Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Rikos ei kannata: rikoshyöty peritään takaisin

Bryssel 12. maaliskuuta 2012 – Euroopassa päätyy vuosittain satoja miljardeja euroja suoraan rikollisjoukkojen ja mafian taskuihin. Suuri osa laittomasti hankituista varoista myös jää rikollisten haltuun, vaikka lainvalvontaviranomaiset ympäri Eurooppaa tekevät kaikkensa estääkseen sen. Näin rikollisryhmät vaurastuvat samalla kun valtiolta jää saamatta verotuloja, jotka voitaisiin sijoittaa terveydenhoitoon tai koulutukseen Euroopan kansalaisten hyväksi.

Komissio on tänään ehdottanut uusia sääntöjä, joiden avulla varojen ja muun rikoksella saadun omaisuuden menetetyksi tuomitsemista voidaan tehostaa ja laajentaa. Jäsenvaltioiden on nyt entistä helpompi tuomita menetetyiksi varat, jotka on yritetty suojata siirtämällä ne kolmansille osapuolille. Lisäksi varat voidaan tuomita menetetyiksi myös siinä tapauksessa, että epäilty on paennut syytetoimia. Toimivaltaiset viranomaiset voivat uusien sääntöjen nojalla myös jäädyttää väliaikaisesti varat, jotka muutoin olisivat vaarassa joutua hukkaan.

”Meidän on iskettävä rikollisten heikkoon kohtaan ottamalla heiltä rikoksella hankitut varat takaisin lailliseen talouteen. Tämä on erityisen tärkeää näin talouskriisin aikana. Lainvalvonta- ja oikeusviranomaisten on saatava paremmat välineet varojen jäljittämiseen. Lisäksi tarvitaan tehokkaammat keinot periä takaisin suurempi osa rikollisista varoista”, vaati sisäasioista vastaava komissaari Cecilia Malmström.

Nykyään rikollisjärjestöiltä saadaan perittyä takaisin varsin vaatimattomia määriä verrattuna niihin valtaviin tuloihin, joita ne hankkivat erilaisilla laittomilla toimilla kuten huumekaupalla, väärennöksillä, ihmiskaupalla ja käsiaseiden salakuljetuksella.

YK:n esittämien arvioiden mukaan rikollisesta toiminnasta saatujen tulojen kokonaismäärä oli vuonna 2009 kenties peräti 2,1 biljoonaa Yhdysvaltain dollaria, mikä on 3,6 prosenttia suhteessa koko maailman BKT:hen tuona vuonna. Suurin osa tästä likaisesta rahasta pestään ja sijoitetaan uudelleen lailliseen talouteen, ja vain alle 1 prosentti saadaan nykyään jäädytettyä ja tuomittua menetetyksi.

Myös EU:ssa järjestäytyneen rikollisuuden keräämät tulot ovat huomattavat. Esimerkiksi laittoman huumekaupan arvoksi on arvioitu EU:ssa 100 miljardia vuodessa.

Italiassa rikoshyödyn arvoksi on arvioitu 150 miljardia euroa vuodessa. Vuonna 2009 Italian viranomaiset jäädyttivät rikollisia varoja väliaikaisesti 800 miljoonan euron arvosta.

Yhdistyneessä kuningaskunnassa arvioitiin vuonna 2006 järjestäytyneen rikollisuuden tuloiksi 15 miljardia puntaa. Samana vuonna valtio sai perittyä takaisin 125 miljoonaa puntaa.

Saksassa järjestäytyneeltä rikollisuudelta takavarikoitiin vuonna 2009 varoja 113 miljoonaa euroa. Summat saattavat kuulostaa vaikuttavilta, mutta toisaalta näissä tapauksissa rikollisten haltuun jäi vielä noin 903 miljoonaa euroa.

Takaisinperintää tehostetaan ja taloutta suojataan

Järjestäytyneet rikollisryhmät pyrkivät yhä useammin välttämään varojen takaisinperinnän sijoittamalla ne oman maansa ulkopuolelle, monesti useampaan eri jäsenvaltioon, tai siirtämällä ne kolmansille osapuolille (sukulaisille tai bulvaaneille). Talot, autot, ravintolat, pienyritykset ja yritysten osakkeet ovat vain muutamia esimerkkejä siitä, miten rikoksella saadut varat voidaan sijoittaa uudelleen lailliseen omaisuuteen tai yritystoimintaan.

Helpottamalla varojen menetetyksi tuomitsemista voidaan hankaloittaa rikollista toimintaa ja ehkäistä rikollisuutta osoittamalla, että rikos ei kannata. Näin voidaan myös suojata laillista taloutta rikollisten soluttautumiselta ja korruptiolta. Kun entistä suurempi osa varoista saadaan perittyä takaisin valtiolle, niitä voidaan käyttää rikoksen uhrien, veronmaksajien ja koko yhteiskunnan hyväksi. Menetetyksi tuomittu rikoshyöty voidaan käyttää uudelleen sosiaalisiin tarkoituksiin tai lainvalvontaa tai rikosten ehkäisemistä koskevien aloitteiden toteuttamiseen.

Tänään hyväksytyllä ehdotuksella yksinkertaistetaan voimassa olevia sääntöjä ja tukitaan järjestäytyneen rikollisuuden hyödyntämiä porsaanreikiä. Ehdotus sisältää seuraavat uudistukset:

  • Selkeytetään ja tehostetaan sääntöjä, joiden nojalla voidaan periä takaisin myös varat, jotka eivät liity suoraan tiettyyn rikokseen, mutta jotka on selvästi saatu tuomitun harjoittamasta vastaavanlaisesta rikollisesta toiminnasta (rikoshyödyn laajennettu menettäminen).

  • Lujitetaan sääntöjä, joiden nojalla voidaan tuomita menetetyiksi varat, jotka epäilty on siirtänyt kolmannelle osapuolelle, jonka olisi pitänyt ymmärtää niiden olevan peräisin rikollisesta toiminnasta (kolmansille siirrettyjen varojen menetetyksi tuomitseminen).

  • Mahdollistetaan varojen menetetyksi tuomitseminen myös silloin, kun rikostuomion saaminen ei ole mahdollista siksi, että epäilty on kuollut, pysyvästi sairas tai paennut (tuomioon perustumaton menetetyksi tuomitseminen rajoitetuissa olosuhteissa).

  • Varmistetaan, että syyttäjäviranomaiset voivat jäädyttää väliaikaisesti varat, jotka muutoin olisivat vaarassa joutua hukkaan (jäädyttäminen turvaamistoimena), edellyttäen että tuomioistuin vahvistaa jäädyttämispäätöksen.

  • Vaaditaan jäsenvaltioita hallinnoimaan jäädytettyjä varoja niin, että ne eivät menetä taloudellista arvoaan ennen kuin ne saadaan mahdollisesti tuomittua menetetyiksi (omaisuudenhoito).

  • Varmistetaan, että varojen jäädyttämistä ja menetetyksi tuomitsemista koskevien toimien vastapainoksi perusoikeuksia suojataan tehokkaasti ja varmistetaan erityisesti syyttömyysolettamaa ja omistusoikeutta koskevien yksilön oikeuksien kunnioittaminen.

Tausta

Komissio hyväksyi 22. marraskuuta 2010 EU:n sisäisen turvallisuuden strategian toteuttamissuunnitelman (IP/10/1535 ja MEMO/10/598). Menetetyksi tuomitseminen on määritelty EU:ssa strategiseksi painopisteeksi, koska sen avulla voidaan torjua järjestäytynyttä rikollisuutta.

Tänään hyväksytty menetetyksi tuomitsemista koskeva ehdotus kuuluu sarjaan toimenpiteitä, joiden avulla laillista taloutta pyritään suojaamaan rikollisten soluttautumiselta Eurooppa 2020 ‑strategian ja kasvua ja työllisyyttä edistävien toimien mukaisesti. Näihin toimenpiteisiin kuuluvat myös EU:n korruptiontorjuntapaketti (IP/11/678 ja MEMO/11/376) ja komission petostentorjuntastrategia.

Lisätietoja

MEMO/12/179

Sisäasioista vastaavan komissaarin Cecilia Malmströmin kotisivu

Sisäasioiden pääosaston kotisivu

Audiovisuaalista materiaalia voi ladata osoitteesta

http://tinyurl.com/confiscatedassets

Yhteyshenkilöt:

Michele Cercone +32 2 298 09 63

Tove Ernst +32 2 298 67 64


Side Bar