Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – Tisková zpráva

Zločin se nevyplácí: Komise zakročí proti ziskům z trestné činnosti

Brusel 12. března 2012 – V Evropě skončí každý rok stovky miliard eur v kapsách zločinných gangů a mafie. Navzdory úsilí o prosazování práva v celé Evropě zůstává mnoho z nezákonných zisků v rukou zločinců. Zločineckým seskupením to přidává na síle, ale evropské občany to okrádá o daňové příjmy, které by se daly investovat do zdravotnictví nebo do vzdělání.

Komise dnes navrhla nová pravidla umožňující účinnější a rozsáhlejší konfiskaci finančních prostředků a jiných statků získaných pomocí trestné činnosti. Tato pravidla posílí schopnost členských států zabavovat majetek, který byl převeden třetím stranám, zjednoduší konfiskaci majetku pocházejícího z trestné činnosti dokonce i v těch případech, kdy je podezřelá osoba na útěku, a zajistí, že příslušné orgány budou moci dočasně zmrazit majetek, u něhož v případě nečinnosti hrozí jeho zmizení.

„Zločince je třeba zasáhnout tam, kde to nejvíc bolí, a to tím, že jim zabavíme peníze. Zejména v době krize je naší povinností vrátit jejich zisky zpět do legální ekonomiky. Donucovací a soudní orgány musí mít k dispozici lepší nástroje pro sledování toků těchto peněz. Potřebují také více prostředků, jak získat zpět větší část majetku pocházejícího z trestné činnosti,“ prohlásila komisařka pro vnitřní věci Cecilia Malmströmová.

V současnosti jsou částky, které se z trestné činnosti podařilo získat zpět, relativně nízké, pokud je srovnáme s obrovskými výnosy vytvářenými nezákonnou činností, jako je obchodování s drogami, padělání peněz, obchod s lidmi a pašování ručních zbraní.

Podle odhadů OSN mohla celková částka výnosů z trestné činnosti v roce 2009 dosáhnout přibližně 2,1 bilionu USD, což se rovná 3,6 % světového HDP v uvedeném roce. Zatímco většina těchto špinavých peněz se vypere a znovu investuje do legální ekonomiky, zmrazit a zabavit se v současné době podaří méně než 1 % výnosů z trestné činnosti.

Pokud jde o EU, jsou zisky pocházející z trestné činnosti značné. Například výnos z nezákonného prodeje drog v EU se odhaduje na 100 miliard EUR ročně.

V Itálii se výnosy z organizované trestné činnosti odhadují na 150 miliard EUR ročně. V roce 2009 italské orgány dočasně zmrazily majetek pocházející z trestné činnosti v hodnotě zhruba 800 milionů EUR.

Ve Spojeném království byly příjmy z organizované trestné činnosti za rok 2006 odhadnuty na 15 miliard GBP. V tomtéž roce se státu podařilo získat zpět 125 milionů GBP.

V Německu bylo v roce 2009 zabaveno 113 milionů EUR pocházejících z organizované trestné činnosti. Tato čísla se mohou zdát vysoká, ale když zvážíme, že odhadovaný zisk zločinců v uvedených případech činil nějakých 903 miliony EUR, je to relativně málo.

Rozsáhlejší konfiskace a ochrana hospodářství

V zájmu vyhnout se konfiskaci investují skupiny organizované trestné činnosti své výnosy stále častěji mimo zemi svého původu, často i v několika členských státech, nebo je převádějí třetím stranám (jimiž jsou nezřídka příbuzní nebo „nastrčené osoby“). Několika málo příklady, jak lze reinvestovat nezákonné zisky do zákonných činností či majetku, jsou nákupy domů, aut, investice do restaurací, malých podniků a do podnikových akcií.

Snadnější konfiskace majetku povede k omezení trestné činnosti a odradí od jejího páchání, neboť ukáže, že se tato činnost nevyplácí. Ochrání také naše hospodářství před pronikáním trestné činnosti a korupce. Vymáháním více majetku ve prospěch státu se významným způsobem pomůže obětem trestné činnosti, daňovým poplatníkům i celé společnosti. Po konfiskaci se výnosy z trestné činnosti mohou rovněž znovu použít na sociální účely nebo na vytváření finančních zdrojů, které je možné znovu investovat do iniciativ týkajících se prosazování práva a předcházení trestné činnosti.

Dnešní návrh zjednoduší stávající pravidla a zaplní významné mezery, které organizovaná trestná činnost využívá. Zajistí:

  • jasnější a účinnější pravidla pro konfiskaci majetku, který není přímo spojen s konkrétní trestnou činností, který však jasně pochází z podobné trestné činnosti spáchané odsouzenou osobou (rozšířená konfiskace),

  • přísnější pravidla konfiskace majetku, který podezřelá osoba převedla třetí straně, jež si měla uvědomit, že tento majetek pochází z trestné činnosti (konfiskace majetku třetích stran),

  • možnost konfiskace majetku v případech, kdy vynesení odsuzujícího rozsudku za trestný čin není možné, protože podezřelá osoba je mrtvá, trvale nemocná nebo na útěku (omezená konfiskace bez existence odsuzujícího rozsudku za trestný čin),

  • aby, státní zástupci mohli se souhlasem soudu dočasně zmrazit majetek, u něhož v případě nečinnosti hrozí jeho zmizení (preventivní zmrazení),

  • aby se od členských států požadovala správa zmrazeného majetku, tak aby tento majetek neztratil svou hospodářskou hodnotu před konečnou konfiskací (správa majetku),

  • aby kroky přijaté za účelem zmrazení a konfiskace majetku vyvažovala silná opatření na ochranu základních práv, zejména aby byla dodržována práva jednotlivce na presumpci neviny a na vlastnictví.

Souvislosti

Dne 22. listopadu 2010 Komise přijala „Strategii vnitřní bezpečnosti Evropské unie“ (IP/10/1535 a MEMO/10/598). Konfiskace coby způsob boje proti organizované trestné činnosti se stala strategickou prioritou EU.

Dnešní návrh týkající se konfiskace je součástí celé řady opatření usilujících o ochranu legální ekonomiky před pronikáním trestné činnosti a souvisí se strategií Evropa 2020 a agendou růstu. K těmto opatřením náleží protikorupční balíček EU (IP/11/678 a MEMO/11/376) a strategie Komise pro boj proti podvodům.

Další informace:

MEMO/12/179

Internetové stránky komisařky pro vnitřní věci Cecilie Malmströmové:

www.ec.europa.eu/malmstrom

Internetové stránky Generálního ředitelství pro vnitřní věci:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Audiovizuální podklady lze stáhnout na stránce:

http://tinyurl.com/confiscatedassets

Kontaktní osoby:

Michele Cercone (+32 22980963)

Tove Ernst (+32 22986764)


Side Bar