Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Transport: Den första tävlingen för smarta transporter – och priset går till …

Bryssel den 12 mars 2012 – I dag tillkännagav kommissionens vice ordförande Siim Kallas, som har ansvar för rörlighet och transport, vinnarna i den första tävlingen för smarta transporter som gick ut på att ta fram europatäckande multimodala färdplaneringsverktyg. I kategorin ”operationella reseplanerare” är de båda vinnarna Idos och Trenitalia, och i kategorin ”innovativa idéer” går priset till Penelope Ventures GmbH och SNCF. Initiativet skulle främja utvecklingen av reseplanerare i allt-i-ettmodell, som sträcker sig över landsgränserna och erbjuder alternativa transportsätt som kombinerar olika transportmedel.

– Jag är fast övertygad om att dessa vinnare, liksom alla andra deltagande projekt, kommer att bidra till att öka utbudet av multimodala transportsätt för Europas befolkning. Den här tävlingen har också visat vilka utmaningar vi tår inför, och inte minst behovet av bättre tillgång till färduppgifter, sa vice ordföranden Siim Kallas i sin kommentar om omröstningsresultaten.

De inlämnade projektens och idéernas antal och kvalitet var imponerande, liksom även deltagandet i den elektroniska omröstning där vinnarna i kategorin ”operationella reseplanerare” utsågs. De båda bästa bidragen i denna kategori är Idos (från Tjeckien, inlämnat av Chaps spol. s r.o.) och Trenitalias reseplanerare (från Italien, inlämnad av Ferrovie dello Stato Italiane SpA). I kategorin ”innovativa idéer” valdes följande vinnare ut: Penelope Ventures GmbH för sin idé till reseplaneraren Byebyehello, och SNCF för sin idé till reseplaneraren Mytripset.

Vinnarna i kategorin ”operationella reseplanerare” fick det största antalet röster av de 12 reseplanerare som deltog i den elektroniska omröstningen:

Idos är en reseplanerare från dörr till dörr för Tjeckien och Slovakien. den ger också andra gränsöverskridande reseförbindelser med buss och tåg i Europa. Den har 66 miljoner onlinebesök per månad.

Trenitalias reseplanerare – SIPAX – ger tåg-, buss- och färjförbindelser i Italien och ett antal grannländer Den kompletteras av verktyget Viaggiatreno för trafikövervakning i realtid och får dagligen 3 miljoner besök.

Vinnarna i kategorin “innovativa idéer” väckte juryns uppmärksamhet genom att de hade en så klar bild av utmaningarna och av hur projekt bör utvecklas för att täcka de resandes alla tänkbara behov, inbegripet tjänster som biljettförsäljning:

Reseplaneraridén Byebyehello, som lades fram av Penelope Ventures GmbH, övertygade juryn med sina många innovativa element och sitt starka team bestående av berörda parter som verkligen skulle kunna omsätta idén i verkligheten. Företaget tänker släppa sin reseplanerare i maj 2012, med början i Tyskland.

Reseplaneraridén Mytripset, som lades fram av SNCF, tilltalade juryn på grund av sin innovativa användning av sociala nätverk för att tillhandahålla innehåll och trafikuppdateringar. Idén bygger också på ett starkt team. Det ska släppas under hösten 2012, med början i Frankrike.

Kommissionen kommer att bjuda in vinnarna i denna första tävling för smarta transporter till ett möte i Europaparlamentets utskott för transport och turism den 26 mars 2012, där de får möjlighet att presentera sina idéer och lösningar. De kommer också att bjudas in till ITS-världskongressen i Wien (22–26 oktober 2012), för att delta i diskussioner om möjligheter och problem med europatäckande multimodala reselösningar.

Främjandet av innovativa, multimodala reseplanerare prioriteras. Under 2011 genomförde kommissionen en studie med titeln Towards a European Multimodal Journey Planner. Slutrapporten om denna studie offentliggörs också i dag:

http://ec.europa.eu/transport/its/studies/index_en.htm.

Tävlingen, som inleddes av vice ordföranden Siim Kallas den 6 juni 2011, vände sig till berörda parter inom näringslivet och till den europeiska allmänheten, som uppmanades att antingen komma med lösningar för europatäckande (eller åtminstone gränsöverskridande) reseplanerare eller med innovativa idéer som kan leda till utvecklingen av sådana multimodala verktyg med europatäckande funktion.

I den första kategorin lades 28 reseplanerare fram, bland vilka de12 mest lovande gick vidare till elektronisk omröstning mellan den 5 december 2011 och den 13 januari 2012. Samtidigt utvärderade en expertpanel de 22 inkomna ”innovativa idéerna”.

MEMO/12/175

Kontaktpersoner:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar