Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Komisija predlaga izboljšanje skupnih pravil za obračunavanje emisij toplogrednih plinov v kmetijstvu in gozdarstvu

Bruselj, 12. marca 2012 – Evropska komisija je pri sprejemanju novega predloga o obračunavanju emisij toplogrednih plinov naredila prvi korak k vključitvi odvzemov in emisij iz gozdov in kmetijstva v podnebno politiko EU.

Predlagani sklep določa pravila za obračunavanje emisij toplogrednih plinov in odvzemov v gozdarskem in kmetijskem sektorju, zadnjih pomembnih sektorjev brez skupnih pravil za celotno EU.

Gozdovi in kmetijska zemljišča, ki pokrivajo več kot tri četrtine ozemlja EU in naravno shranjujejo velike zaloge ogljika, preprečujejo njegov izpust v ozračje, zaradi česar so pomembni za podnebno politiko. Povečanje zmogljivosti za zajetje ogljika za le 10 odstotnih točk (na primer z izboljšanim gospodarjenjem z gozdovi ali travniki), bi iz ozračja odstranilo letne emisije 10 milijonov avtomobilov.

Vendar do zdaj prizadevanja kmetov in lastnikov gozdov ter njihove dobre prakse, katerih namen je zagotavljanje shranjevanja ogljika v gozdovih in tleh, niso bila priznana oziroma so bila priznana le delno. Razlog za to so bili izzivi, povezani z zbiranjem zanesljivih podatkov o ogljiku iz gozdov in tal, ter pomanjkanje skupnih pravil o tem, kako obračunavati emisije in odvzeme. Zdaj, po sklepu okvirne konvencije Združenih narodov o podnebnih spremembah glede revidiranih pravil za obračunavanje za tla in gozdove, ki je bil sprejet decembra 2011, je EU odločena, da odpravi vrzel na področju enotnega obračunavanja v podnebni politiki. To bo zagotovilo nove priložnosti, na primer nagrajevanje kmetov za njihov prispevek v boju proti podnebnim spremembam v okviru skupne kmetijske politike.

Komisarka za podnebne ukrepe, Connie Hedegaard, je dejala: „Danes predlagamo usklajena pravila za obračunavanje emisij iz gozdov in kmetijstva. To je prvi korak za vključitev teh sektorjev v prizadevanja za zmanjšanje emisij v EU. V Durbanu so se vse države dogovorile o spremembi pravil za obračunavanje za zadevna sektorja. EU zdaj s tem predlogom izpolnjuje obveznosti. Predlog bo prispeval tudi k zaščiti biotske raznovrstnosti in vodnih virov, podpori razvoja podeželja in k podnebju prijaznejšem kmetijstvu."

Kaj sledi?

Predlagani sklep o usklajenih pravilih za obračunavanje emisij toplogrednih plinov in odvzema v gozdovih in tleh bo predložen Evropskemu parlamentu in Svetu po rednem zakonodajnem postopku. V skladu s predlogom je dolžnost vseh držav članic, da sprejmejo akcijske načrte o tem, kako bodo spodbudile odvzem ogljika in emisij toplogrednih plinov v gozdovih in tleh po vsej EU. Predlog ne vključuje obveznosti v zvezi z nacionalnimi cilji za zmanjšanje emisij v teh sektorjih. To bo lahko sledilo pozneje, ko se bodo pravila za obračunavanje izkazala za zanesljiva.

Dodatne informacije:

Pogajanja o podnebnih spremembah ZN:

http://ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations/durban/index_en.htm

Gozdovi in podnebne spremembe:

http://ec.europa.eu/clima/policies/forests/index_en.htm

Glej tudi

Vprašanja in odgovori MEMO/12/176

Kontakti:

Isaac Valero Ladron (+32 22964971)

Stephanie Rhomberg (+32 22987278)


Side Bar