Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság – Sajtóközlemény

A bűnözés nem kifizetődő: a bűncselekményekből származó bevételek elleni küzdelem

Brüsszel, 2012. március 12. – Európában minden évben több száz milliárd euró vándorol a bűnszervezetek és a maffia tagjainak zsebébe. A bűnüldöző hatóságok erőfeszítései ellenére Európa-szerte az illegális nyereség jelentős része a bűnözők kezében marad. Ez erősebbé teszi a bűnözői csoportokat és elveszi az európai polgároktól az adóbevételekből származó pénzt, amelyet az egészségügybe vagy az iskolákba lehetne fektetni.

A Bizottság ma a bűncselekmények révén szerzett pénzek és vagyontárgyak hatékonyabb és nagyobb mértékű elkobzására vonatkozó új szabályok bevezetésére tett javaslatot. Ez meg fogja erősíteni a tagállamok képességét, hogy elkobozzák a harmadik felek részére átruházott vagyoni javakat, megkönnyíti a bűncselekményből származó vagyoni eszközök elkobzását akkor is, ha a gyanúsított elmenekült, valamint biztosítani fogja az illetékes hatóságok számára a vagyoni javak ideiglenes befagyasztásának lehetőségét, ha fennáll a veszélye ezek eltűnésének, amennyiben semmilyen intézkedés nem történik.

„A legérzékenyebb ponton kell csapást mérnünk a bűnözőkre, azáltal, hogy a pénzüket vesszük üldözőbe, és a jövedelmüket vissza kell irányítanunk a legális gazdaságba, különösen a jelenlegi válság idején. Megfelelőbb eszközöket kell biztosítanunk a bűnüldöző és igazságügyi hatóságok számára, hogy nyomon tudják követni a pénz útvonalát. Komolyabb eszközökre van szükségük, hogy a bűncselekményekből szerzett vagyoni javak jelentősebb részét kézre tudják keríteni” – nyilatkozta Cecilia Malmström, uniós belügyekért felelős biztos.

Jelenleg a szervezett bűnözésből származó visszaszerzett összegek aránya mérsékelt, összehasonlítva a jogellenes tevékenységekből, kábítószer-kereskedelemből, hamisításból, emberkereskedelemből és kézifegyverek csempészetéből származó hatalmas bevételekkel.

Az ENSZ becslései szerint a bűncselekményből származó jövedelem összege 2009-ben hozzávetőlegesen 2,1 billió dollár, azaz a világ éves GDP-jének 3,6%-a volt. Míg a feketepénz túlnyomó részét tisztára mossák és befektetik a legális gazdaságba, jelenleg a bűncselekményekből származó jövedelem kevesebb, mint 1%-át fagyasztják be és kobozzák el.

Az EU-ban a szervezett bűnözésből származó jövedelem jelentős mértékű. A tiltott kábítószerek EU-ban történő értékesítése révén befolyt nyereség becslések szerint például 100 milliárd euró évente.

Olaszországban a szervezett bűnözésből származó jövedelem összegét évi 150 milliárd euróra becsülik. 2009-ben az olasz hatóságok ideiglenesen 800 millió euró értékű bűncselekményekből származó vagyont fagyasztottak be.

Az Egyesült Királyságban 2006-ban 15 milliárd fontra becsülték a szervezett bűnözésből származó jövedelmet. Ugyanebben az évben 125 millió fontot szerzett vissza az állam.

Németországban 2009-ben 113 millió eurót foglaltak le a szervezett bűnözés kapcsán. Ez figyelemreméltóan hangzik, azonban kevésbé az, ha meggondoljuk, hogy a bűnözőkhöz kerülő jövedelem becsült összege ezekben az esetekben 903 millió euró.

Az elkobzások mértékének növelése – a gazdaság védelme

A szervezett bűnözői csoportosulások jövedelmüket egyre nagyobb mértékben hazájuktól eltérő országban, gyakran több tagállamban fektetik be, vagy harmadik felek (sok esetben rokonok vagy „összekötők”) részére utalják át az elkobzás elkerülése érdekében. Házak, autók, éttermek, kisvállalkozások és társasági részvények – ez csak néhány példa arra, hogyan lehet az illegális profitot legális vagyoni javakba vagy tevékenységekbe befektetni.

A vagyonelkobzás megkönnyítése akadályozni fogja a bűncselekmények elkövetését és el fog rettenteni a bűnözéstől, bizonyítva, hogy az nem kifizetődő. Ezen felül, védelmet nyújt gazdaságunk számára a bűnözés beszivárgása és a korrupció ellen. A vagyoni javaknak az állam számára való nagyobb mértékű visszaszerzése jelentős hatással lesz a bűncselekmények áldozataira, az adófizetőkre és a társadalom egészére. Az elkobzást követően a bűncselekményekből származó jövedelmet újra fel lehet használni társadalmi célokra, vagy az azokból származó pénzt újból be lehet fektetni a bűnüldöző szervekbe vagy a bűnmegelőzésre irányuló kezdeményezésekbe.

A mai javaslat egyszerűsíteni fogja a jelenleg meglévő szabályokat és meg fog szüntetni olyan fontos hiányosságokat, amelyeket a szervezett bűnözés kihasznál. A javaslat céljai:

  • Átláthatóbb és hatékonyabb szabályok lefektetése a nem közvetlenül egy konkrét bűncselekményhez, hanem az elítélt személy által elkövetett hasonló tevékenységekhez kapcsolható vagyoni javak elkobzására vonatkozóan (kiterjesztett elkobzás).

  • A gyanúsítottól egy harmadik fél részére átutalt vagyoni javak elkobzására vonatkozó szabályok megerősítése, amikor a harmadik félnek tudnia kellett volna, hogy a javak bűncselekményből származnak (harmadik felektől való elkobzás).

  • A vagyoni javak elkobzásának lehetővé tétele abban az esetben, amikor a büntetőjogi felelősséget megállapító ítélet nem lehetséges, mivel a gyanúsított halott, gyógyíthatatlan betegségben szenved vagy elmenekült (ítélet nélküli korlátozott vagyonelkobzás).

  • Annak biztosítása, hogy az ügyészek ideiglenesen befagyaszthatnak olyan vagyoni javakat, amelyek esetében fennáll a kockázat, hogy az cselekvés hiányában eltűnik, amennyiben ezt egy bíróság jóváhagyja (megelőző befagyasztás).

  • A tagállamok kezelni tudják a befagyasztott vagyoni javakat, hogy azok ne veszítsék el gazdasági értéküket az elkobzást megelőzően (vagyonkezelés).

  • Annak biztosítása, hogy a vagyoni javak befagyasztására és elkobzására irányuló cselekvéseket kiegyensúlyozzák az alapvető jogok védelmét célzó szigorú intézkedések, különösen az egyéneknek az ártatlanság vélelméhez és a tulajdonhoz való joga.

Előzmények

2010. november 22-én a Bizottság elfogadta az EU belső biztonsági stratégiájának megvalósításáról szóló közleményt (IP/10/1535 és MEMO/10/598). Az elkobzás stratégiai prioritás az EU-n belül a szervezett bűnözés elleni küzdelem során.

Az elkobzásról szóló mai javaslat egy olyan intézkedéssorozat része, amelynek célja a legális gazdaság védelme a bűnözés beszivárgásával szemben, az EU 2020 stratégiához és a növekedési menetrendhez kapcsolódóan. Ezek közé tartozik az Unió korrupcióellenes csomagja (IP/11/678 és a MEMO/11/376) és a Bizottság csalás elleni stratégiája.

További információk:

MEMO/12/179

Cecilia Malmström, uniós belügyekért felelős biztos honlapja:

www.ec.europa.eu/malmstrom

A Belügyi Főigazgatóság honlapja:

http://ec.europa.eu/dgs/budget/index_en.htm

Audiovizuális anyagok az alábbi honlapról tölthetőek le:

http://tinyurl.com/confiscatedassets

Kapcsolattartók:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar