Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos pranešimas spaudai

Nusikalsti neturi būti pelninga. Imamasi griežtų kovos su nusikalstamu būdu gautu pelnu priemonių

Briuselis, 2012 m. kovo 12 d. Europoje kasmet šimtai milijardų eurų patenka tiesiai į nusikalstamų grupuočių ir mafijos kišenes. Nepaisant teisėsaugos pastangų visoje Europoje, didelė dalis neteisėto pelno lieka nusikaltėlių rankose. Taip nusikalstamos grupuotės tampa stipresnės, o Europos piliečiai netenka mokestinių lėšų, kurias būtų galima investuoti į sveikatos priežiūros paslaugas arba mokyklas.

Šiandien Komisija pasiūlė naujas taisykles, kaip veiksmingiau plačiu mastu konfiskuoti iš nusikaltimų gautas lėšas ir kitą turtą. Valstybės narės galės veiksmingiau konfiskuoti tretiesiems asmenims perleistą turtą, bus lengviau konfiskuoti nusikalstamą turtą netgi tais atvejais, kai įtariamasis slapstosi, ir bus užtikrinta galimybė kompetentingoms institucijoms laikinai įšaldyti turtą, kuris gali pradingti, jei nebus imtasi veiksmų.

„Mums reikia smogti nusikaltėliams į skausmingą vietą, t. y. ieškoti jų pinigų, ir jų gautą pelną sugrąžinti į teisėtą ekonomiką, ypač šiuo krizės laikotarpiu. Teisėsaugos ir teisminės institucijos privalo turėti geresnes pinigų atsekimo priemones. Joms taip pat reikia geresnių priemonių, kuriomis galėtų susigrąžinti didesnę dalį nusikalstamo turto“, – sakė už vidaus reikalus atsakinga Komisijos narė Cecilija Malmström.

Šiuo metu sumos, susigrąžintos iš pajamų, gautų vykdant organizuotus nusikaltimus, yra nedidelės, palyginti su didžiulėmis pajamomis, gaunamomis iš tokios neteisėtos veiklos, kaip prekyba narkotikais, klastojimas, prekyba žmonėmis ir šaulių ginklų kontrabanda.

JT duomenimis, 2009 m. bendra nusikalstamų pajamų suma apytiksliai gali siekti 2,1 trilijono USD, arba 3,6 procentus tų metų pasaulinio BVP. Nors didelė dalis šių neteisėtai gautų pinigų yra legalizuojama ir reinvestuojama į teisėtą ekonomiką, šiuo metu įšaldoma ir konfiskuojama mažiau nei 1 % pajamų iš nusikaltimų.

ES gaunamas didžiulis pelnas iš organizuotų nusikaltimų. Pavyzdžiui, apskaičiuota, kad ES iš neteisėtų narkotikų pardavimo uždirbama 100 mlrd. EUR per metus.

Apytiksliais duomenimis, Italijoje pajamos iš organizuotų nusikaltimų sudaro 150 mlrd. EUR per metus. 2009 m. Italijos valdžios institucijos laikinai įšaldė nusikalstamą turtą, kurio vertė apie 800 mln. EUR.

Jungtinėje Karalystėje 2006 m. pajamos iš organizuotų nusikaltimų sudarė apie 15 mlrd. GBP. Tais pačiais metais valstybė susigrąžino 125 mln. GBP.

2009 m. Vokietijoje buvo areštuota 113 mln. EUR, gautų iš organizuotų nusikaltimų. Tai įspūdinga suma, tačiau ji nebeatrodo tokia didelė, kai atsižvelgiama į faktą, kad apytikslis nusikaltėlių pelnas šiais atvejais siekia apie 903 mln. EUR.

Geresnėmis konfiskavimo galimybėmis apsaugoma ekonomika

Kad būtų išvengta konfiskavimo, vis daugiau organizuotų nusikalstamų grupuočių pajamų investuojama užsienyje, dažnai keliose valstybėse narėse, arba perleidžiama tretiesiems asmenims (dažnai giminaičiams arba statytiniams). Namai, mašinos, restoranai, mažosios įmonės ir bendrovių akcijos – tik keletas pavyzdžių, kaip galima reinvestuoti neteisėtą pelną į teisėtą turtą arba veiklą.

Sudarius sąlygas lengviau konfiskuoti turtą, bus suvaržyta nusikalstama veikla ir atgrasoma nuo galimybės nusikalsti, parodant, kad nusikalsti nėra pelninga. Mūsų ekonomika taip pat bus apsaugota nuo nusikaltėlių įsiskverbimo ir korupcijos. Sugrąžinus valstybei daugiau turto, didelį poveikį pajus nusikaltimo aukos, mokesčių mokėtojai ir visa visuomenė. Konfiskavus pajamas iš nusikaltimų, jas galima dar kartą panaudoti socialiniais tikslais arba galima suteikti lėšų, kurias būtų galima reinvestuoti į teisės įgyvendinimo arba nusikalstamumo prevencijos iniciatyvas.

Šiandienos pasiūlymu bus supaprastintos dabartinės taisyklės ir užpildytos svarbios spragos, kuriomis naudojasi organizuotos nusikalstamos grupuotės. Pasiūlymu bus sudarytos sąlygos:

  • nustatyti aiškesnes ir veiksmingesnes turto, kuris tiesiogiai nesusijęs su konkrečiu nusikaltimu, bet aiškiai įgytas nuteistajam vykdant panašią nusikalstamą veiklą, konfiskavimo taisykles (išplėstinis konfiskavimas);

  • griežtinti turto, kurį įtariamasis perleido trečiajam asmeniui, kuris turėjo suprasti, kad tas turtas gautas nusikalstamu būdu, konfiskavimo taisykles (konfiskavimas iš trečiojo asmens);

  • leisti konfiskuoti turtą, kai nuteisti baudžiamąja tvarka negalima todėl, kad įtariamasis mirė, serga ilgalaike liga arba slapstosi (ne apkaltinamuoju nuosprendžiu pagrįstas konfiskavimas);

  • užtikrinti, kad gavę teismo patvirtinimą prokurorai galėtų laikinai įšaldyti turtą, kuris gali pradingti, jeigu nebus imtasi veiksmų (laikinas įšaldymas);

  • reikalauti, kad valstybės narės administruotų įšaldytą turtą, kad iki galimo konfiskavimo jis neprarastų ekonominės vertės (turto administravimas);

  • užtikrinti, kad veiksmai, kurių imtasi turtui įšaldyti ir konfiskuoti, būtų derinami su griežtomis pagrindinių teisių apsaugos priemonėmis, visų pirma siekiant užtikrinti, kad būtų paisoma asmens teisės į nekaltumo prezumpciją ir teisės į nuosavybę.

Pagrindiniai faktai

2010 m. lapkričio 22 d. Komisija priėmė komunikatą „ES vidaus saugumo strategijos įgyvendinimas“ (IP/10/1535 ir MEMO/10/598). Konfiskavimui, kaip kovos su organizuotu nusikalstamumu priemonei, ES suteiktas strateginis prioritetas.

Šiandienos pasiūlymas dėl konfiskavimo yra viena iš priemonių, kuriomis siekiama apsaugoti teisėtą ekonomiką nuo nusikaltėlių įsiskverbimo ir kurios susijusios su strategija „Europa 2020“ ir Augimo darbotvarke. Jos apima ES kovos su korupcija priemonių paketą (IP/11/678 ir MEMO/11/376) ir Komisijos kovos su sukčiavimu strategiją.

Daugiau informacijos

MEMO/12/179

Už vidaus reikalus atsakingos Komisijos narės Cecilijos Malmström interneto svetainė

www.ec.europa.eu/malmstrom

Vidaus reikalų generalinio direktorato interneto svetainė

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Garso ir vaizdo medžiagą galima parsisiųsti iš

http://tinyurl.com/confiscatedassets

Asmenys ryšiams:

Michele Cercone, tel. (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst, tel. (+32 2 298 67 64)


Side Bar