220 000

*Закръглени стойности


Side Bar