Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen – Pressemeddelelse

Kommissionen foreslår forbedrede fælles regler for drivhusgasregnskaber inden for skov- og landbrug

Bruxelles, den 12. marts 2012 – Europa-Kommissionen har vedtaget et nyt forslag om regnskaber for drivhusgasudledning, som udgør det første skridt mod at integrere udledning af drivhusgasser fra skov- og landbrug i EU's klimapolitik.

Forslaget indfører regnskabsregler for udledning og binding af drivhusgasser i skov- og landbrugssektorerne, som er de sidste store sektorer, hvor der ikke er fælles EU-regler.

Skov- og landbrugsområder dækker mere end tre fjerdedele af EU's territorium og holder naturligt på store mængder kulstof, hvilket forhindrer forurening af atmosfæren. Det gør dem til vigtige instrumenter i klimapolitikken. Hvis "lagringskapaciteten" for kulstof kan øges med bare 10 procentpoint – f.eks. via bedre forvaltning af skove og græsningsarealer – vil det årligt fjerne, hvad der svarer til 10 millioner bilers udledning, fra atmosfæren.

Men hidtil er landbrugere og skovejeres indsats og gode praksis kun delvist eller slet ikke blevet anerkendt, når det gælder skove og jorders lagring af kulstof. Årsagen hertil skal findes i de vanskeligheder, der er forbundet med at indsamle pålidelige kulstofdata om skove og jorder, og manglen på fælles regler for, hvordan man fører regnskab over udledning og binding af drivhusgasser. Efter at beslutningen om at ændre regnskabsreglerne for jorder og skove blev vedtaget i december 2011 under De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer, er EU nu fast besluttet på at afhjælpe mangler i de fælles regnskabsregler i klimapolitikken. Det giver nye muligheder for f.eks. at belønne landbrugere for deres bidrag til kampen mod klimaforandringer inden for rammerne af den fælles landbrugspolitik.

EU's klimakommissær Connie Hedegaard udtalte i den forbindelse: "I dag foreslår vi harmoniserede regler til at føre regnskab med udledning fra skove og landbrug. Dette er første skridt imod at integrere disse sektorer i EU's reduktionsindsats. I Durban blev alle landene enige om reviderede regnskabsregler for disse sektorer, og EU følger nu trop med dette forslag. Forslaget bidrager også til at beskytte biodiversitet og vandressourcer, støtte udvikling af landdistrikter og skabe et mere klimavenligt landbrug".

Hvad nu?

Beslutningsforslaget om harmoniserede regler for regnskaber for skove og jorders udledning og binding af drivhusgasser vil blive forelagt Europa-Parlamentet og Rådet efter den almindelige lovgivningsprocedure. Med forslaget forpligter hver enkelt medlemsstat sig også til at vedtage handlingsplaner om, hvordan de vil øge bindingen af kulstof og mindske udledningen af drivhusgasser fra skove og jorder i hele EU. Forslaget indebærer ikke en forpligtelse til at opnå nationale mål for udledningsreduktion inden for disse sektorer. Disse mål kan følge senere, når regnskabsreglerne har bevist deres holdbarhed.

Yderligere oplysninger:

FN's klimaforhandlinger:

http://ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations/durban/index_en.htm

Skovene og klimaforandringer:

http://ec.europa.eu/clima/policies/forests/index_en.htm

Se også

Q & A MEMO/12/176

Kontaktpersoner:

Isaac Valero Ladron (+32 2 296 49 71)

Stephanie Rhomberg (+32 2 298 72 78)


Side Bar