Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή επιτροπή – Δελτίο τύπου

Το έγκλημα δεν επιβραβεύεται: δραστικά μέτρα κατά των κερδών από εγκληματικές δραστηριότητες

Βρυξέλλες, 12 Μαρτίου 2012 – Κάθε χρόνο στην Ευρώπη, η μαφία και οι εγκληματικές συμμορίες γίνονται πλουσιότερες κατά εκατοντάδες δισεκατομμύρια ευρώ. Πάρα τις προσπάθειες που καταβάλλουν οι αρχές καταστολής σε ολόκληρη την Ευρώπη, μεγάλο μέρος των παράνομων κερδών παραμένει στα χέρια των εγκληματιών. Αυτό κάνει τις εγκληματικές ομάδες ισχυρότερες και στερεί τους ευρωπαίους πολίτες από φορολογικά έσοδα που θα μπορούσαν να επενδυθούν στην περίθαλψη ή την εκπαίδευση.

Η Επιτροπή πρότεινε σήμερα νέους κανόνες ώστε η δήμευση κεφαλαίων και άλλων περιουσιακών στοιχείων που αποκτώνται μέσω εγκληματικών δραστηριοτήτων να καταστεί πιο αποτελεσματική και να αποκτήσει μεγαλύτερη εμβέλεια. Οι κανόνες αυτοί θα ενισχύσουν την ικανότητα των κρατών μελών να προβαίνουν στη δήμευση περιουσιακών στοιχείων που έχουν μεταβιβαστεί σε τρίτους, θα καταστήσει ευκολότερη τη δήμευση περιουσιακών στοιχείων παράνομης προέλευσης, ακόμη και όταν ο ύποπτος έχει διαφύγει, και θα διασφαλίσει ότι οι αρμόδιες αρχές μπορούν να δεσμεύουν προσωρινά περιουσιακά στοιχεία που διατρέχουν τον κίνδυνο να εξαφανιστούν εφόσον δεν αναληφθεί καμία δράση.

«Πρέπει να πλήξουμε τους εγκληματίες στο πλέον ευαίσθητο σημείο τους, μέσω της κατάσχεσης των κερδών τους, και να επαναφέρουμε τα κέρδη τους στη νόμιμη οικονομία, ιδίως στους σημερινούς χαλεπούς καιρούς. Οι αρχές καταστολής και οι δικαστικές αρχές πρέπει να διαθέτουν καλύτερα μέσα για να ακολουθήσουν την πορεία του χρήματος. Χρειάζονται επίσης περισσότερα μέσα προκειμένου να ανακτήσουν σημαντικότερο ποσοστό περιουσιακών στοιχείων εγκληματικής προέλευσης», δήλωσε η Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων Cecilia Malmström.

Προς το παρόν, τα ποσά που ανακτώνται από το οργανωμένο έγκλημα είναι περιορισμένα σε σύγκριση με τα τεράστια έσοδα που παράγουν οι παράνομες δραστηριότητες, όπως η παράνομη διακίνηση ναρκωτικών, η παραχάραξη, η εμπορία ανθρώπων και το λαθρεμπόριο μικρών όπλων.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των Ηνωμένων Εθνών , το συνολικό ύψος των προϊόντων εγκλήματος που παρήχθησαν το 2009 ανήλθε περίπου σε 2,1 τρισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ, ή στο 3,6 % του παγκόσμιου ΑΕΠ του έτους αυτού. Μολονότι το βρώμικο αυτό χρήμα νομιμοποιείται στο μεγαλύτερο μέρος του και επανεπενδύεται στη νόμιμη οικονομία, σήμερα λιγότερο από το 1% των προϊόντων του εγκλήματος έχει δεσμευθεί και δημευθεί.

Σημαντικά είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα κέρδη που προέρχονται από το οργανωμένο έγκλημα. Για παράδειγμα, οι πωλήσεις παράνομων ναρκωτικών στην ΕΕ παράγουν περίπου 100 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως.

Στην Ιταλία, εκτιμάται ότι τα προϊόντα του οργανωμένου εγκλήματος ανέρχονται σε 150 δισεκ. ετησίως. Το 2009, οι ιταλικές αρχές δέσμευσαν προσωρινά περιουσιακά στοιχεία εγκληματικής προέλευσης αξίας 800 εκατ. ευρώ περίπου.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, το 2006 τα έσοδα από το οργανωμένο έγκλημα εκτιμάται ότι ανήλθαν σε 15 δισεκ. λίρες Αγγλίας. Τον ίδιο χρόνο, ανακτήθηκαν από το κράτος 125 εκατ. λίρες Αγγλίας.

Στη Γερμανία, το 2009 κατασχέθηκαν 113 εκατομμύρια ευρώ προερχόμενα από το οργανωμένο έγκλημα. Το ποσό φαίνεται μεν αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι και τόσο εντυπωσιακό, αν ληφθεί υπόψη ότι τα εκτιμώμενα κέρδη που έχουν προορισμό τους εγκληματίες στις περιπτώσεις αυτές ανέρχονται περίπου σε 903 εκατ. ευρώ.

Ενίσχυση της δήμευσης – προστασία της οικονομίας

Τα προϊόντα των οργανωμένων εγκληματικών σπειρών επενδύονται όλο και συχνότερα εκτός της χώρας προέλευσης, συχνά σε διάφορα κράτη μέλη, ή μεταβιβάζονται σε τρίτα μέρη (συχνά σε συγγενείς ή «αχυρανθρώπους») για να αποφευχθεί η δήμευση. Σπίτια, αυτοκίνητα, εστιατόρια, μικρές επιχειρήσεις και μετοχές εταιρειών είναι μόνο μερικά παραδείγματα για το πώς τα παράνομα κέρδη μπορούν να επανεπενδυθούν σε νόμιμα περιουσιακά στοιχεία ή δραστηριότητες.

Η ευκολότερη δήμευση περιουσιακών στοιχείων θα θέσει φραγμό στις εγκληματικές δραστηριότητες και θα αποθαρρύνει την εγκληματικότητα, αποδεικνύοντας ότι το έγκλημα δεν επιβραβεύεται. Θα προστατεύσει επίσης την οικονομία μας έναντι της εγκληματικής διείσδυσης και της διαφθοράς. Η ανάκτηση περισσότερων περιουσιακών στοιχείων υπέρ του κράτους θα έχει σημαντικό αντίκτυπο στα θύματα εγκληματικών πράξεων, στους φορολογουμένους και στην κοινωνία στο σύνολό της. Τα προϊόντα του εγκλήματος, άπαξ και δημευθούν, μπορούν επίσης να επαναχρησιμοποιηθούν για κοινωνικούς σκοπούς, ή να εξασφαλίσουν κεφάλαια που θα επανεπενδυθούν σε πρωτοβουλίες καταστολής ή πρόληψης του εγκλήματος.

Η σημερινή πρόταση θα απλουστεύσει τους ισχύοντες κανόνες και θα καλύψει σημαντικά κενά τα οποία εκμεταλλεύεται το οργανωμένο έγκλημα. Ειδικότερα:

  • Θα θεσπίσει περισσότερο σαφείς και αποτελεσματικούς κανόνες για τη δήμευση περιουσιακών στοιχείων που δεν συνδέονται άμεσα με συγκεκριμένο έγκλημα, αλλά προκύπτουν σαφώς από συναφείς εγκληματικές δραστηριότητες του καταδικασθέντος προσώπου (εκτεταμένη δήμευση).

  • Θα ενισχύσει τους κανόνες σχετικά με τη δήμευση περιουσιακών στοιχείων που μεταβιβάζονται από τον ύποπτο σε τρίτο μέρος, το οποίο θα έπρεπε να έχει αντιληφθεί ότι τα περιουσιακά αυτά στοιχεία προέρχονται από εγκληματική δραστηριότητα (δήμευση εις χείρας τρίτου).

  • Θα επιτρέψει τη δήμευση περιουσιακών στοιχείων σε περίπτωση που η ποινική καταδικαστική απόφαση δεν είναι δυνατή λόγω θανάτου, χρόνιας ασθένειας ή φυγής του υπόπτου (περιορισμένη δήμευση μη βασιζόμενη σε καταδίκη).

  • Θα διασφαλίσει ότι οι εισαγγελικές αρχές μπορούν να δεσμεύσουν προσωρινά περιουσιακά στοιχεία που διατρέχουν τον κίνδυνο να εξαφανιστούν αν δεν αναληφθεί σχετική δράση, κατόπιν επιβεβαίωσης δικαστηρίου (προληπτική δέσμευση).

  • Θα υποχρεώσει τα κράτη μέλη να διαχειρίζονται τα δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία έτσι ώστε να μη χάνεται η οικονομική αξία τους πριν καταλήξουν σε δήμευση (διαχείριση περιουσιακών στοιχείων).

  • Θα διασφαλίσει ότι τα μέτρα που λαμβάνονται για τη δέσμευση και τη δήμευση περιουσιακών στοιχείων εξισορροπούνται από ισχυρά μέτρα για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων, ιδίως για να διασφαλίζεται ο σεβασμός του δικαιώματος του προσώπου στο τεκμήριο αθωότητας και του δικαιώματος ιδιοκτησίας

Ιστορικό

Στις 22 Νοεμβρίου 2010 η Επιτροπή εξέδωσε το έγγραφο «Η στρατηγική εσωτερικής ασφάλειας της EE στην πράξη» EU (IP/10/1535 και MEMO/10/598). Στρατηγική προτεραιότητα αποτελεί πλέον η δήμευση στους κόλπους της ΕΕ ως τρόπος καταπολέμησης του οργανωμένου εγκλήματος.

Η σημερινή πρόταση σχετικά με τη δήμευση εντάσσεται σε σειρά μέτρων που επιδιώκουν την προστασία της νόμιμης οικονομίας από την εγκληματική διείσδυση, μέτρων τα οποία συνδέονται με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020» και το θεματολόγιο για την οικονομική ανάπτυξη. Περιλαμβάνουν τη δέσμη μέτρων κατά της διαφθοράς στην ΕΕ (IP/11/678 και MEMO/11/376) και τη στρατηγική της Επιτροπής για την καταπολέμηση της απάτης.

Για περισσότερες πληροφορίες

MEMO/12/179

Αρχική σελίδα της Cecilia Malmström, Επιτρόπου Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ:

www.ec.europa.eu/malmstrom

Αρχική σελίδα της ΓΔ Εσωτερικών Υποθέσεων:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Οπτικοακουστικό υλικό μπορεί να τηλεφορτωθεί από τη διεύθυνση:

http://tinyurl.com/confiscatedassets

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar